PÅ SYNFARING: Utvalsmedlemene i landbruk/teknisk, Lena Vermedal og Arve Belt, i samtale med søkjar Ole Johan Vernøy (t.h.).
PÅ SYNFARING: Utvalsmedlemene i landbruk/teknisk, Lena Vermedal og Arve Belt, i samtale med søkjar Ole Johan Vernøy (t.h.).

Positive til oppgradering av gamal steinkai

Fyrst var dei i tvil. Etter synfaringa var landbruk/teknisk positive til søknaden om å få rydda opp i stranda i Nordvågen på Reksteren.
Publisert 07.02.2019 kl. 13.00.

Det var i mai fjor Ole Johan Vernøy søkte Tysnes kommune om løyve til å oppgradera ein gamal steinkai og etablera båtopptrekk i Nordvågen på Vernøy.

Søknaden vart lagt fram for politikarane på møtet 4. desember. Då var utvalet i tvil, og ville dra på synfaring før dei handsama saka.


Samrøystes positive

Etter synfaringa sist veke var dei ikkje i tvil. Då gjekk dei samrøystes inn for søknaden. Men før saka vert endeleg godkjent, må den til Fylkesmannen og fylkeskommunen for klagevurdering.

– Då me fekk sjå området og fekk høyra korleis han tenkjer å rydda opp og trekkja steinfyllinga lenger inn, såg me at det vil bli fint og meir tenleg, kommenterte Lena Vermedal (uavhengig).

Ho fekk støtte av Arve Belt (V) og Gjermund Lygre Kongsvik (Ap).

– Han vil rydda opp i dei steinane som ligg i ei røys der, og få til eit båtoppdrag for fleire i området. Eg fekk klarert mykje då eg fekk sjå området. Eg støttar søkjar sitt ynske, kommenterte Belt.

– Ja, det er positivt med eit oppdrag som fleire kan nytta, la Lygre Kongsvik til.

Magne Skartveit (Krf) gav uttrykk for at han var positiv til søknaden.

– Eg er og positiv til søknaden, sa utvalsleiar Egil Berge (H).

Dersom det ikkje kjem inn klage frå ytre etatar, fekk administrasjonen fullmakt til å handsama saka på fullmakt ved andre gongs handsaming.


Tredelt søknad

Søkjar skriv i søknaden at gamal steinfylling/kai er svært rotete og ser ikkje fin ut, er svært ujamn og vond å gå på, spesielt for born. Han ynskjer også å oppgradera eit gamalt og defekt båtopptrekk med gamle, rustne skjener, eit tiltak som vart etablert for kring 40 år sidan.

I tillegg ligg det ein kjempestein i området.

– Me er engstelege for at steinen skal bevega seg, med dei fatale følgjer det kan få viss born er ved sjøen nedanfor og leikar, heiter det i søknaden.

I saksutgreiinga frå administrasjonen heiter det at omsøkt tiltak vil punktera eit urørt område i strandsona. Det vart tilbakevist av utvalsmedlem Magne Skartveit under sakshandsaminga. Han meinte at det ikkje ville bli meir privatisering enn det hadde vore.

Saka vart lagt fram for politikarane i landbruk/teknisk utan innstilling frå rådmannen.


Siste saker Gå til framsida

Andre a-lagssiger på rad

To mål kvar av Emre Hagen og Lasse Aarland Skulstad sørgde for nok ein siger for a-laget til Njardar/Tysnes.

Debatt: Tysnes skal vera ein servicekommune

Det er viktig å ha ein open, og lett tilgjengeleg kommune. Det å ta kontakt med kommunen skal vera ei positiv oppleving, og ein skal få den hjelpa ein har krav på. Tysnes Høgre vil gjera fleire grep for å gjera kontakten med kommunen enklare, samtidig som me opprettar system for ta imot tilbakemelding frå publikum på korleis kontakten med kommunen har vore.Tysnes Høgre vil i neste...