TURTELDUER: Det har blitt mange løft på Ty etter at Siri skada foten stygt. No er ho endeleg på beina att, og blir heldigvis berre løfta for moro skyld. (Alle foto: Camilla Korsnes)
TURTELDUER: Det har blitt mange løft på Ty etter at Siri skada foten stygt. No er ho endeleg på beina att, og blir heldigvis berre løfta for moro skyld. (Alle foto: Camilla Korsnes)

– Han har bore meg på alle moglege måtar

Siri Freeman er endeleg på beina igjen. For det takkar ho blant anna sitt livs kjærleik, ektemannen Ty.
Publisert 12.01.2019 kl. 06.00.

– Alt har eigentleg gått som det skulle. Eg var heldigvis i relativt god form, fortel Siri Helen Tvedt Freeman.

Tysnesamerikanaren har vore gjennom ein bratt betrings- prosess, etter at ho 23. november 2017 var involvert i ei alvorleg ATV-ulykke.

Etter ulykka, der ho fekk foten i klem mellom ATV-en og ein trailer, hang den høgre foten hennar nærmast berre fast etter ein liten hudflik – det mangla både bein og kjøt imellom foten og leggen.

– Det var ikkje før juli i fjor at eg fekk vita sikkert at eg fekk behalda foten, seier Siri.


Betre og betre

Sist «Tysnes» var i kontakt med Siri, var det framleis usikkert om ho nokon gong ville kunna gå på foten igjen.

Denne gongen møter avisa ho og ektemannen Ty i Lunde, der dei er på besøk til foreldra til Siri.

Den utflytta tysnesingen er tydeleg i betre form enn sist ho blei intervjua, og beveger seg rundt med lette steg, fullstendig utan krykker.

– Dei slutta ho med i juni, fortel Ty.

– Det fysiske har gått veldig raskt, fordi eg gjorde alt legane sa, seier Siri.

I tillegg fekk ho god hjelp av ein av ektemannen sine kundar. Han driv nemleg eit landskapsfirma, og kunden det er snakk om er fysioterapeut. Slik fekk Siri allereie tidleg tips om lette øvingar ho kunne gjera, for å hindra at muskelmassen forsvann, trass i at ho måtte sitta ein god del i ro.

No har ho kome til eit punkt der ho er så bra som ho kan bli utan fleire operasjonar, men ho prøver å halda fram med treninga likevel.

– Eg blir 50 neste år, og Ty er 11 år yngre enn meg. Eg må halda meg i form, ler Siri.


Psykisk påkjenning

At det har vore betydelege fysiske utfordringar for Siri, er det ikkje tvil om. Ifølgje ho sjølv har det likevel vore det psykiske som har vore vanskelegast.

Det var både angst for framtida og redsel for å aldri bli frisk igjen.

Ho fortel blant anna om ein gong ho oppriktig trudde at ho hadde døydd.– Eksmannen min var katolikk, og dei trur på skjerselden. Eg vakna opp under den eine operasjonen min, og trudde at eg hadde døydd og kome dit. Det var heilt grusomt, seier Siri.– I starten fekk eg òg smertestillande som er sterkare enn morfin, kvart 15. minutt. Då byrja eg å sjå ting, legg ho til.

Sistnemnde skjedde uheldig nok den første kvelden Ty ikkje var på intensivavdelinga med ho. Då byrja ho å sjå døde folk rundt seg, og prøvde å riva av bandasjane sine.

Ekteparet fekk seinare vita at dette blir kalla «ICU-sickness», og er ganske vanleg. ICU er engelsk for intensivavdelinga.


Betydelege utgifter

Siri flytta til USA første gong i 1988, då ho var 17 år gammal.

I statane har dei eit annleis helsesystem i Noreg, der ein må ha helseforsikring for å få dekka medisinske utgifter.

Ei slik forsikring hadde ikkje Siri då uhellet var ute. I skrivande stund har ho vore gjennom seks operasjonar i beinet.

– Eg skylder framleis over 300.000 dollar, og for å bli så frisk som mogleg treng eg fem operasjonar til, forklarer ho.

I norske kroner kjem dei medisinske utgiftene på godt over 2,5 millionar.

Både på Tysnes og i USA blei det starta pengeinnsamlingar for å dekka utgiftene.

Siri blir blank i augo når ho snakkar om støtta frå tysnesingane.

– Eg trur ikkje folk skjønner kor utruleg det har vore med den støtta, ikkje berre økonomisk. Når ein ser at folk bryr seg sånn, så går det plutseleg opp for deg at verda ikkje berre er kald likevel, seier ho, og tørkar ei tåre.


Vakker plass

Med eit såpass utfordrande år bak seg, var det godt å endeleg få sjansen til å besøka foreldra igjen. I tillegg set Siri pris på at Ty hadde sjansen til å vera med på turen.

Han har følgjande å seia om Norge og Tysnes: – Det er fantastisk! Sjølv i trist regnvêr.

Han held fram:

– Eg liker eigentleg denne typen vêr.

Til dagleg jobbar han med å designa hagar. Om sommaren er det høgsesong for verksemda hans. Då er det ikkje uvanleg at han jobbar 14 timar i strekk.

Siri trur derfor at ektemannen forbind ruskevêr med å ha meir fritid, og at det er ein del av forklaringa på kvifor han liker det.

Trass vêret har dei likevel vore ute ein del.

– Det har vore heilt fantastisk å vera ute og bevega seg i naturen her, utbryt Siri.

I løpet av norgesbesøket har ho til og med gått til Hovda. Det er tydeleg at Siri har blitt mykje betre i løpet av det siste året.


Den store kjærleiken

– Ty er mitt livs kjærleik, seier Siri, medan det formeleg skin i augo hennar.

Dei to turtelduene har vore saman i sju år, og gift sidan 17. februar 2017.

Når «Tysnes» møter ekteparet Freeman, har dei vore på Norgesbesøk i litt under to veker.

Siri synest det har vore kjekt å introdusera Ty for familien her på øya.

– Eg trur dei er takksame for at han har tatt så godt vare på meg, seier Siri.

Den første tida etter ulykka og operasjonane, blei det mykje bering på Ty. Siri minnest blant anna ein gong han bar ho opp ei lang, bratt restauranttrapp.

– Han har bore meg på alle moglege måtar, smiler Siri, idet ektemannen Ty løftar ho opp i armane sine, slik at fotografen kan knipsa eit bilete.


Viktig støttespelar

– Ho trong ein del hjelp i starten. Det var ikkje gøy å sjå ho slik, fortel Ty.

Støtta frå ektemannen har betydd mykje for Siri.

– Eg har alltid vore sjølvstendig. Då eg var 17 flytta eg aleine til USA, seier ho.

– Men viss eg ikkje hadde hatt han no, veit eg ikkje kva eg hadde gjort, held Siri fram.


SMILER: Den siste tida har Siri kunna spasert rundt på heimlege trakter. Huset i bakgrunnen er foreldra hennar sitt.
SMILER: Den siste tida har Siri kunna spasert rundt på heimlege trakter. Huset i bakgrunnen er foreldra hennar sitt.
TAKKSAM: Siri veit ikkje korleis ho skulle klart seg utan den uvurderlege støtta frå ektemannen.
TAKKSAM: Siri veit ikkje korleis ho skulle klart seg utan den uvurderlege støtta frå ektemannen.

Siste saker Gå til framsida

– Det var ein slitesiger

Søndag tok Tysnes IL sitt damelag to poeng mot Sandviken, men målskilnaden kunne godt ha vore større. Stillinga blei 24-22.

Reserveferje for MF «Folgefonn»

Det er sett inn reserveferje på sambandet Jektevik-Nordhuglo-Hodnanes. MF «Folgefonn» har no sitt årlege opphald på verkstad. MF «Etne» er sett inn som erstatning. Rutene vil gå som normalt.