VIL LEIGA: Tysnes sogelag ønskjer å leiga tinghuset i Uggdal. Leiar Sigurd Bjordal håper på positiv respons frå kommunen. (Foto: Camilla Korsnes)
VIL LEIGA: Tysnes sogelag ønskjer å leiga tinghuset i Uggdal. Leiar Sigurd Bjordal håper på positiv respons frå kommunen. (Foto: Camilla Korsnes)

– Dette kan bli ein plass der folk kan koma innom

Tysnes sogelag vil leiga tinghuset i Uggdal. Leiar Sigurd Bjordal meiner bygget har stort potensial.
Publisert 05.02.2019 kl. 17.10. Oppdatert 06.02.2019 kl. 08.14.

– Me har fått med to nye lag, Tysnes bygdekvinnelag og Tysnes musélag, seier Sigurd Bjordal, leiar i Tysnes sogelag.

Det har vore kjent sidan i fjor at sogelaget ønskjer å leiga det gamle kommunehuset i Uggdal. «Tysnes» skreiv først om det i mai, og så i november, etter at saka var oppe til behandling i formannskapet.

No har dei altså fått med seg to nye lag, noko Bjordal trur styrker saka deira.


Stort behov

Ifølgje Bjordal er det eit sterkt behov for nye lokale, frå Tysnes sogelag si side.

Sogelaget har gjennom åra samla opp ei betydeleg samling av historiske gjenstandar.

Slik situasjonen er no oppbevarer sogelaget nokre av gjenstandane i eit rom i Tysneshallen, eit rom i gamlebanken, eit rom på den gamle sjukeheimen, og i fleire private hushaldningar rundt om på øya.

– Det største problemet no, er at me ikkje får vist fram tinga, seier Bjordal.


Vil dela huset

Sogelagsleiaren fortel at også Tysnes musélag har ei samling gamle artefakt, som dei ikkje får vist fram.

Bjordal ser for seg at dei tre laga kan nytta ulike delar av den gamle bygningen, både til utstillingar og møteaktivitet.

I framtida ønskjer han at lokale skuleelevar skal få tilbod om å koma og sjå gjenstandane.


Må rustast opp

For at tinghuset skal kunna nyttast, må huset rustast opp.

– Me har sagt at me er villige til å gå inn med 100.000 kroner, i tillegg til dugnadstimar, seier Bjordal.

Ifølgje han, har også dei to andre laga sagt seg villige til å bidra noko økonomisk, og med dugnadstimar.

Sjølv om noko må gjerast med huset før det kan brukast, meiner Bjordal at huset er i relativt god stand.

Bjørn Arve Lunde, bygningsvernkonsulent i Sunnhordland Museum, skal ifølgje Bjordal ha levert ein positiv tilstandsrapport for bygget.


Politisk behandling

Saka har vore oppe i formannskapet to gongar. Først i november, og sist i januar i år.

Då blei det blant anna snakka om moglegheita for at sogelaget kjøper huset.

– Me er litt redde for å gå inn i eit bygg utan å vita kostnadane. Det hadde vore spennande, men me er ikkje heilt der, altså, sa Bjordal til formannskapet den gongen.

Saka skal snart opp igjen til politisk behandling.

– Eg håper på eit positivt resultat, seier Bjordal til «Tysnes».


Siste saker Gå til framsida

TIX til Tysnesfest 2020

Tysnesfest ligg ikkje på latsida. Dagen etter at festivalen er over, slepper dei den første artisten til neste års festival.

– Dei er sjukt vittige!

Det seier Frida Walde om Ausekarane. Fredag hadde ho og broren Mikkel sikra seg plass heilt fremst ved scenen til årets show.

Debatt: Nei til vindmøller i Tysnesfjella!

Store delar av Tysnes er inkludert i NVE sitt forslag til nasjonal ramme for vindkraft. Tysnes Ap meiner at det ikkje skal byggjast vindmøller i Tysnes kommune.Me er ein relativt liten kommune, med variert natur frå fjord til fjell. Fjellheimen vår er å betrakta som eit einaste stort naturreservat, med eit rikhaldig dyre- og fugleliv.Vindmøller verkar spesielt øydeleggjande for...