UKM: Yngve Nikolaisen håpar ungdomane vil nytta sjansen, og melda seg på UKM.
UKM: Yngve Nikolaisen håpar ungdomane vil nytta sjansen, og melda seg på UKM.

Inviterer Tysnes-ungdomar til UKM

Det er klart for eit nytt år med UKM, og Tysnes-ungdomar vert oppmoda til å melda seg på.
Publisert 03.02.2019 kl. 16.01.

Nok ein gong skal UKM arrangerast lokalt på Tysnes, og påmeldinga er open for dei som vil delta. Kulturskulerektor Yngve Nikolaisen er lokal arrangør, og håpar ungdomar på Tysnes vil melda seg på.

Fredag 22. februar skal tilstellinga gå føre seg i musikkrommet på Tysnes skule. Kor stort opplegget vert, kjem an på kor mange som melder seg på.

– Viss det vert lita påmelding, kan det godt henda me berre køyrer ein audition i staden for ei framsyning, fortel Nikolaisen.


Vidare til fylkesfestival

Ifølgje Nikolaisen er UKM, som står for Ung Kultur Møtes, ein flott stad å visa fram talentet sitt.

– UKM er for dei som er sjølvgåande, har ein plan og noko å visa fram. Ein må levera ei vare, og det kan vera alt frå song og musikk til foto og visuell kunst, fortel Nikolaisen.

Dei beste innslaga frå Tysnes vert sendt vidare til fylkesfestivalen, som i år vert arrangert på Oseana kunst- og kultursenter i Os i april.

Tidlegare har tysnesingar meldt seg på mønstringa på Stord, men dei siste åra har det vorte arrangert lokalt på Tysnes.– Det er riktigare å ha det her lokalt, i staden for at ein druknar i fellesopplegget på Stord, seier kulturskulerektoren.


Til landsfinalen

Tysnes har i løpet av dei siste åra produsert mange gode UKM-deltaktarar. Ei av dei er Nora Stien, som har delteke fleire gongar saman med Tamara Helland. To gongar har dei gått heile vegen til landsfinalen.

– Me melde oss på tre gongar på rad, og gjekk til landsfinalen to gongar. Det var veldig spennande, og me øvde mykje på fritida, fortel Stien.

Ho og Helland deltok med song og gitar. Fyrste gongen dei var med, vart det lokale arrangementet halde på Stord.

– Det var spennande å stå framfor eit heilt ukjent publikum, og få tilbakemelding på det me gjorde, fortel ho.


Gode erfaringar

– Det var ei heilt vill kjensle fyrste gongen namna våre vart ropa opp på fylkesstemnet, og me gjekk vidare til landsfinalen, seier Stien.

Ho har opplevd mykje gjennom UKM, og angrar ikkje på at ho prøvde seg på UKM-scenen.

– Fyrste gongen me melde oss på UKM, visste me ikkje så mykje om det. Det var eigentleg ei brå avgjerd å melda seg på.

Ho vil absolutt anbefala andre å melda seg på.

– Det har vore veldig gøy å vera med, og eg synest verkeleg at andre som har lyst til å melda seg på skal gjera det same. Det betyr ikkje så mykje om ein går vidare eller ikkje. Det handlar eigentleg meir om det sosiale, og å få erfaring med det ein driv med, fortel Stien.


Sosialt

Den sosiale biten av UKM er også Yngve Nikolaisen oppteken av å få fram. Han fortel at UKM ikkje fyrst og fremst handlar om konkurranseaspektet.

– Det viktigaste med UKM er at det er ein plass der ungdom kan møta likesinna. Ein kan avliva myten om at det fyrst og fremst er ein konkurranse, fortel han.

Nikolaisen håpar Tysnes-ungdomar vil melda seg på UKM i år.– Viss det er noko ein ønskjer, så må ein nytta sjansen.


GODE MINNE: Nora Stien (t.h.) og Tamara Helland har fleire gongar gått vidare i UKM, og har gode minne frå mønstringane. Her frå Stord i 2016. (Arkivfoto)
GODE MINNE: Nora Stien (t.h.) og Tamara Helland har fleire gongar gått vidare i UKM, og har gode minne frå mønstringane. Her frå Stord i 2016. (Arkivfoto)

Siste saker Gå til framsida

Leiar: God dialog med grunneigarane er nødvendig

Over 90 personar på folkemøte om E39-planane viser at det er heilt nødvendig at vegvesenet stiller på Tysnes for å informera om status for den nye stamvegen.Store delar av Tysnes har vore samde om at ein ny E39 bør gå gjennom kommunen vår. Kommunestyret i Tysnes har vore samrøystes på dette. Politikarane var og...