RAUD SIDE: Både Lorentz Lunde og Knut Arild Hareide ønskte seg eit samarbeid med venstresida. (Foto: Vetle Mikkelsen)
RAUD SIDE: Både Lorentz Lunde og Knut Arild Hareide ønskte seg eit samarbeid med venstresida. (Foto: Vetle Mikkelsen)

Jobbar vidare for eit raudare KrF

Tysdag vitja KrF-leiar Knut Arild Hareide årsmøtet til Tysnes KrF.
Publisert 16.01.2019 kl. 14.18.

– Eg har vore bekymra for at Knut Arild driv på med desse tre kvinnfolka i Oslo, innleia lokallagsleiar Lorentz Lunde, då partileiar Hareide hadde kome på plass rundt bordet.

Dei «tre kvinnfolka i Oslo» er Høgre-leiar Erna Solberg, FrP-leiar Siv Jensen og Venstre-leiar Trine Skei Grande, som Hareide og KrF har samarbeida med dei siste åra.

I fjor såg det ein periode ut som om dette samarbeidet byrja å slå sprekkar:

– Knut Arild ville slå opp med dei tre, men det var ein liten rakkar som ikkje ville det, heldt Lunde fram, og refererte med det til KrF-nestleiar Kjell Ingolf Ropstad, som i desse dagar sit i regjeringsforhandlingar med Høgre, FrP og Venstre.

Like mykje som han refsa Ropstad, skrytte Lunde av Hareide, som han beskreiv som «den mest rakrygga politikaren i Norge».


Stolt av prosessen

Så var det Hareide sin tur til å skryta av Lunde.

– Hadde me høyrt på Lorentz sine tankar om kommunepolitikk i 2005, hadde me vunne valet, byrja han.

Han trekte òg fram retningsvalet til KrF i 2018.

– Me hadde ein prosess i haust. Eg er stolt av den prosessen. Det var ulike meiningar i alle KrF-lag, og slik er det nok rundt bordet her i dag òg, sa Hareide.

– Me framstod nok alle litt som Lorentz i den prosessen. Me var opne og ærlege om kva me meinte, heldt han fram.


Kjekt å koma til Tysnes

I dagane fram mot årsmøtet til Tysnes KrF, var det litt usikkert om Hareide ville få høve til å vera med.

Dersom regjeringsforhandlingane på Granavollen hadde ført fram i løpet av dei siste dagane, hadde partileiarplikta kalla, og Hareide måtte blitt igjen austpå.

– Det er kjekt å koma til Tysnes uansett, sa partileiaren.

Han fortalde vidare at han forbind Tysnes med sommar og Godøysund.

– Eg håper tennisbanen på Godøysund består. Den står seg godt, sa Hareide med glimt i auga.


«Stor tilslutning»

– Tilslutninga om KrF sin politikk har aldri vore større, meinte Hareide.

Han kom med fleire døme.

– Ta familiepolitikken. I 2010 var fødselstala 2 barn per kvinne. No er det 1,6. Det er ikkje berekraftig, sa han.

Hareide trekte fram at å auka fødselstala har vore ein prioritet for KrF lenge, og at dei store partia først no følgjer etter.

– Me som har vakse opp i distrikta, veit at det er lettare når fødselstalet går litt opp, enn når det er omvendt, la bømlingen til.

Han nemnde òg metoo-debatten frå i fjor. Ifølgje Hareide handla den debatten om å oppføra seg anstendig, noko han meiner er i tråd med klassiske KrF-verdiar.

– Dei andre partia byrja å avskaffa alkohol på sine arrangement. Plutseleg såg dei til KrF, og korleis me gjer det på våre arrangement. Aldri har det vore enklare å snakka om KrF sin alkoholpolitikk, sa Hareide.


Ønskjer fortgang i Hordfast

Hareide retta òg ein peikefinger mot eige parti, og sa at KrF må oppretthalda ein god distriktspolitikk.

Han gjekk blant anna hardt ut mot politireforma, ei reform KrF i si tid var med på å støtta.

– Nærleik og tryggleik er viktige prinsipp for KrF. Me veit at større ikkje nødvendigvis betyr betre, sa KrF-leiaren.

Også saka om ny E39 blei tatt opp.

– No veit me at Hordfast kjem. Det vil ha mykje å seia for Sunnhordland, sa han.

Ifølgje Hareide vil den framtidige ferdigstillinga av Rogfast skapa ei drivkraft mellom Sunnhordland og Stavanger. Derfor meiner han det er i Hordaland og Sogn og Fjordane si interesse å koma i gang med Hordfast, slik at tilknytinga mellom Sunnhordland, Bergen og Sogn og Fjordane består.

– Men me må ikkje gå tilbake til debatten om traséval. Det vil spenna bein på prosektet, sa Hareide.


Skrytte av nestleiaren

Gjennom talen til årsmøtet, var Hareide opptatt av å snakka varmt om nestleiar Kjell Ingolf Ropstad, som etter alt å dømma blir den neste leiaren av partiet.

– Når Kjell Ingolf kjem til Tysnes neste år, kjem de til å bli imponerte, sa han, om nestleiaren som var på motsett side av han sjølv, i debatten om retningsvalet til KrF.

– Du seier mykje fint om Ropstad, men han har ein lang veg å gå før han viser deg den same respekten du har vist han, meinte lokallagsleiar Lorentz Lunde.


Framleis håp for raud side

– Eg er opptatt av å visa breidda i partiet, sa Hareide til «Tysnes» seinare, då han blei spurt om han ville halda fram med å jobba for eit raudare KrF i framtida.

– Det er ingen tvil om at dei som støtta meg i retningsvalet ikkje har så mykje å sjå fram til, heldt han fram.

Derfor er KrF-leiaren positiv til at raud side har starta nettverket Drivkraft, slik at også den sida av partiet får sagt sitt.

Lokallagsleiar Lunde er sjølv med i Drivkraft-gruppa på Facebook. Både han og Hareide vil halda fram med å jobba for at KrF i framtida vil kunna samarbeida med venstresida.

– Eg eg bekymra for ytre høgre sin innverknad, la Hareide til.

For nokre dagar sidan var tidlegare justisminister Per Willy Amundsen ute i media, og sa at ein må sørgja for at den etnisk norske befolkninga blir oppretthalden. Både Lunde og Hareide reagerte kraftig på utsegna.

– Eg meiner at Erna bør gå ut og seia han imot, sa Hareide til «Tysnes».


Siste saker Gå til framsida

Tjelden kom rekordtidleg

Måndag denne veka melde Svein Ove Agdestein at han hadde sett tjelden for fyrste gong i år. Det er rekordtidleg.– Normalt plar tjelden koma 8. eller 9. mars. Eg har aldri før registrert ein tjeld så tidleg som 18. februar, fortel Svein Ove Agdestein.I over 30 år har han følgt med på når den fyrste tjelden har meldt sin ankomst på Siriskjeret, den ytterste tuppen på...