LOKALMATPRODUSENT: Irene Dalland var i Berlin i helga, for å bli kjent med internasjonale kollegaar. (Foto: Privat)
LOKALMATPRODUSENT: Irene Dalland var i Berlin i helga, for å bli kjent med internasjonale kollegaar. (Foto: Privat)

Bygde nettverk på Grüne Woche

I helga var folk Irene Dalland i Berlin, og blei kjent med andre lokalmatprodusentar.
Publisert 29.01.2019 kl. 14.00.

– Det var veldig kjekt og nyttig, seier Irene Dalland, frå Garden på Dalland.

I helga var ho i Berlin, for å bygga lokalmatnettverk på tvers av landegrensene.

– Me var inviterte med av fylkesmannen. Me reiste ned på torsdag, og så var me på Grüne Woche på fredag. Laurdag var det seminar og samarbeidsutvikling, fortel Dalland vidare.

Grüne Woche er ei internasjonal messe, der landbruks- og hageprodukt blir presenterte, både for fagfolk og ålmenta.

– Det var fantastisk å sjå messa. Eg har aldri vore der før. Eg trur ikkje me i Norge har anlegg for å skjønna kor stort det er. Det var utruleg kjekt å sjå, seier Dalland.

– Har du fått noko ut av denne turen, som du bringar med vidare til Garden på Dalland?

– Me har jo stifta kjennskap med ein del andre verksemder, som me vurderer å gå inn i eit samarbeid med, men det er ikkje skrive i stein. Me vil utvikla vår eiga bedrift og støtta andre i lokalmatindustrien, seier ho.

I tillegg trur ho verksemdene kan få inspirasjon av kvarandre, og kanskje koma opp med nye produkt.

– Eg har veldig tru på ein del av desse idéane, seier Dalland.


Siste saker Gå til framsida

Folketalet auka med 14

Ved utgangen av tredje kvartal i 2019 er folketalet i Tysnes kome opp i 2.862. Det er 14 fleire enn ved utgangen av andre kvartal. Då var folketalet 2.848.Elleve personar er fødd i Tysnes i dette kvartalet, medan fire personar har døydd. Det gjev eit fødselsoverskot på sju.I same periode har det flytta 30 personar inn til Tysnes, av desse fire frå utlandet. 23 personar har flytta...

Klart for ny førjulsmesse

Laurdag er det tid for den tradisjonsrike førjulsmessa i Tysnes bedehus, der overskotet går til Indremisjonen sitt arbeid i vår krets. Her kan ein kjøpa heimebakst, handarbeid og andre kjekke varer, i tillegg til å få med seg eit variert program om ein ynskjer det. Barne- og familiearbeidar i IMS, Lise Marie Thuestad Litlabø stiller som andaktshaldar, og det blir song av både...