FORNØGD: Vegard Aslaksen er glad for dei 225.000 frå Gjensidigestiftelsen: (Foto: Vetle Mikkelsen)
FORNØGD: Vegard Aslaksen er glad for dei 225.000 frå Gjensidigestiftelsen: (Foto: Vetle Mikkelsen)

Her skal det koma ein splitter ny Tuftepark

Ting skjer i Peralio for tida. No har Njord/Tysnes fått pengar til å byggja ein Tuftepark.
Publisert 17.01.2019 kl. 17.00.

– Me heldt på å planlegga området, og så fekk eg innspel av Lars Auran, om at Tuftepark kunne vore noko, fortel Vegard Aslaksen i båtlaget Njord/Tysnes.

Området han snakkar om er Peralio friluftsområde, rett i nærleiken av Njordstø. Det er delt i to; eit friluftsområde ved sjøkanten, der det blant anna er planlagt ein badeplass, og eit område litt lenger oppe.

I sistnemnde skal det no koma ein såkalla Tuftepark, mykje takka vera Gjensidige-stiftelsen.

Mot slutten av 2018 søkte nemleg båtlaget om 225.000 frå Gjensidige, til å byggja ein Tuftepark på plassen. Det fekk dei innvilga.

– Det var ei god nyheit å få rett før jul, seier Aslaksen fornøgd.Han skryter vidare av kommunen, som har lagt til rette for friluftsområdet, både gjennom reguleringsplanen for området, og gjennom å løyva pengar til opparbeiding av området.

Pengane frå Gjensidige-stiftelsen dekkjer kostnadane for sjølve Tufteparken, men før den skal byggast må Aslaksen og Co. skaffa midlar til ytterlegare opparbeiding av bakken der parken skal koma.


Vil laga eit samlingspunkt

– Poenget er å skapa ein møteplass for eigenorganisert aktivitet, seier Aslaksen.

Med eigenorganisert aktivitet, meiner han aktivitet som er utanfor den organiserte idretten.

– Det er allereie gode forhold for eigenorganisert aktivitet i Tysnes, med blant anna flott natur og fleire ballbinger rundt omkring. Men det er viktig med eit breiare tilbod, for folk av forskjellige aldrar og med ulik erfaring, seier Aslaksen.


Leikeplass for barn og vaksne

Idéen med Tufteparken, er at ein skal bruka eigenvekta si til styrketrening.

– Det blir som ein leikeplass for både barn og vaksne, fortset Aslaksen.

Mykje av utstyret i parken vil likna det ein typisk assosierer med gymsalar.

Aslaksen meiner eit slikt tilbod vil kunna fanga opp dei som ikkje er interesserte i å driva med organisert idrett og dei som saknar eit tilbod i tillegg til den organiserte idretten. Han håper Tufteparken vil kunna hjelpa ungdommane til å vera meir ute, og mindre framfor PCen.


Siste saker Gå til framsida

Fjord1 vil møta tysnespolitikarane

Prosjektdirektør Nils Kristian Berge i Fjord1 set si lit til at politikarane i Tysnes godkjenner søknaden om nytt teknisk bygg på ferjekaien i Våge på neste møte i utval for landbruk/teknisk.

Svindel-e-post florerer

Politiet har fått inn fleire meldingar om svindel-e-post. – Me har mellom anna fått fleire henvendingar frå folk som mottek e-post med vedlagt faktura, frå bedrifter som dei ikkje har vore i kontakt med i det heile tatt, fortel Susann Rosvold, politibetjent ved Tysnes lensmannskontor. – Dette er rein svindel, og viss fleire har opplevd å få ein slik faktura, kan dei sjå bort...