NÆRINGSLIVSMØTE: Børge Pedersen fortalde om Vågen AS til stortingsrepresentant Liv Kari Eskeland og ordførar Kåre Martin Kleppe på bedriftsbesøket på Tysnes fredag. På same turen hadde dei også fått høyra om dei store investeringane til Alsaker Fjordbruk på Onarheim. – Det er viktig for meg som representant for regionen å kjenna næringslivet godt, seier Liv Kari Eskeland.
NÆRINGSLIVSMØTE: Børge Pedersen fortalde om Vågen AS til stortingsrepresentant Liv Kari Eskeland og ordførar Kåre Martin Kleppe på bedriftsbesøket på Tysnes fredag. På same turen hadde dei også fått høyra om dei store investeringane til Alsaker Fjordbruk på Onarheim. – Det er viktig for meg som representant for regionen å kjenna næringslivet godt, seier Liv Kari Eskeland.

Stortingsrepresentant fekk informasjon om Tysnes-verksemder

Tidlegare Stord-ordførar, no stortingsrepresentant for Høgre, Liv Kari Eskeland, fekk fredag eit godt innblikk i lokalt næringsliv på Tysnes.
Publisert 17.01.2019 kl. 06.00. Oppdatert kl. 09.51.

«Tysnes» var med då dei to Høgre-representantane Liv Kari Eskeland og ordførar Kåre Martin Kleppe møtte Vågen AS i Vågsmarka og dagleg leiar Børge Pedersen. Til dei to gjestene fortalde han om den vesle verksemda med fem-seks arbeidsplassar som har heile verda som arbeidsfelt, med kontorlokala på Tysnes som sentrum i den store verda.

For stortingsrepresentanten i energi- og miljøkomiteen var det både spennande og overraskande å høyra om Vågen sine kontraktar og leveringar både til Sør-Amerika, Afrika, Aust-Europa og Asia.

– Det er imponerande at de evnar å levera til heile verda, kommenterte Eskeland.


Røkke-trålar

Børge Pedersen hadde så vidt nådd å koma heim att frå Møre kvelden før, etter oppfølging og prøvekøyring av verksemda sin største ordre så langt i soga: Ein kontrakt med Optimar med ein verdi på kring ti millionar kroner for levering av førti transportskruar og utstyr til den flunkande nye krillbåten til Røkke.

Sjå eige innslag om krillbåten på NRK Møre og Romsdal.

Dette er ikkje den fyrste krillbåten som Vågen AS har levert transportskruar til, faktisk har dei fleste krillbåtane som er bygde etter 2010 transportskruar ombord frå verksemda i Vågsmarka. Den nye krillbåten er snart klar for den fyrste havfisketuren.

Tidlegare var olje og gass og leveringar til offshorenæringa den viktigaste inntektskjelda til Vågen. Oljenedturen for nokre år sidan førte i ein periode til ordretørke, og verksemda måtte tenkja nytt. I dag er fiskeri og oppdrett viktige satsingsfelt, i lag med olje og gass. Men selskapet har også ordrar frå område som smelteverk- og papirindustrien, gjødselfabrikkar, meieri og næringsmiddelindustri, og slam og avfallshandtering. Ein sukkerfabrikk i Egypt har dei også levert transportskruar til. Døma er mange.

Fabrikkane som produserer transportskruane til Vågen ligg både i Spania, Danmark og i Austen. Eit produkt som er under produksjon i Kina, skal sendast med tog til Europa.

– Det er spennande å høyra korleis kunnskapen frå offshorenæringa blir nytta i andre næringar, kommenterer ordføraren.

Nye næringar som kan verta aktuelle for Vågen er fangst av tang og tare. Her har Vågen vore med på eit prøveprosjekt. Eit anna prøveprosjekt som Vågen er delaktig i, er oppsamling av plast og anna avfall i havet.


– Ferjetilbodet er viktig!

Samferdsle vart eit av fleire sentrale tema på møtet mellom Vågen og dei to politikarane.

– Kva vil ferjefri E39 bety for Vågen? ville Liv Kari Eskeland vita.

– For oss er det viktig å koma kjapt ut, anten me skal til kundar i Norge eller ute i verda, slår Børge Pedersen fast.

Han er oppteken av at Tysnes må ha eit godt ferjetilbod fram til ferjefri E39 er på plass.

– Me må kunna koma oss kjapt til Flesland, Stavanger og Oslo. I går nådde eg akkurat siste ferja heim (frå Halhjem 22.55, red.mrk). Skal me nå 07.30-flyet frå Flesland og vidare ut i verda, må me kunna stola på at ferja går etter ruta klokka 05.30, presiserer Pedersen, og legg til at ferjerutene ikkje må bli dårlegare enn dei er i dag.

Det får ordførar Kåre Martin Kleppe til å slå fast at han er sterkt uroa over utspelet frå Skyss om å kutta siste ferjeavgangen frå Halhjem.

– Å få 21.05 som siste avgang er ikkje haldbart, slår han fast.

På det punktet får han full støtte hjå Liv Kari Eskeland.

– Nei, det er ikkje haldbart, seier stortingsrepresentanten like sterkt.


Million-investeringar

Før Eskeland og Kleppe kom til Vågsmarka, hadde dei fått sjå og høyra om laksenæringa og Alsaker Fjordbruk sine stor-investeringar på Onarheim, både i postsmoltanlegget på Alsaker sør, det nye administrasjonsbygget på Alsaker Brygge, det nye industribygget for reinsefiskanlegget nedanfor kyrkja på Onarheim og den nye djupvasskaien i Nedrevåge.

– Eg blei heilt imponert, ja, nesten heilt mållaus over dei enorme investeringane. Å ha ein slik lokal aktør i Tysnes betyr enormt mykje for heile Tysnes-samfunnet, oppsummerte Liv Kari Eskeland.

Ordføraren synest det er stas å få visa fram lokalt næringsliv for ein stortingsrepresentant.

– I dag har me fått sett og høyra kva oppdrettsnæringa betyr for Tysnes, og kor mykje næringa legg att i samfunnet vårt. Me har og fleire bedrifter som me burde fått vist fram, men det får me ta seinare, seier Kleppe.

– Eg blir så stolt av å vera frå dette distriktet som har så flinke folk. No høyrer me ofte om ein by-distrikt-diskusjon i media. Her er det berre å ta av seg hatten for det dette distriktet representerer, la Eskeland til.


Siste saker Gå til framsida

Andre a-lagssiger på rad

To mål kvar av Emre Hagen og Lasse Aarland Skulstad sørgde for nok ein siger for a-laget til Njardar/Tysnes.

Debatt: Tysnes skal vera ein servicekommune

Det er viktig å ha ein open, og lett tilgjengeleg kommune. Det å ta kontakt med kommunen skal vera ei positiv oppleving, og ein skal få den hjelpa ein har krav på. Tysnes Høgre vil gjera fleire grep for å gjera kontakten med kommunen enklare, samtidig som me opprettar system for ta imot tilbakemelding frå publikum på korleis kontakten med kommunen har vore.Tysnes Høgre vil i neste...