VIL LEIGA: Tysnes sogelag ønskjer å leiga tinghuset i Uggdal. Leiar Sigurd Bjordal håper på positiv respons frå kommunen. (Foto: Camilla Korsnes)
VIL LEIGA: Tysnes sogelag ønskjer å leiga tinghuset i Uggdal. Leiar Sigurd Bjordal håper på positiv respons frå kommunen. (Foto: Camilla Korsnes)

– Dette kan bli ein plass der folk kan koma innom

Tysnes sogelag vil leiga tinghuset i Uggdal. Leiar Sigurd Bjordal meiner bygget har stort potensial.
Publisert 05.02.2019 kl. 17.10. Oppdatert 06.02.2019 kl. 08.14.

– Me har fått med to nye lag, Tysnes bygdekvinnelag og Tysnes musélag, seier Sigurd Bjordal, leiar i Tysnes sogelag.

Det har vore kjent sidan i fjor at sogelaget ønskjer å leiga det gamle kommunehuset i Uggdal. «Tysnes» skreiv først om det i mai, og så i november, etter at saka var oppe til behandling i formannskapet.

No har dei altså fått med seg to nye lag, noko Bjordal trur styrker saka deira.


Stort behov

Ifølgje Bjordal er det eit sterkt behov for nye lokale, frå Tysnes sogelag si side.

Sogelaget har gjennom åra samla opp ei betydeleg samling av historiske gjenstandar.

Slik situasjonen er no oppbevarer sogelaget nokre av gjenstandane i eit rom i Tysneshallen, eit rom i gamlebanken, eit rom på den gamle sjukeheimen, og i fleire private hushaldningar rundt om på øya.

– Det største problemet no, er at me ikkje får vist fram tinga, seier Bjordal.


Vil dela huset

Sogelagsleiaren fortel at også Tysnes musélag har ei samling gamle artefakt, som dei ikkje får vist fram.

Bjordal ser for seg at dei tre laga kan nytta ulike delar av den gamle bygningen, både til utstillingar og møteaktivitet.

I framtida ønskjer han at lokale skuleelevar skal få tilbod om å koma og sjå gjenstandane.


Må rustast opp

For at tinghuset skal kunna nyttast, må huset rustast opp.

– Me har sagt at me er villige til å gå inn med 100.000 kroner, i tillegg til dugnadstimar, seier Bjordal.

Ifølgje han, har også dei to andre laga sagt seg villige til å bidra noko økonomisk, og med dugnadstimar.

Sjølv om noko må gjerast med huset før det kan brukast, meiner Bjordal at huset er i relativt god stand.

Bjørn Arve Lunde, bygningsvernkonsulent i Sunnhordland Museum, skal ifølgje Bjordal ha levert ein positiv tilstandsrapport for bygget.


Politisk behandling

Saka har vore oppe i formannskapet to gongar. Først i november, og sist i januar i år.

Då blei det blant anna snakka om moglegheita for at sogelaget kjøper huset.

– Me er litt redde for å gå inn i eit bygg utan å vita kostnadane. Det hadde vore spennande, men me er ikkje heilt der, altså, sa Bjordal til formannskapet den gongen.

Saka skal snart opp igjen til politisk behandling.

– Eg håper på eit positivt resultat, seier Bjordal til «Tysnes».


Siste saker Gå til framsida

Lesarbrev: Ja til norsk natur og ja til klimatiltak

Verden står i dag overfor to hovedutfordringer: klimautfordringen og tap av natur. For Norges Jeger- og Fiskerforbund Hordaland er det viktig at vi tar begge utfordringene på alvor. Vi må ta vare på naturen samtidig som vi støtter opp om tiltak for å håndtere klimautfordringene. Vår natur er leveområdet for planter, dyr og fisk. Den er også arena for friluftsliv til glede for folk...

Lesarbrev: Kultur – Språk

Tysnes er ein nynorsk-kommune. Det er derfor med stor undring eg har lese innlegg i avisa frå Tysnes Arbeidarparti sin formann og ordførarkandidat skrive på bokmål på vegner av partiet. Skal ein vera ordførar i Tysnes, må ein kunna uttrykkja seg skriftleg på nynorsk – eventuelt med hjelp frå andre. Kva ein sjølv nyttar privat i skrift og tale, er irrelevant. Avisa 5.9.2019...