PENGEDRYSS: Njardar/Tysnes er den store «grasrotvinnaren» her lokalt.    (Arkivfoto)
PENGEDRYSS: Njardar/Tysnes er den store «grasrotvinnaren» her lokalt. (Arkivfoto)

Grasrotandelen: Over 100.000 til Njardar/Tysnes

Totalt får lag og foreiningar på Tysnes heile 433.568 kroner i grasrotmidlar for 2018.
Publisert 07.01.2019 kl. 14.18. Oppdatert kl. 14.25.

Det er ein stor auke frå 2017, då den totale grasrot-gevinsten til tysnessamfunnet var 302.146 kroner.

Talet på aktive, lokale tipparar har dessutan auka frå 842 i 2017 til 896 i 2018, og i snitt har kvar av dei bidrege med 484 kroner til lagskassane på Tysnes.

Fotballklubben Njardar/Tysnes tronar tradisjonen tru øvst på lista, og får 115.368 lettjente kroner. Nest mest får Lundegrend idrettslag (36.703 kroner), medan Tysnes idrettslag kan gle seg over 33.491 kroner. Minst får Øykjaskoro vel, med sine 91 kroner.


Jubelår

Totalt i Norge blir det delt ut svimlande 649 millionar kroner i grasrotmidlar for 2018 – ein auke på 42,6 prosent frå 2017. Litt av auken skuldast at Grasrotandelen i fjor blei heva frå fem til sju prosent, men tala som Norsk Tipping legg fram i desse dagar er likevel langt høgare enn venta.

Mange har med andre ord vore flinke til å registrera ein grasrotmottakar, men potensialet er framleis stort:

– Enno er det over 800.000 av Norsk Tipping sine to millionar kundar som ikke har valt seg ein mottakar, seier Tonje Sagstuen, direktør for samfunn og kommunikasjon i Norsk Tipping.

Ho vil gjerne minna om at Grasrotandelen er ei utruleg enkel ordning.

– Den er så velsigna ubyråkratisk. Det er ikkje eit einaste fordelingsutval eller papirmølle i sikte. Berre spelemidlar på konto, til frivillige som skal bruka dei til å skapa aktivitet i nærmiljøet sitt, poengterer Sagstuen.


Slik er grasrot-lista for Tysnes (2018):

(Tal på givarar i parentes)

Njardar/Tysnes – 115.368 (162)

Lundegrend idrettslag – 36.703 (114)

Tysnes idrettslag – 33.491 (56)

Onarheim idrettslag – 21.458 (51)

Tysnes Røde Kors Hjelpekorps – 21.454 (51)

Hålandsneset grendalag – 21.093 (44)

Reksteren idrettslag – 19.697 (44)

Onarheim Musikklag – 18.089 (33)

Reksteren ungdomslag – 17.956 (27)

Tysnes skulekorps – 17.049 (51)

Flatråker bygdalag – 16.112 (19)

Opdal ungdomslag – 12.176 (38)

Solstråleøya venelag – 9.315 (11)

Tysnes ungdomslag – 8.433 (22)

Tysnes skyttarlag – 7.128 (14)

Siglarlaget Njord/Tysnes – 7.038 (23)

Tysnes musikklag – 6.984 (18)

Skorpen grendahuslag – 6.765 (13)

Tveit bygdalag – 6.305 (16)

Solheimsdalen grendelag – 5.640 (14)

Tysnes musélag – 5.635 (5)

Tysnes sportsskyttarklubb – 5.506 (10)

Tysnes kystlag – 3.235 (9)

Tysnes kammerkor – 2.750 (11)

Uggdal idrettslag – 2.276 (4)

Reksteren karateklubb – 2.252 (7)

Kongsvik grendalag – 2.052 (10)

Stiftinga Tysnesfest – 975 (11)

Hjertefred Tysnes – 381 (5)

Tysnes seniordans – 161 (2)

Øykjaskoro vel – 91 (1)

Kjelde: Norsk Tipping


Siste saker Gå til framsida

Leiar: Tysnes bør få meir enn 400.000 i grasrotmidlar

Norsk Tipping har fordelt grasrotmidlane for 2018. Den viser at lag og organisasjonar i Tysnes har fått heile 433.568 kroner inn på bankkontoane sine frå tippeselskapet på Hamar. Det er eit svært bra tilskot til økonomien til ulike lokale lag og organisasjonar i kommunen vår.Det er idrettslaga som ser ut til å...

Debatt: – Vi kjøpte ikke for å drive hotell

Vi har satt i gang en prosess hvor vi ønsker å regulere eiendommen til hyttetomter og et leilighetsbygg. Prosjektet er fortsatt i en veldig tidlig fase. I forbindelse med den påbegynte reguleringsplanen hadde bladet Tysnes en artikkel om prosjektet. Vi redegjør der i korte trekk for hva vi ønsker med...