FORFATTAR: Harald Sætre (innfelt) har ein stor kjærleik for gamle båtar. Her ser me MS «Midthordland til kai i Våge i 1994. (Foto: Harald Sætre/Privat)
FORFATTAR: Harald Sætre (innfelt) har ein stor kjærleik for gamle båtar. Her ser me MS «Midthordland til kai i Våge i 1994. (Foto: Harald Sætre/Privat)

Ferjeentusiast på bibliotekturné

4. februar kjem forfattar Harald Sætre til Tysnes folkebibliotek med føredraget «Dei kom tilbake – veteranferjer og fjordabåtar i Hordaland».
Publisert 21.01.2019 kl. 13.30.

Då vil han fortelja frå den nyaste boka si; «61 veteranbåtar på Vestlandet», som handlar om dei mest sentrale veteranbåtane frå Hordaland, Rogaland og Sogn og Fjordane.

I føredraget kjem han inn på ferjer som har vore ein viktig del av samferdsla i Hordaland, og om dei gamle fjordabåtane og bilferjene som er tekne vare på her i fylket.

Forfattaren har skrive fleire bøker om veteranbåtar, rutebåtar og ferjer knytt til Hardanger Sunnhordlandske D/S: «Damp, diesel og pågangsmot», «Fram og tilbake over fjorden – om HSD, ferjer, ferjekaier og ferjeruter» og «Fram og tilbake til by’n» – om rutene og båtane til HSD.

I tillegg har han vore medforfattar i jubileumsboka «Eit skip heitte Stord». Han har også skrive ei rekkje artiklar og vore aktiv med føredrag i maritime miljø.

Sætre, som er oppvaksen i Kvinnherad kommune, er engasjert i bevaring av lokalrutebåtane på Vestlandet. Han ønskjer å synleggjera det store arbeidet mange gjer for fartøyvernet, og det å ta vare på eldre rute- og fraktbåtar.

Etter det kring 45 minuttar lange føredraget, blir det høve til å stilla spørsmål.


Siste saker Gå til framsida

Andre a-lagssiger på rad

To mål kvar av Emre Hagen og Lasse Aarland Skulstad sørgde for nok ein siger for a-laget til Njardar/Tysnes.

Debatt: Tysnes skal vera ein servicekommune

Det er viktig å ha ein open, og lett tilgjengeleg kommune. Det å ta kontakt med kommunen skal vera ei positiv oppleving, og ein skal få den hjelpa ein har krav på. Tysnes Høgre vil gjera fleire grep for å gjera kontakten med kommunen enklare, samtidig som me opprettar system for ta imot tilbakemelding frå publikum på korleis kontakten med kommunen har vore.Tysnes Høgre vil i neste...