ÅRETS SPÅMANN: Med 25 rette vann Ingebrigt Vermedal spåmann-konkurransen for 2018. (Foto: Privat)
ÅRETS SPÅMANN: Med 25 rette vann Ingebrigt Vermedal spåmann-konkurransen for 2018. (Foto: Privat)

Ingebrigt er årets spåmann

Å vera måtehalden med ja-svara løna seg for Ingebrigt Vermedal, som vart den beste spåmannen i 2018.
Publisert 11.01.2019 kl. 15.00.

– Dette var ei stor overrasking, fortel Ingebrigt Vermedal på telefon frå Nordsjøen.

Jobben på plattform gjer at «Tysnes» ikkje får treft vinnaren av «Årets Spåmann 2018» før neste heimkomst.

Når han kjem heim att, ventar premien på ti Flaxlodd, og kanskje meir vinnarlukke.

– Eg pleier ikkje vinna stort på lodd og lotteri. 45 kroner i lotto er ein gjengangar, seier han lattermildt.


Pessimist, eller realist

Av 30 spørsmål i spåmann-konkurransen for 2018, enda 20 med svaret «nei», medan dei resterande ti spørsmåla enda med svaret «ja». Ein fasit med stor overvekt på nei-sida passa Ingebrigt godt.

– Eg vert kanskje sett på som ein pessimist, men eg likar betre å kalla meg ein realist, fortel han.

Ingebrigt svarte «nei» på 25 av 30 spørsmål, og alle han svarte «ja» på, fekk han rett på. Han treffte blink på spørsmåla om trygg skeiseis på Fiskevatnet, redusert fartsgrense forbi omsorgssenteret, skirenn i Solheimsdalen, sal av kraftlaget og vigsling i kommunestyresalen.


Missa på Njardar

Når ikkje Ingebrigt er på jobb, eller heime og tek seg av sauane på småbruket sitt, er han ofte og sjå som trenar for aldersbestemte fotball- og handball-lag på Reiso og i Tysneshallen. Han har lenge vore aktiv i Njardar/Tysnes, men turde ikkje spå seniorlaget sitt opprykk.

– Eg hadde vel eigentleg ikkje trua på at dei skulle rykkja opp, fortel han.

A-lagsopprykket var eit av spørsmåla flest svarte feil på i spåmann-konkurransen. Av 132 innsende bidrag i konkurransen var det berre 24,2 prosent som trudde at Njardar kom til å rykkja opp for fyrste gong på 21 år.

– Eg følgjer litt med på a-laget, men er ikkje så ofte på kamp lenger. Eg synest det er kjekkare med dei yngre fotball- og handball-laga, seier Ingebrigt.


Fleire «ja»?

«Tysnes» sin spåmann-konkurranse har pågått ei rekkje år, men Ingebrigt er usikker på kor ofte han har levert inn svar tidlegare.

– I alle fall ein gong. Eg er glad i quiz, så det er eigentleg ein artig konkurranse, fortel han.

Som beste tippar i 2018 har han nokre tips å koma med til spørsmåla for 2019.

– Det er på tide dei vedtek kvar Langenuen-brua skal gå, så den svarar eg nok ja på, seier han.

Når det gjeld fotballen på øya, er han også i ferd med å verta meir optimistisk. Eit av dei nye spørsmåla er om Noldus Idretslaug kjem til å vinna ein eller fleire kampar under Tysnes Sparebank Cup i sommar, noko dei ikkje klarte i 2018.

– Eg får håpa at Noldus skjerpar seg, seier Ingebrigt med latter i stemma.

Tipset vert dermed «ja» på spørsmålet om Noldus. Etter eit innblikk i nokre av spørsmåla kan det verka som det går mot fleire ja-svar for denne gongen for den regjerande spåmann-meisteren.

Han har også trua på at Lorentz Lunde tek seg ein velfortent sydenferie i år.

– Viss ikkje vert eg sur, seier han.

LES OGSÅ: Martin Restad vart årets spåmann i 2017


Ordførarskifte

I år er det val i kommunen, og det er knytt stor spenning til kven som vert ordførar frå hausten.

– Eg er ikkje så veldig inne i lokalpolitikken, men eg byrjar å engasjera meg meir, fortel Ingebrigt.

For fire år sidan spurde «Tysnes» om Kjetil Hestad vert sitjande som ordførar etter valet. I år er spørsmålet om Kåre Martin Kleppe får fortsetja i ordførar-stolen.

– Eg trur ikkje Kåre Martin held fram som ordførar etter valet, er eksperttipset frå Ingebrigt.

Han har heller ikkje tru på at bygginga kjem i gang ved det nye mellomtrinnet på Tysnes skule.

– Eg håpar for alt i verda at dei kjem i gang med bygginga, men trur kanskje ikkje det skjer før i 2020, seier han.


Tett bak Ingebrigt

25 av 30 riktige svar heldt til siger for Ingebrigt, og det vart nesten utklassingssiger. Neste på lista hadde «berre» 23 riktige svar. Fire personar delte andreplassen i konkurransen. Det var Hilde Marie Sæverud-Mehammer, Terje Hagen, Arne Onarheim og Marita Nygård. Vidare på lista enda Sigurd Bjordal, Helge Olav Instøy, Tommy Godø og Magne Hauge Skartveit med 22 riktige svar kvar.

Det var jamnt vidare på lista med ti personar med 21 riktige, og 24 personar med 20 riktige svar.

Dei fleste hadde rett i at Tysnes ikkje fekk sitt fjerde treningssenter, og at det fyrste spadestikket ikkje vart sett i jorda for Hordfast. Derimot spådde dei fleste at kraftlaget ville gjera endeleg vedtak om sal til BKK. Over 90 prosent av dei innsende bidraga hadde rett på desse spørsmåla.

Derimot var det få som hadde trua på at «Tysnes» kom til å ha redaksjonsmøte på Tysnessåto. Berre 14 prosent, inkludert vinnaren, svarte «ja» på dette spørsmålet.

I juni gjekk «Tysnes»-redaksjonen til toppen, og sende redaksjonssmøte live på Facebook.

– Folk på Tysnes må ikkje undervurdera det fysiske ambisjonssnivået i redaksjonen, kommenterer redaktør Ole Skaten.

I år vert «Tysnes»-redaksjonen utfordra til å symja rundt Solstråleøya, noko Ingebrigt i utgangspunktet er skeptisk til.

– Men kanskje eg må endra svaret mitt sidan redaksjonen tok utfordringa og gjekk til Såto i fjor, seier han.


Slik vart 2018

1. Det vart ikkje sett opp varmestove på Blåbærhaugen.

2. Torstein Hatlevik heldt ikkje konsert på Ramnanuten.

3. «Tysnes» fekk ikkje inn bilete av elg på Tysnes.

4. Det vart ikkje skipa til korpsfestival på Tysnes.

5. Kvinnherad-ordførar Peder Sjo Slettebø overnatta ikkje i PodTown under Tysnesfest. Han tok turen til Tysnes under festivalen, men kom seg heim med nattferja til Ranavik.

6. Tysnes fekk ikkje sitt fjerde treningssenter. Heile 98,5 prosent av alle som sende inn svar fekk rett på dette spørsmålet.

7. Det vart ikkje konsert på Mandelhuset med Tysnes kammerkor.

8. Sigvard Madsen tok utfordringa på strak arm, og deltok på «Ta sjansen» under Tysnesfest.

9. Rådmann Steinar Dalland sykla ikkje Huglo på langs saman med planansvarleg Morten Anthonessen.

10. Seniorlaget til Njardar/Tysnes klarte endeleg å rykkja opp til 6. divisjon.

11. Pernilla Eugenie Epland klarte ikkje å vinna NM-gull i terrengløp, slik ho gjorde på 10.000-meter på bane.

12. Det fyrste spadestikket for Hordfast vart ikkje sett i jorda.

13. «Tysnes» laga ingen saker om om frustrerte bilistar på kaien i Våge, som ikkje visste at ferja var innstilt.

14. Det vart arrangert skirenn i Solheimsdalen vinteren 2018.

15. Våge Senter vart utvida med fleire butikkar då Tysnes Bok & Fritid flytta inn i senteret i april.

16. Kløvbrekko vart ikkje stengt grunna bilberging.

17. Folketalet i Tysnes var ikkje over 2.863 ved 1. juli 2018, men det var nære, og folketalet låg på 2.862 ved 1. juli.

18. Ole Skaten kjøpte ikkje el-bil. Han kjøpte seg ny bil i 2018, men ikkje av den elektriske typen.

19. Det var ikkje restaurant i den gamle sjukeheimen under Tysnesfest.

20. Det kom ikkje apotek til Tysnes.

21. Det vart ingen motbakkeduell på ski opp Borgabrekko mellom Kåre Martin Kleppe og Magne Storesætre.

22. Erna Solberg kom ikkje på offisielt besøk til Tysnes.

23. Det vart redusert fartsgrense til 50 km/t forbi det nye omsorgssenteret.

24. Tysnes Kraftlag gjorde endeleg vedtak om sal til BKK.

25. Det vart prøvetur med den nye el-ferja. Før jul tok «Kommandøren» sine fyrste prøveturar i Hardangerfjorden.

26. Anne Merete Fjeldstad gjennomførte ikkje Slarverennet på ski.

27. Det har vore vigsling i kommunestyresalen i året som gjekk.

28. Magnar Drange vinterbada ikkje på julaftan.

29. Det vart trygg skeiseis på Fiskevatnet.

30. Dei tilsette i «Tysnes» trassa spådomane og hadde redaksjonsmøte på Tysnessåto i juni. Berre 14,4 prosent av dei som deltok i spåmannkonkurransen trudde dette kom til å henda.


Siste saker Gå til framsida

Ingen sommar utan is

Kva is smakar best i sommarvarmen? «Tysnes» har spurt dei som kanskje er mest glade i is – barna.