SPREK: Tor Ottersen held seg framleis i god form, og greidde krava til idrettsmerket også i fjor.
SPREK: Tor Ottersen held seg framleis i god form, og greidde krava til idrettsmerket også i fjor.

85 år og framleis aktiv med friidrett

Heilt sidan Tysnes idrettslag byrja med idrettsmerkeprøvar i 1985, har Tor Ottersen vore ein ivrig deltakar kvart år.
Publisert 30.01.2019 kl. 19.00.

Han har på ein god måte og med god margin greidd dei ulike krava i alle desse åra. Den tidlegare ordføraren og tannlegen er framleis lett på foten, og held seg i god form.

Til dømes hadde han ingen problem med kravet til uthald i fjor haust. På fem kilometer gang er kravet for dei over 80 år på 53 minutt. 85- åringen Ottersen gjorde unna denne distansen på 45,03 minutt.


Kan få 50-årsmerke

Av dei andre som greidde krava i fjor haust, er det elles grunn til å merka seg at Stein Aanesen no er registrert med heile 49 gonger. Dersom han også stiller opp og greier krava i år, vert han jubilant og får 50-årsmerket med NIF sitt diplom.

Flokken av idrettsmerketakarar var litt redusert i fjor samanlikna med tidlegare år. Det skuldast mellom anna at nokre i den «faste» gjengen var hemma av litt småvondt i armar, rygg og bein, og stilte ikkje opp. Slikt skjer både for amatørar og toppidrettsfolk.


Merketakarane i 2018:

(Talet på gonger i parentes)

1. Stein Aanesen (49)

2. Tor Ottersen (34)

3. Arvid Gaugstad (34)

4. Anne Merete Blichfeldt Dalland (33)

5. Hans Ole Dalland (33)

6. Lars Petter Epland (27)

7. Janine Freyboth (3)


Siste saker Gå til framsida