UTBRENT TROMMEL: Når folk søv eller ikkje er heime, blir det ofte verre branntilløp. (Foto: Jacob Berntsen/Frende)
UTBRENT TROMMEL: Når folk søv eller ikkje er heime, blir det ofte verre branntilløp. (Foto: Jacob Berntsen/Frende)

Åtvarar mot brann i tørketrommel

Publisert 16.01.2019 kl. 11.15.

I ei ny undersøking forsikringsselskapet Frende har fått utført, svarar 30 prosent av dei spurde på Vestlandet at dei vaskar klede og brukar tørketrommel om natta.

– Det er ein sjanse eg aldri ville tatt, seier Øystein Øren, som er fagsjef i Frende, og sjølv småbarnsfar.

Brannvesenet si rapportering viser at det har vore over 70 brannar i tørketromlar dei tre siste åra, og sist veke var det utrykking til ein tørketrommel-brann på Os.

– Bebuarane var heldigvis heime og vakna, seier varabrannsjef og beredskapsleiar Arne Monsen i Os brann og redning.

Tidleg varsling gjorde at skadane på huset blei begrensa.

– Eg har vore i brannvesenet i 40 år, og har rykt ut til ei lang rekkje slike brannar. Det gjeld å ikkje bruka tørketrommel, vaskemaskin eller oppvaskmaskin om nettene eller når du ikkje er heime, seier Monsen.


Siste saker Gå til framsida

Andre a-lagssiger på rad

To mål kvar av Emre Hagen og Lasse Aarland Skulstad sørgde for nok ein siger for a-laget til Njardar/Tysnes.

Debatt: Tysnes skal vera ein servicekommune

Det er viktig å ha ein open, og lett tilgjengeleg kommune. Det å ta kontakt med kommunen skal vera ei positiv oppleving, og ein skal få den hjelpa ein har krav på. Tysnes Høgre vil gjera fleire grep for å gjera kontakten med kommunen enklare, samtidig som me opprettar system for ta imot tilbakemelding frå publikum på korleis kontakten med kommunen har vore.Tysnes Høgre vil i neste...