DRAGHELP: Kjartan Hagen og Einar Wathne har vore med på å «kickstarta» prosjektet på Kattaland. (Foto: Vetle Mikkelsen)
DRAGHELP: Kjartan Hagen og Einar Wathne har vore med på å «kickstarta» prosjektet på Kattaland. (Foto: Vetle Mikkelsen)

Kjøpte leilegheiter for å få prosjektet i gang

Tysnes Bolig har eit nytt prosjekt på gang på Kattaland. Til det har dei fått god draghjelp.
Publisert 25.01.2019 kl. 06.00.

– Me kjøpte først ei leilegheit til sonen vår. Han vil bu i Lunde, og denne plassen ligg riktig til, seier Einar Wathne.

– Men i desse prosjekta må ein gjerne teikna tre-fire leilegheiter, så for å realisera prosjektet kjøpte me ei leilegheit til, fortel Wathne vidare.

«Tysnes» møter han og Kjartan Hagen ved byggefeltet på Kattaland, der Tysnes Bolig AS er i ferd med å bygga ein bustad med fire leilegheiter.

Til liks med Wathne, har Hagen og selskapet Tiko Eigedom AS kjøpt seg inn i byggjeprosjektet.


Eige eigedomsselskap

– Tiko Eigedom har kjøpt ei leilegheit, hovudsakleg av di me blei spurt av Tysnes Bolig, fortel Hagen.Tiko Eigedom AS er eit eigedomsselskap som Kjartan og Ronny Hagen starta for nokre år sidan. Selskapet eig kontora til Tiko AS, elektrikarselskapet til Hagen-brørne. Tiko AS leiger lokala frå eigedomsselskapet.– Me kjøper leilegheita, som eit ledd i å sikra både Tiko og Tysnes Bolig arbeid i vinter, medan ein ventar på at arbeidet i Krokjen skal koma skikkeleg i gang, seier Hagen.

Tiko AS skal gjera arbeidet med det elektriske i det nye bustadskomplekset.


Viktig for Lunde

– Fire nye bueiningar i Lunde betyr mykje for bygda. Me håper på ringverknadar, seier Wathne.

Nyleg kom det fram at han sluttar i stillinga si i Cargill Aqua Nutrition. Han fortel at noko av grunnen til at han slutta, var at han ønskte seg meir tid på Tysnes, og meir tid til å jobba med andre ting.

– Det å skapa ny verksemd er noko eg brenn for, og noko eg vil halda fram med, fortel han.

Investeringa i byggeprosjektet i Lunde er kanskje nettopp eit eksempel på dette.

Også Kjartan Hagen trur slike prosjekt kan ha mykje å seia for Lunde.

– Det er viktig med vekst i alle bygder på Tysnes, meiner Hagen.

Tiko Eigedom AS har kjøpt ei leilegheit i underetasjen til 1,8 millionar, medan Wathne har kjøpt ein i kvar etasje, til høvesvis 1,8 og 2,6 millionar.

Både Hagen og Wathne er innstilte på å driva utleige i dei leilegheitene dei kjøper, iallfall fram til det blir klart om det er marknad for å selja dei.


Flotte omgjevnadar

– Det er ikkje ofte ein finn kjellarleilegheiter med sjø-utsikt! seier Hagen.

Også Wathne trekker fram utsikta, men òg andre aspekt med området.

– Det er triveleg det som er skapt her frå før av. Det er eit ungt bumiljø, meiner han.

Sjølv trur han sonen vil trivast godt på Kattaland.


Nøgde utbyggarar

– Eg har tenkt ein del på denne tomta, seier Sigvard Madsen i Tysnes Bolig.

– Me er interesserte i at det skal skje litt her, følgjer kollega Trond Tvedt opp.

Til liks med Hagen og Wathne, er dei to opptatte av nyskaping i bygdene på Tysnes.

Madsen og Tvedt er travle for tida, med byggeprosjekt både i Lunde og Våge.

– Me får håpa det slår ut på folketalet, seier Madsen, med glimt i auga.

Prosjektet på Kattaland skal vera ferdig i løpet av hausten ein gong.

• Les også: På flyttefot til ny utsikt


Siste saker Gå til framsida