TIL REKSTEREN?: Fiskebåtreiar Lars Einar Sandtorv vil gjerne byggja djupvasskai for fiskebåten "Brennholm" på Reksteren. (Arkivfoto: Privat)
TIL REKSTEREN?: Fiskebåtreiar Lars Einar Sandtorv vil gjerne byggja djupvasskai for fiskebåten "Brennholm" på Reksteren. (Arkivfoto: Privat)

Leiar: Godt grunnlag for ny næringsaktivitet på Reksteren

Publisert 04.02.2019 kl. 06.01. Oppdatert kl. 08.09.

Rederi med millionomsetnad vil byggja liggjekai på Reksteren. Det var tittelen på ein artikkel i «Tysnes» i februar 2016.

Men saka var ikkje så enkel den gongen som det fiskebåtreiar Lars Einar Sandtorv hadde håpa på.

I Tysnes møtte han stor velvilje hjå lokalpolitikarane. Han fekk full støtte til planane om å byggja ein heilt ny djupvasskai for den havgåande fiskebåten «Brennholm». Kaisøknaden vart handsama både ein og to gonger, før Fylkesmannen la inn klage på vedtaket i landbruk/teknisk. Politikarane i Tysnes stod på sitt. Dei drog på synfaring til Skår, og handsama saka for tredje gong, med eit klart ja. Det var i mars 2016. Men Fylkesmannen stoppa saka. Djupvasskaien var ikkje samsvar med kommuneplanen for Tysnes, og Fylkesmannen krov at det vart utarbeidd reguleringsplan.

Denne veka hadde landbruk/teknisk det fyrste møtet i år. Der stod reguleringsplanen for Skår som ei av dei fyrste sakene på sakslista. Før dei drog på synfaring, fekk dei god bakgrunnsinfo frå planansvarleg i Tysnes kommune; Morten Anthonessen. Han hadde mange positive moment å koma med. Det var innspel som politikarane tok med seg på synfaringa og då dei i møtet etterpå drøfta saka.

Å få heile området på Skår inn i ein reguleringsplan er positivt for ei vidare utvikling i dette området. Det kan også vera eit godt grunnlag for ei vidare næringsutvikling for Reksteren, anten E39 kjem eller ikkje.

Det aller viktigaste med den nye planen er sjølvsagt den nye djupvasskaien, som åleine vil vera ei positiv utvikling for Skår og Reksteren. At ein stor havfiskebåt skal få liggjeplass i Tysnes, kan verta eit godt grunnlag for ny aktivitet. Det helsar me velkomen.

Samstundes er det spennande at planen er så omfattande at den dekkjer heile området frå og med det tidlegare pakkeriet i nord til smoltanlegget i sør. Det som likevel er meir spennande, er det nye området sør for pakkeriet, der det er lagt inn eit nytt næringsområde.

For buande i området er det sjølvsagt positivt at det er lagt inn plass til småbåthamn for kring femten båtar.

Me helsar den nye planen velkomen, og ser fram til ny aktivitet på Reksteren. Det er gledeleg for heile Tysnes.

redaksjonen@tysnesbladet.no


Siste saker Gå til framsida

Lesarbrev: Bli kjent-fest

Frå tida i skule og utdanning hugsa eg at det ved starten av skulen vart arrangert bli kjent-fest. Intensjonen var at elevane skulle møtast for å bli kjent med kvarandre. Etter å ha budd på Reksteren no dei siste åtte åra, har tanken streifa meg om me skulle ha arrangert slike festar iblant på Reksteren. Eg observerer at det som før var eit fenomen i byar og tettstader – at folk kan bu tett...

Høsttur med Tysnes reiselag

Tradisjonen tro dro Tysnes reiselag innover mot Hardanger for å teste årets smalahove. Det vil si, noen ville teste dette som noen kaller en delikatesse.