FLATRÅKER-HODNANES: Arild Frøyseth reagerer på sein brøyting mellom Flatråker og Hodnanes. Dette biletet vart teke på Økland i 06.30-tida måndag morgon. (Privat foto)
FLATRÅKER-HODNANES: Arild Frøyseth reagerer på sein brøyting mellom Flatråker og Hodnanes. Dette biletet vart teke på Økland i 06.30-tida måndag morgon. (Privat foto)

– Brøytarane skal rykkja ut på eige initiativ

– Det er NCC som har driftsansvaret for brøytinga på Tysnes. Dei har ansvar sjølve for å rykkja ut når det tek til å snøa.
Publisert 06.02.2019 kl. 15.26. Oppdatert kl. 15.29.

Det seier Vidar Tveiterås til «Tysnes». Han er byggjeleiar for drift og vedlikehald i Statens vegvesen.

Bakgrunnen for uttalen er at det etter snøfallet på Tysnes natt til måndag er stilt spørsmål om publikum må ringja 175 før entreprenørane rykkjer ut.

– Brøytemannskapa skal rykkja ut på eige initiativ og dei skal passa på sjølve. Det er eit krav frå vegvesenet, seier Tveiterås.

– Viss det tek til å snøa – og er meldt snø, så skal dei i praksis ut med ein gong uansett tid på døgeret, legg han til.

Til «Tysnes» er det kome reaksjonar på sein brøyting fleire gonger i vinter, seinast måndag denne veka. Det gjeld både strekkjene mellom Lunde og Hodnanes og Flatråker og Hodnanes. Tidlegare er det også kome inn klage til avisa på sein brøyting mellom Uggdal og Onarheim.

Tveiterås seier at fylkesvegen (Fv 49) mellom Flatråker og Hodnanes har driftsklasse DkC. Fylkesveg 78 mellom Lunde og Hodnanes har driftsklasse DkD, og dermed litt lågare vinterstandard.

Eit bilete som Arild Frøyseth har teke ved Økland på Flatråker i 06.30-tida måndag morgon viser mykje snø i vegbanen.

– Kva verd lever brøytemannskapet i, spør Frøyseth, som tok biletet på veg til jobb. Han etterlyser reglar for når det skal brøyast.

Han legg til at det sjeldan det er brøyta til 06.15- og 06.40-ferja frå Hodnanes.

Tveiterås seier at han registrerer klagene, og vil ta saka opp med NCC som har kontrakten om brøytinga på Tysnes.


Siste saker Gå til framsida

Andre a-lagssiger på rad

To mål kvar av Emre Hagen og Lasse Aarland Skulstad sørgde for nok ein siger for a-laget til Njardar/Tysnes.

Debatt: Tysnes skal vera ein servicekommune

Det er viktig å ha ein open, og lett tilgjengeleg kommune. Det å ta kontakt med kommunen skal vera ei positiv oppleving, og ein skal få den hjelpa ein har krav på. Tysnes Høgre vil gjera fleire grep for å gjera kontakten med kommunen enklare, samtidig som me opprettar system for ta imot tilbakemelding frå publikum på korleis kontakten med kommunen har vore.Tysnes Høgre vil i neste...