ENKELT Å BIDRA: Bli grasrotgjevar, støtt lokale lag og organisasjonar i Tysnes, er oppmodinga frå lokalavisa. (Alle foto: Arkiv)
ENKELT Å BIDRA: Bli grasrotgjevar, støtt lokale lag og organisasjonar i Tysnes, er oppmodinga frå lokalavisa. (Alle foto: Arkiv)

Leiar: Tysnes bør få meir enn 400.000 i grasrotmidlar

Publisert 21.01.2019 kl. 06.00.

Norsk Tipping har fordelt grasrotmidlane for 2018. Den viser at lag og organisasjonar i Tysnes har fått heile 433.568 kroner inn på bankkontoane sine frå tippeselskapet på Hamar. Det er eit svært bra tilskot til økonomien til ulike lokale lag og organisasjonar i kommunen vår.

Det er idrettslaga som ser ut til å ha flest grasrotgjevarar i Tysnes. Høgast tronar Njardar/Tysnes. Med over 115.000 kroner i grasrotmidlar, så er fotballklubben desidert høgast på oversikta. 115.000 kroner monnar godt på økonomien i klubben. Skulle den same summen vore omsett i sal av vaflar og andre kioskvarer, ville det teke lang tid før ein hadde nådd same summen.

Totalt er det 162 tipparar som har registrert seg hos Norsk Tipping som grasrotgjevarar til Njardar/Tysnes. Som ein god nummer to kjem Lundegrend idrettslag. Heile 114 tipparar er støttespelarar for Lundegrend IL.

Njardar/Tysnes og Lundegrend IL er dei to einaste som har over hundre registrerte grasrotgjevarar.

Det er og mange andre lag som får solide summar inn i klubbkassane. Tysnes idrettslag får over 33.000 og har 56 grasrotgjevarar, Onarheim idrettslag kjem ut med over 21.000 kroner og har 51 grasrotgjevarar, medan Reksteren idrettslag har vel 19.000 og 44 grasrotgjevarar. Høgt oppe på lista ligg og Tysnes Røde Kors Hjelpekorps med over 21.000 og 51 grasrotgjevarar, og Hålandsneset grendalag med 21.000 og 44 grasrotgjevarar.

Både musikklag, ungdomslag, bygdalag og andre får og summar som monnar godt i klubbkassane. Godt over 20 lag har fått mellom 18.000 og 91 kroner.

Grasrotmidlane er ein enkel måte for lag og organisasjonar å skaffa seg inntekter på. Alle som tippar hos Norsk Tipping, anten det er på fotball, Lotto, Extra eller andre spel, kan registrera seg som grasrotgjevar. Kvar enkelt kan sjølv velja kva lag ein vil sponsa.

Er du tippar hos Norsk Tipping, og framleis ikkje grasrotgjevar? I så fall bør du omgåande registrera deg som gjevar til eit av dei lokale laga i Tysnes.

Tidlegare gjekk fem prosent av spelesummen til grasrotmidlar. No er summen heva til sju prosent. Dermed bør endå fleire sjekka ut at ein står som grasrotgjevar. Bli grasrotgjevar, støtt lokale lag og organisasjonar i Tysnes. Er du ikkje grasrotgjevar, går heile spelesummen inn til Norsk Tipping.

redaksjonen@tysnesbladet.no


Siste saker Gå til framsida