FOREDRAG: Med mykje kunnskap og flotte bilete fortalde Harald Sætre om veteranbåtar og gamle ferjer.
FOREDRAG: Med mykje kunnskap og flotte bilete fortalde Harald Sætre om veteranbåtar og gamle ferjer.

God interesse for veteranbåtar

Måndag inviterte Tysnes folkebibliotek til foredrag om veteranbåtar med forfatter Harald Sætre.
Publisert 05.02.2019 kl. 12.53. Oppdatert kl. 12.55.

– Ein kan nesten ha eit foredrag om kvar enkel båt, fortel Harald Sætre.

Publikum har nettopp forlate biblioteket i Tysneshallen etter foredraget til fotografen og forfattaren, som dei siste åra har gjeve ut ei rekkje bøker om veteranbåtar og ferjedrift på Vestlandet. Den siste boka til Sætre, «61 veteranbåtar på Vestlandet», er grunnlaget for foredragsturneen han no er i gang med.

Måndag kveld var han på Tysnes folkebibliotek, og tok føre seg fleire av båtane som er med i boka, til stor glede for eit entusiastisk publikum.


Veteranbåtar

Med foredraget «Dei kom tilbake – veteranferjer og fjordabåtar i Hordaland», fortalde Sætre om nokre av dei kjente båtane som trafikkerte Sunnhordland på nittenhundretalet, og historia til desse båtane etter dei vart teke ut av si opphavelege drift.

Blant båtane som vart presentert var DS «Stord 1», MS «Tysnes» og MF «Folgefonn», og foredragshaldaren la fyldig ut om historia til skipa, og korleis fleire av dei hamna i utlandet, før dei i seinare år har vorte returnert til Norge.


Spørsmål

Etter foredraget var det høve til å stilla spørsmål til den kunnskapsrike forfattaren, og fleire var nyfikne på skjebnane til båtane som var nærmast knytt til Tysnes.

– MS «Halsnøy» var ein båt som betydde mykje for oss på Tysnes. Kva skjedde med den? vart det mellom anna spurt frå salen.

Medan andre båtar det vart spurt etter, som MS «Ullensvang» og MS «Hordaland», enda sine dagar som forliste og stranda i høvesvis Karibia og Lebanon, er det fleire lokale veteranar som framleis er i drift, om enn ikkje i Norge.

– «Halsnøy» kan ein oppleva den dag i dag. Den vert brukt som restaurantskip ved Roskilde i Danmark, fortalde Sætre,


Interesse

Det var tydeleg at dei vel 20 frammøtte tysnesingane kosa seg med foredraget, og fekk mimra tilbake til tida desse båtane var aktive. Ein som har stor interesse for veteranbåtar er Inge Mikal Helland, som sjølv har jobba i både Fylkesbaatane og HSD.

– Dette kunne eg ikkje gå glipp av. Det var veldig interessant, seier han.

I likskap med foredragshaldaren har han stor interesse og mykje kunnskap om båtar, og snakker spesielt varmt om MS «Halsnøy», som vart bygd i 1957.

– Den var forløparen til ferjesambanda mellom Våge-Halhjem og Halhjem-Sandvikvåg. Det var ein revolusjon innan transport til og frå Tysnes. Den gjekk fleire gongar om dagen og kunne ha med seg åtte bilar, fortel Helland, som var godt nøgd med kvelden.

– Det var heilt fantastisk, og det viser at det er interesse for veteranbåtar og ferjer.


Reiser vidare

Hovudpersonen sjølv var også godt nøgd med kvelden på Tysnes.

– Det er tydeleg at det er folk her som er levande interessert i veteranbåtar, og då er det veldig kjekt å koma i kontakt med dei, fortel Sætre.

Han reiser fyrst vidare til Stord og Fitjar med foredragsturneen sin, før turen går til Sogn.

For bibliotekar Mats Løve Gjersvik var dette det fyrste foredraget han har arrangert etter at han byrja i jobben.

– Det gjekk veldig fint, og det var openbert at folk likte det. På førehand visste eg ikkje kor mange som ville koma og høyra på, men eg er godt nøgd med utfallet, fortel han.

LES OGSÅ: Båtruter til Tysnes og Reksteren sommeren 1956 • Et sekstiårsminne


Siste saker Gå til framsida

Lesarbrev: Hugs valdagen den 9. september

Det er ei dårleg demokratisk innstilling å ikkje stemma ved eit val. Same om du er noko ueinig med dei ulike partia, så er det alltid eit parti det kan vera greitt å gje si stemme til. Me i Tysnes FrP meiner me har eit godt valprogram, som seier noko om det som må bli betre i Tysnes kommune.Tysnes FrP er svært opptatt av at det ikkje må bli reduksjon i talet på ferjeanløp til og frå...

Klar for kommunal praksis

Jon Agnar Leirvik skal det neste halve året bu og arbeida på Tysnes, som ein del av statsvitskapsutdanninga.