PÅ SYNFARING: Utvalsmedlemene i landbruk/teknisk, Lena Vermedal og Arve Belt, i samtale med søkjar Ole Johan Vernøy (t.h.).
PÅ SYNFARING: Utvalsmedlemene i landbruk/teknisk, Lena Vermedal og Arve Belt, i samtale med søkjar Ole Johan Vernøy (t.h.).

Positive til oppgradering av gamal steinkai

Fyrst var dei i tvil. Etter synfaringa var landbruk/teknisk positive til søknaden om å få rydda opp i stranda i Nordvågen på Reksteren.
Publisert 07.02.2019 kl. 13.00.

Det var i mai fjor Ole Johan Vernøy søkte Tysnes kommune om løyve til å oppgradera ein gamal steinkai og etablera båtopptrekk i Nordvågen på Vernøy.

Søknaden vart lagt fram for politikarane på møtet 4. desember. Då var utvalet i tvil, og ville dra på synfaring før dei handsama saka.


Samrøystes positive

Etter synfaringa sist veke var dei ikkje i tvil. Då gjekk dei samrøystes inn for søknaden. Men før saka vert endeleg godkjent, må den til Fylkesmannen og fylkeskommunen for klagevurdering.

– Då me fekk sjå området og fekk høyra korleis han tenkjer å rydda opp og trekkja steinfyllinga lenger inn, såg me at det vil bli fint og meir tenleg, kommenterte Lena Vermedal (uavhengig).

Ho fekk støtte av Arve Belt (V) og Gjermund Lygre Kongsvik (Ap).

– Han vil rydda opp i dei steinane som ligg i ei røys der, og få til eit båtoppdrag for fleire i området. Eg fekk klarert mykje då eg fekk sjå området. Eg støttar søkjar sitt ynske, kommenterte Belt.

– Ja, det er positivt med eit oppdrag som fleire kan nytta, la Lygre Kongsvik til.

Magne Skartveit (Krf) gav uttrykk for at han var positiv til søknaden.

– Eg er og positiv til søknaden, sa utvalsleiar Egil Berge (H).

Dersom det ikkje kjem inn klage frå ytre etatar, fekk administrasjonen fullmakt til å handsama saka på fullmakt ved andre gongs handsaming.


Tredelt søknad

Søkjar skriv i søknaden at gamal steinfylling/kai er svært rotete og ser ikkje fin ut, er svært ujamn og vond å gå på, spesielt for born. Han ynskjer også å oppgradera eit gamalt og defekt båtopptrekk med gamle, rustne skjener, eit tiltak som vart etablert for kring 40 år sidan.

I tillegg ligg det ein kjempestein i området.

– Me er engstelege for at steinen skal bevega seg, med dei fatale følgjer det kan få viss born er ved sjøen nedanfor og leikar, heiter det i søknaden.

I saksutgreiinga frå administrasjonen heiter det at omsøkt tiltak vil punktera eit urørt område i strandsona. Det vart tilbakevist av utvalsmedlem Magne Skartveit under sakshandsaminga. Han meinte at det ikkje ville bli meir privatisering enn det hadde vore.

Saka vart lagt fram for politikarane i landbruk/teknisk utan innstilling frå rådmannen.


Siste saker Gå til framsida

Folketalet auka med 14

Ved utgangen av tredje kvartal i 2019 er folketalet i Tysnes kome opp i 2.862. Det er 14 fleire enn ved utgangen av andre kvartal. Då var folketalet 2.848.Elleve personar er fødd i Tysnes i dette kvartalet, medan fire personar har døydd. Det gjev eit fødselsoverskot på sju.I same periode har det flytta 30 personar inn til Tysnes, av desse fire frå utlandet. 23 personar har flytta...

Klart for ny førjulsmesse

Laurdag er det tid for den tradisjonsrike førjulsmessa i Tysnes bedehus, der overskotet går til Indremisjonen sitt arbeid i vår krets. Her kan ein kjøpa heimebakst, handarbeid og andre kjekke varer, i tillegg til å få med seg eit variert program om ein ynskjer det. Barne- og familiearbeidar i IMS, Lise Marie Thuestad Litlabø stiller som andaktshaldar, og det blir song av både...