LOKALMATPRODUSENT: Irene Dalland var i Berlin i helga, for å bli kjent med internasjonale kollegaar. (Foto: Privat)
LOKALMATPRODUSENT: Irene Dalland var i Berlin i helga, for å bli kjent med internasjonale kollegaar. (Foto: Privat)

Bygde nettverk på Grüne Woche

I helga var folk Irene Dalland i Berlin, og blei kjent med andre lokalmatprodusentar.
Publisert 29.01.2019 kl. 14.00.

– Det var veldig kjekt og nyttig, seier Irene Dalland, frå Garden på Dalland.

I helga var ho i Berlin, for å bygga lokalmatnettverk på tvers av landegrensene.

– Me var inviterte med av fylkesmannen. Me reiste ned på torsdag, og så var me på Grüne Woche på fredag. Laurdag var det seminar og samarbeidsutvikling, fortel Dalland vidare.

Grüne Woche er ei internasjonal messe, der landbruks- og hageprodukt blir presenterte, både for fagfolk og ålmenta.

– Det var fantastisk å sjå messa. Eg har aldri vore der før. Eg trur ikkje me i Norge har anlegg for å skjønna kor stort det er. Det var utruleg kjekt å sjå, seier Dalland.

– Har du fått noko ut av denne turen, som du bringar med vidare til Garden på Dalland?

– Me har jo stifta kjennskap med ein del andre verksemder, som me vurderer å gå inn i eit samarbeid med, men det er ikkje skrive i stein. Me vil utvikla vår eiga bedrift og støtta andre i lokalmatindustrien, seier ho.

I tillegg trur ho verksemdene kan få inspirasjon av kvarandre, og kanskje koma opp med nye produkt.

– Eg har veldig tru på ein del av desse idéane, seier Dalland.


Siste saker Gå til framsida

Andre a-lagssiger på rad

To mål kvar av Emre Hagen og Lasse Aarland Skulstad sørgde for nok ein siger for a-laget til Njardar/Tysnes.

Debatt: Tysnes skal vera ein servicekommune

Det er viktig å ha ein open, og lett tilgjengeleg kommune. Det å ta kontakt med kommunen skal vera ei positiv oppleving, og ein skal få den hjelpa ein har krav på. Tysnes Høgre vil gjera fleire grep for å gjera kontakten med kommunen enklare, samtidig som me opprettar system for ta imot tilbakemelding frå publikum på korleis kontakten med kommunen har vore.Tysnes Høgre vil i neste...