MÅ VERA OPE: Tidlegare ordførar Kjetil Hestad (innfelt) er oppteken av at Godøysund ikkje blir privatisert. (Arkivfoto: Ingunn Gjærde/Camilla Korsnes)
MÅ VERA OPE: Tidlegare ordførar Kjetil Hestad (innfelt) er oppteken av at Godøysund ikkje blir privatisert. (Arkivfoto: Ingunn Gjærde/Camilla Korsnes)

Skeptisk til Godøysund som privatisert hytteområde

Tidlegare ordførar Kjetil Hestad er oppteken av at Godøysund ikkje må verta eit lukka hytteområde.
Publisert 10.01.2019 kl. 12.00.

– Situasjonen i dag er håplaus etter forfallet som har vore dei seinare åra. Eg skjønar at dette er blitt ei krevjande sak, seier Hestad.

Les også: Oppgitt over forfallet på Godøysund

Han konstaterer at det einaste alternativet kanskje er å byggja hytter og leilegheitsbygg, dersom ein skal få til ny aktivitet i området. I så fall støttar han ei slik løysing. Han er oppteken av at det må skje noko.

I hans tid som ordførar i Tysnes var Godøysund eit tema som både formannskapet og kommunestyret var oppteken av.

– Det er mange tysnesingar og tilreisande som har eit sterkt forhold til Godøysund. Det ein må unngå, er at det skjer ei privatisering av området dersom ei utbygging endrar status til hytteområde, seier Hestad.

Han fortel at området også i seinare tid har vore brukt som båthamn for båtturistar. Han er oppteken av at det må førast vidare.

– Me må ta vare på Godøysund som ein destinasjon for båtturisme. Godøysund må også vera eit område som folk flest kan bruka, seier han.

Hestad hadde håpa at ein kunne kombinera ei utbygging der ein også kan få eit tilbod om servering i området.

– Om det er råd å få til, veit eg ikkje. Men det viktigaste er i alle fall at det skjer noko på det som tidlegare var eit glansområde og som no er sterkt prega av forfall, seier han.

Les også: Vil riva det gamle Godøysund Fjordhotel


Siste saker Gå til framsida

Lesarbrev: Hugs valdagen den 9. september

Det er ei dårleg demokratisk innstilling å ikkje stemma ved eit val. Same om du er noko ueinig med dei ulike partia, så er det alltid eit parti det kan vera greitt å gje si stemme til. Me i Tysnes FrP meiner me har eit godt valprogram, som seier noko om det som må bli betre i Tysnes kommune.Tysnes FrP er svært opptatt av at det ikkje må bli reduksjon i talet på ferjeanløp til og frå...

Klar for kommunal praksis

Jon Agnar Leirvik skal det neste halve året bu og arbeida på Tysnes, som ein del av statsvitskapsutdanninga.