ERFARINGSKONSULENT: Connie Straume (innfelt) er med på å leia erfaringskafeen ved Stord DPS. (Foto: Eirik Dankel/Privat)
ERFARINGSKONSULENT: Connie Straume (innfelt) er med på å leia erfaringskafeen ved Stord DPS. (Foto: Eirik Dankel/Privat)

– Mange kjem for den gode drøsen

Onsdag denne veka blir det invitert til erfaringskafe ved Helsa Fonna Stord DPS.
Publisert 28.01.2019 kl. 15.00.

Tilbodet starta opp i fjor, og framover er planen å ha kafe ein gong i månaden.

Hit kjem brukarar, pårørande, fagfolk, klinikarar og andre som er nysgjerrige. Tilbodet er for folk som ynskjer sosialt samvær, og kanskje ein prat med andre som har erfart psykisk sjukdom og/eller rus. Det er gratis å vera med.

– Mange kjem for den gode drøsen, og du kan invitera med deg andre om du ynskjer, fortel arrangørane til «Tysnes».

På treffet denne veka kjem to tidlegare rusmisbrukarar frå Haugesund til kafeen for å syngja og spela. Dei kallar seg A-men, og vil mellom anna fortelja litt om korleis songane deira blei til.

– Me gler oss enormt. Dette er flinke musikarar, freistar arrangørane.

Erfaringskafeen er eit politisk og religiøst uavhengig tilbod, som blir leia av erfaringskonsulentar med eigenerfaringar knytt til rus og psykiatri. Ein av dei er Connie Straume, frå Tysnes.


Siste saker Gå til framsida

Andre a-lagssiger på rad

To mål kvar av Emre Hagen og Lasse Aarland Skulstad sørgde for nok ein siger for a-laget til Njardar/Tysnes.

Debatt: Tysnes skal vera ein servicekommune

Det er viktig å ha ein open, og lett tilgjengeleg kommune. Det å ta kontakt med kommunen skal vera ei positiv oppleving, og ein skal få den hjelpa ein har krav på. Tysnes Høgre vil gjera fleire grep for å gjera kontakten med kommunen enklare, samtidig som me opprettar system for ta imot tilbakemelding frå publikum på korleis kontakten med kommunen har vore.Tysnes Høgre vil i neste...