UTBRENT TROMMEL: Når folk søv eller ikkje er heime, blir det ofte verre branntilløp. (Foto: Jacob Berntsen/Frende)
UTBRENT TROMMEL: Når folk søv eller ikkje er heime, blir det ofte verre branntilløp. (Foto: Jacob Berntsen/Frende)

Åtvarar mot brann i tørketrommel

Publisert 16.01.2019 kl. 11.15.

I ei ny undersøking forsikringsselskapet Frende har fått utført, svarar 30 prosent av dei spurde på Vestlandet at dei vaskar klede og brukar tørketrommel om natta.

– Det er ein sjanse eg aldri ville tatt, seier Øystein Øren, som er fagsjef i Frende, og sjølv småbarnsfar.

Brannvesenet si rapportering viser at det har vore over 70 brannar i tørketromlar dei tre siste åra, og sist veke var det utrykking til ein tørketrommel-brann på Os.

– Bebuarane var heldigvis heime og vakna, seier varabrannsjef og beredskapsleiar Arne Monsen i Os brann og redning.

Tidleg varsling gjorde at skadane på huset blei begrensa.

– Eg har vore i brannvesenet i 40 år, og har rykt ut til ei lang rekkje slike brannar. Det gjeld å ikkje bruka tørketrommel, vaskemaskin eller oppvaskmaskin om nettene eller når du ikkje er heime, seier Monsen.


Siste saker Gå til framsida

Held liv i gammalt handverk

Viss du ser sauefellane til Jorunn Økland frå berre den eine sida, ser dei ut som vanlege fellar. Men skinnet bedrar.