FERJETUR: Stortingsrepresentant Helge André Njåstad, samferdsleminister Jon Georg Dale og Sigbjørn Framnes i Stord FrP var tysdag på besøk på Stord og Os. I bakgrunnen står regionvegsjef Helge Eidsnes. (Foto: Privat)
FERJETUR: Stortingsrepresentant Helge André Njåstad, samferdsleminister Jon Georg Dale og Sigbjørn Framnes i Stord FrP var tysdag på besøk på Stord og Os. I bakgrunnen står regionvegsjef Helge Eidsnes. (Foto: Privat)

Samferdsleministeren vil realisera Hordfast

Jon Georg Dale er framleis tydeleg på at han vil ha bru over Bjørnafjorden, og at han ikkje vil utvida bompengeperioden.
Publisert 16.01.2019 kl. 08.37. Oppdatert kl. 11.24.

Det melder NRK tysdag. Dale seier til NRK at han framleis er oppteken av å realisera ei ferjefri kryssing av Bjørnafjorden, og at han ikkje vil utvida bompengeperioden på prosjektet.

Han var tysdag på besøk i Os og Stord, og vart orientert av vegvesenet om status for prosjektet.


40 år med bompengar

I starten av januar melde Bergens Tidene at Øyvind Halleraker, leiar i pådrivarselskapet Hordfast AS, opnar for å utvida bompengeperioden for prosjektet til 40 år. Halleraker viser mellom anna til Øresundbrua mellom Danmark og Sverige som eit eksempel på eit prosjekt med ei nedbetalingstid på 40 år.

Dette vil Jon Georg Dale ifølgje NRK ikkje gå med på. Han viser til gjeldande retningslinjer for bompengeprosjekt, som viser ei maksimal nedbetalingstid på 20 år. Dale fortel at han heller vil at vegvesenet skal finna tiltak som kuttar kostnadane for prosjektet, enn å utvida bompengeperioden.


Motstand

Motstanden mot Hordfast-prosjektet har auka den siste tida. Blant motstandarane er Kjellbjørg Lunde i SV, som måndag kalla prosjektet for ei luftspegling i eit debattinnlegg i BT, medan Arild Borgen i Rødt Hordaland i same avis skriv at «Hordfast har sporet helt av».

I haust gjekk miljøvernarar og yrkessjåførar saman i kampen mot prosjektet. Naturvernforbundet gjekk i november i lag med Vestnorsk Transportarbeiderforening og Norsk Lastebileier-Forbund om ein felles front mot Hordfast.

«Den planlagte firefelts motorveien over Bjørnafjorden vil rasere den vakre skjærgården sør i Os og skade verneverdig natur på Tysnes», står det i ein felles uttale frå organisasjonane.


HORDFAST-DISKUSJON: Samferdsleministeren satsar framleis på å realisera Hordfast-prosjektet, trass auka motstand. (Illustrasjon: Global Maritime)
HORDFAST-DISKUSJON: Samferdsleministeren satsar framleis på å realisera Hordfast-prosjektet, trass auka motstand. (Illustrasjon: Global Maritime)

Siste saker Gå til framsida

Andre a-lagssiger på rad

To mål kvar av Emre Hagen og Lasse Aarland Skulstad sørgde for nok ein siger for a-laget til Njardar/Tysnes.

Debatt: Tysnes skal vera ein servicekommune

Det er viktig å ha ein open, og lett tilgjengeleg kommune. Det å ta kontakt med kommunen skal vera ei positiv oppleving, og ein skal få den hjelpa ein har krav på. Tysnes Høgre vil gjera fleire grep for å gjera kontakten med kommunen enklare, samtidig som me opprettar system for ta imot tilbakemelding frå publikum på korleis kontakten med kommunen har vore.Tysnes Høgre vil i neste...