DYRARE: Ferjeprisene på sambandet Våge-Halhjem har auka i 2019. (Arkivfoto: Ole Skaten)
DYRARE: Ferjeprisene på sambandet Våge-Halhjem har auka i 2019. (Arkivfoto: Ole Skaten)

Auke i ferjeprisane

Det vert litt dyrare å ta ferje mellom Våge og Halhjem i 2019, og bedrifter får mindre rabatt med det nye autopass-systemet.
Publisert 25.01.2019 kl. 15.00.

Ferjeprisane mellom Våge og Halhjem auka litt ved årsskiftet. Det viser FosenNamsos sine takstoversikter på eiga heimeside.

For enkel bil inntil seks meter kosta det i 2018 160 kroner over Bjørnafjorden. Dei nye takstane til FosenNamsos viser at den same fjordkryssinga i 2019 kostar 165 kroner.


Følgjer konsumprisindeksen

Dei fleste billettane på sambandet har vorte dyrare. Ein enkelbillett for vaksen har auka frå 54 kroner til 56 kroner, medan el-bil aukar frå 80 til 83 kroner.

Ei rask utrekning på SSB sin konsumprisindekskalkulator, viser at prisaukane ligg tett mot stigninga i konsumprisindeksen frå januar 2018 til desember 2018. Denne prisstigninga ligg på 6,6 prosent.


Dyrare for firmabilar

Ein anna faktor som spelar inn på prisane er rabattgjevinga ved autopass-avtale. Sjølv om det endå ikkje er installert system for brikkepassering på sambandet Våge-Halhjem, kan ein allereie no betala med eit eige autopass-kort knytt opp mot ein autopass-ferjekonto.

Dette systemet skal i løpet av året erstatta dei gamle verdikorta. Der verdikorta ga 50 prosent rabatt for alle bilar, gjev det nye autopass-systemet berre 40 prosent rabatt for bedriftskundar. Privatkundar får framleis 50 prosent rabatt.


Knytt opp mot bil

Ei vesentleg endring i omlegginga frå verdikort til autopass-avtale, er at autopass er knytt opp mot bil, og ikkje person. Privatkundar kan berre knytta to køyretøy mot den same avtalen, medan firmakundar kan knytta eit uavgrensa tal på bilar mot avtalen.

Verdikorta kan framleis brukast i ein overgangsperiode. Fram til 31. mars kan ein fylla på verdikortet, og det kan brukast til 30. juni.


Siste saker Gå til framsida

Andre a-lagssiger på rad

To mål kvar av Emre Hagen og Lasse Aarland Skulstad sørgde for nok ein siger for a-laget til Njardar/Tysnes.

Debatt: Tysnes skal vera ein servicekommune

Det er viktig å ha ein open, og lett tilgjengeleg kommune. Det å ta kontakt med kommunen skal vera ei positiv oppleving, og ein skal få den hjelpa ein har krav på. Tysnes Høgre vil gjera fleire grep for å gjera kontakten med kommunen enklare, samtidig som me opprettar system for ta imot tilbakemelding frå publikum på korleis kontakten med kommunen har vore.Tysnes Høgre vil i neste...