NØGD INNBYGGJAR: Eirik Eye Færevaag kjempa og vann. I vegkrysset på Søreide står det no Hålandsneset på vegskilt. – Det er Hålandsneset som er namnet på bygda vår, seier Færevaag.
NØGD INNBYGGJAR: Eirik Eye Færevaag kjempa og vann. I vegkrysset på Søreide står det no Hålandsneset på vegskilt. – Det er Hålandsneset som er namnet på bygda vår, seier Færevaag.

Smiler breitt etter namnekamp med vegvesenet

I snart fem år har Eirik Eye Færevaag kjempa for å få «Hålandsneset» som namn på vegskiltet på Søreide. Like før jul kom skiltet opp.
Publisert 09.01.2019 kl. 08.08.

Torsdag 22. mai 2014 stod Eirik Eye Færevaag fram i «Tysnes» og fortalde om feil namnebruk på vegskiltet på Søreide.

– Amland skulle ikkje vore brukt på vegskiltet. Bygda vår heiter Hålandsneset, peika ein oppgitt Færevaag på, der han stod fram i vegkrysset på Søreide.

Færevaag peika på at Amland er eit gardsnamn, ein av mange gardar i bygda Hålandsneset.


Frustrert og oppgitt

Kvifor vegvesenet hadde kalla bygda for Amland, var han usikker på. Det han var sikker på, var at skiltnamnet Amland hadde vore brukt i mange år.

– Det har ført til at folk lokalt på Tysnes har brukt Amland når ein omtalar heile bygda. Det blir jo heilt feil, poengterte han.

Han peika på at kommunen og bygdafolk har lett for å leggja seg flate for det styresmaktene seier.

– Vegvesenet rådfører seg med offentlege namnekonsulentar i Oslo som ikkje har lokalkunnskap. Kommunen burde ha gripe inn og ikkje tillete slik feilbruk av stadnamn i Tysnes, sa ein frustert og oppgitt Færevaag.


Starta kampen

Han starta kampen for å få endra skiltnamnet. I Tysnes kommune vart han positivt motteken. Han fekk både administrasjonen og politikarane med på innspelet.

– Ja, både formannskapet og kommunestyret slutta seg samrøystes til forslaget mitt, seier han nøgd no i ettertid.

Men det fyrste svarbrevet frå Statens vegvesen var ikkje positivt. I mai 2015 skreiv vegvesenet til Eirik Eye Færevaag at Hålandsneset ikkje er eit godkjent stadnamn, og at det difor heller ikkje kan nyttast på offentlege trafikkskilt.

– På offentlege trafikkskilt skal Statens vegvesen berre bruka stadnamn som er godkjende og/eller har vedteken skriveform av Statens kartverk, Stadnamntenesta. Me kan ikkje endra det til Hålandsneset, heitte det i brevet.

Vegvesenet gjorde det også klart at dei ikkje ville ta saka opp med Statens kartverk, det måtte bygdafolket gjera sjølve, eventuelt i samarbeid med kommunen.


Blir offisielt namn

Det gjorde Færevaag. Kommunestyret i Tysnes vedtok i møte i desember 2015, etter innspel frå Eirik Eye Færevaag, at Hålandsneset er bygdanamnet.

I januar 2016 opplyste Statens kartverk at bygdenamnet Hålandsneset er registrert som offisielt namn.

Etter det har Eirik Eye Færevaag purra utallege gonger på vegvesenet. Til slutt vann han fram.

– Eg hadde nesten gitt opp håpet. Eg visste at det kunne verta ein lang veg og at det låg langt inne, men desto større er gleda over å ha nådd fram, seier pensjonisten smilande.

No har han eitt innspel til kommunen.

– Vegnamnet bør også endrast, frå Amlandsvegen til Hålandsnesvegen.


Siste saker Gå til framsida

Leiar: Tysnes bør få meir enn 400.000 i grasrotmidlar

Norsk Tipping har fordelt grasrotmidlane for 2018. Den viser at lag og organisasjonar i Tysnes har fått heile 433.568 kroner inn på bankkontoane sine frå tippeselskapet på Hamar. Det er eit svært bra tilskot til økonomien til ulike lokale lag og organisasjonar i kommunen vår.Det er idrettslaga som ser ut til å...

Debatt: – Vi kjøpte ikke for å drive hotell

Vi har satt i gang en prosess hvor vi ønsker å regulere eiendommen til hyttetomter og et leilighetsbygg. Prosjektet er fortsatt i en veldig tidlig fase. I forbindelse med den påbegynte reguleringsplanen hadde bladet Tysnes en artikkel om prosjektet. Vi redegjør der i korte trekk for hva vi ønsker med...