Var live på radio frå Tysnes: – Det gjekk strålande!

Fredag var Synnøve Vines og eit knippe andre tysnesingar med i radioprogrammet Kolafei. Det gjekk over all forventning.
Publisert 15.01.2019 kl. 14.06.

– Det gjekk strålande! proklamerer ei smørblid Synnøve Vines.

Fredag kunne nemleg lyttarane på NRK P1 høyra Synnøve live frå Tysnes, i programmet Kolafei. Tysnes skule-inspektøren fekk to oppgåver av NRK, og tok dei begge på strak arm.

– Ein skulle nesten tru at eg hadde avslørt noko for deg, legg venninna Marianne Tvedt til.

Marianne var den av dei to som hadde mest kontakt med NRK i forkant av programmet, og var blant anna ansvarleg for å sjekka om oppgåvene Synnøve skulle få var moglege å gjennomføra på Tysnes.


Lydbukett

Ein del av konseptet med Kolafei er at lyttarane skal kunna hjelpa til. Derfor la Synnøve ut ein post på Facebook på førehand, der ho oppmoda tysnesingane til å stilla opp.

– Den første oppgåva var ein lydbukett. Eg hadde nesten ikkje fåttt oppgåva før eg hadde folk på linja som ville hjelpa. Det storma på telefonen, ler Synnøve.

For å fullføra lydbuketten, måtte Synnøve og hjelparane hennar finna lydar frå følgjande ting:

1) Ein pingpong-ball. 2) Ein påhengsmotor. 3) Ein ukulele.

Ikkje måtte dei lange vegen, heller. Arne Leite, Vågsmarka-naboen til Synnøve, hadde alt dei trong.

– Eg må nesten skryta litt av Hans Christian Haaland. Han blei henta inn av Irene Dalland, så han kunne stemma og spela på ukulelen. Han klarte å juksa det til, så det høyrdest skikkeleg bra ut, legg Marianne til.


Imponerte med Flåklypa-scene

– Då me hadde gjort den første oppgåva, fekk me oppgåve nummer to. Det var å framføra ein scene frå Flåklypa, fortel Synnøve.

– Me var framleis hos Arne Leite, som me løyste første oppgåve hos. Han fekk fort ei rolle. Me sprang og henta nokre naboar. Det var vel litt «frivillig tvang», legg ho til.

Etter å ha skaffa nok folk, hadde dei rundt 10-15 minutt på å øva.

– Eg hadde aldri i min villaste fantasi trudd at dei skulle passa så godt inn i rollene. Dei sklei rett inn! minnest Synnøve.

Dei fekk òg samla eit kor som skulle nynna Flåklypa-melodien. Hans Christian Haaland akkompagnerte på pianoet til Arne Leite.

– Dei som hadde roller stod på gangen. For at ikkje musikken skulle overdøyva dialogen, regulerte eg lyden med døra, seier Synnøve.

Sjølv valde ho å ta jobben som koordinator, heller enn å spela ei rolle i scenen.


Kjekt og spennande

– Det var verkeleg heilt fantastisk, seier Marianne.

– Eg har fått mange kommentarar i etterkant. Nokre av elevane har til og med høyrt programmet på skulen, seier Synnøve.

Ho legg til at dei som spelte rollene i Flåklypa-scenen skal ha æra for at resultatet blei så bra som det blei.

– Det var veldig kjekt og spennande å vera med, synest ho.

– Var det vanskeleg å ikkje seia noko til Synnøve, Marianne?

– Det gjekk eigentleg heilt greitt. Eg var kjempespent på korleis ho kom til å klara utfordringane, då. Eg stod og trippa litt, svarer Marianne.


Tysnesingane stiller opp

– Det var ein av dei mest spesielle tinga eg har vore med på, seier Mariane.

– Ja, det tok litt tid å landa etterpå, legg Synnøve til.

Dei er begge imponerte over innsatsen og samarbeidsviljen til tysnesingane.

– Eg trur folk på Tysnes er vande til å stilla opp til dugnadar og liknande, seier Marianne.


PÅ LUFTA: Synnøve Vines var live på NRK fredag. (Alle foto: Irene Dalland)
PÅ LUFTA: Synnøve Vines var live på NRK fredag. (Alle foto: Irene Dalland)
KOR: Desse nynna Flåklypa-melodien, medan andre spelte ut ein scene frå filmen.
KOR: Desse nynna Flåklypa-melodien, medan andre spelte ut ein scene frå filmen.
BÅT: Ein av lydane dei skulle finna var lyden av ein påhengsmotor. Heldigvis hadde Arne Leite ein båt i hagen.
BÅT: Ein av lydane dei skulle finna var lyden av ein påhengsmotor. Heldigvis hadde Arne Leite ein båt i hagen.

Siste saker Gå til framsida

Fjord1 vil møta tysnespolitikarane

Prosjektdirektør Nils Kristian Berge i Fjord1 set si lit til at politikarane i Tysnes godkjenner søknaden om nytt teknisk bygg på ferjekaien i Våge på neste møte i utval for landbruk/teknisk.

Svindel-e-post florerer

Politiet har fått inn fleire meldingar om svindel-e-post. – Me har mellom anna fått fleire henvendingar frå folk som mottek e-post med vedlagt faktura, frå bedrifter som dei ikkje har vore i kontakt med i det heile tatt, fortel Susann Rosvold, politibetjent ved Tysnes lensmannskontor. – Dette er rein svindel, og viss fleire har opplevd å få ein slik faktura, kan dei sjå bort...