SNORKLIPPING: Styreleiar Bente Raknes klipte snora i det nye lokalet til Tysnes Sparebank.
SNORKLIPPING: Styreleiar Bente Raknes klipte snora i det nye lokalet til Tysnes Sparebank.

Tysnes sparebank flytta inn i nye lokale på Stord

Fredag flytta Tysnes Sparebank inn i nye lokale i det nye Meierikvarteret på Leirvik. Også Aktiv Eigedomsmekling flytta med dei få metrane frå Bytunet.
Publisert 19.01.2019 kl. 12.01.

Meierikvarteret er bygd der det gamle meieriet på Leirvik stod, og banksjef Dag Sandstå er glad for å kunna tilby kundar og tilsette topp moderne lokale.

– No er det lettare for kundane å finna oss, og det er lettare for potensielle kundar å oppdaga kor me held til. Det einaste negative med å flytta frå Bytunet må vera at me ikkje lenger har utsikt til sjøen, seier banksjefen, som legg til at det dei har fått mange nye kundar etter etableringa i mai 2017.

– Me fekk om lag 550 nye kundar totalt i fjor, og 200 av dei fekk me her på Stord. Samarbeidet me har med Aktiv Eigedomsmekling, som me er deleigar i, har også styrka bankdrifta. I løpet av våren tilset me ein ny kunderådgjevar i tillegg til dei to me har her no.


– Lett å koma til

Ein av dei nye kundane på Stord i løpet av fjoråret er John Granli. Han har tidlegare drive både butikk og fryselager. No bur han i Hamnegata, med kort gangavstand til lokala til Tysnes Sparebank.

– Eg var tidlegare kunde hos DNB. Men dei held til på Heiane, og det er upraktisk for meg. Her er det lett å koma til, og eg har opplevd det som ein folkeleg bank, seier pensjonisten medan han drikk kaffi og et marsipankake.

LES OGSÅ: Stortingsrepresentant fekk informasjon om Tysnes-verksemder


Godt samarbeid

Kjell Fylkesnes er dagleg leiar i Aktiv Eigedomsmekling. Han lovprisar samarbeidet med Tysnes Sparebank.

– Når me har vising av eit husvære og ein kunde vurderer å leggja inn bod, er dei i banken svært raske til å ta stilling til låneønsket frå kunden. Det skjer gjerne også om kvelden, noko som er viktig når bodgjeving er i gang, seier han som tidlegare eigde og var leiar for Fylkesnes Bil.

– Me har fått mange kundar også på Tysnes og sel både hus og hytter der. Dessutan har me avtale med Andersland Bygg om å selja nybygg for dei.

LES OGSÅ: Godt frammøte på banken sitt eigarmøte


Romslege lokale

Dei nye lokala er lyse og romslege. I tillegg til kontorplassar er der også ei lita kantine og to møterom. Det var eigentleg Sparebanken Vest som hadde førsteretten på lokala, men dei blir verande der dei er ved torget på Leirvik. Om ikkje lenge kjem det Peppes Pizza-restaurant ved sida av banklokala. I Meierikvarteret kjem det også reisebyrå i tillegg til legekontor, som alt er på plass. Oppover i etasjane er det mange større og mindre husvære.

Styreleiar i Tysnes Sparebank, Bente Raknes, er glad for at banken også er på Stord.

– Det var jo reaksjonar då me la ned bankfilialar på Tysnes. Men me har jo erfart at det er rett og viktig å vera sentrale og sterke på Tysnes. Og det er i tillegg viktig at me hentar kundar andre stader ifrå, ikkje berre på Stord, men også i Odda, på Husnes og ved Lagunen i Bergen, der me har kontor.


Går mot bra 2018-resultat

– Kva kan de seia om resultatet for banken i fjor?

– Det ser ut til å bli det beste nokonsinne, seier styreleiaren. Men banksjefen smiler, er nok redd for å avsløra for mykje.

– Nå må du vera litt forsiktig, men det er klart at resultatet for tredje kvartal var bra, og resultatet for 2018 ser ut til å bli veldig bra. Og me har tredobla forvaltingskapitalen dei siste fem åra, seier Dag Sandstå medan også han smakar på marsipankaka dei byr på i dei nye lokala.

LES OGSÅ: Treco 30 år: – Kundekontakten er viktig


SENTRALT OG NYTT: I første høgda i det nye Meierikvarteret deler banken kontor med Aktiv Eigedomsmekling.
SENTRALT OG NYTT: I første høgda i det nye Meierikvarteret deler banken kontor med Aktiv Eigedomsmekling.
FORNØGD: John Granli, t.h. er ein av dei 200 nye kundane på Stord i fjor. Her saman med kunderådgjevaren, Lars Peder Langeland.
FORNØGD: John Granli, t.h. er ein av dei 200 nye kundane på Stord i fjor. Her saman med kunderådgjevaren, Lars Peder Langeland.
AKTIVT SAMARBEID: Lars Atle Aase frå Andersland Bygg samarbeider med Elisabeth Nonås Fylkesnes i Aktiv Eigedomsmekling.
AKTIVT SAMARBEID: Lars Atle Aase frå Andersland Bygg samarbeider med Elisabeth Nonås Fylkesnes i Aktiv Eigedomsmekling.

Siste saker Gå til framsida

Fjord1 vil møta tysnespolitikarane

Prosjektdirektør Nils Kristian Berge i Fjord1 set si lit til at politikarane i Tysnes godkjenner søknaden om nytt teknisk bygg på ferjekaien i Våge på neste møte i utval for landbruk/teknisk.

Svindel-e-post florerer

Politiet har fått inn fleire meldingar om svindel-e-post. – Me har mellom anna fått fleire henvendingar frå folk som mottek e-post med vedlagt faktura, frå bedrifter som dei ikkje har vore i kontakt med i det heile tatt, fortel Susann Rosvold, politibetjent ved Tysnes lensmannskontor. – Dette er rein svindel, og viss fleire har opplevd å få ein slik faktura, kan dei sjå bort...