UTVIDER: Snart blir det betre plass i Våge hamn året rundt. (Foto: Camilla Korsnes)
UTVIDER: Snart blir det betre plass i Våge hamn året rundt. (Foto: Camilla Korsnes)

Ynskjer innspel til korleis hamna i Våge kan bli betre

Publisert 08.02.2019 kl. 10.00.

For tida vert det jobba med å klargjera for at E-brygga skal bli liggande i Våge på permanent basis. Det betyr auka kapasitet til feriegjester året rundt, og no lurer Våge gjestehamn på korleis ein best mogleg kan nytta det nye arealet, og kva folk elles ynskjer av tilbod.

– Kva er viktig for dykk når de er på båttur? Her er det berre å koma med forslag, ønskje og tankar. Nokre ting kan me raskt få gjort noko med, andre ting kan kanskje koma seinare. Me treng uansett tips, skriv Våge gjestehamn på si facebookside.

Dei som kjem med forslag er med i trekkinga av gratis hamneleige i heile 2019, inkludert Tysnesfest.

– Så det kan vera lukrativt å dela ønskja sine, freistar dei.

Det er Patrick Madsen på Mandelhuset som tek imot tipsa. Vinnaren vert trekt i slutten av februar.


Siste saker Gå til framsida

Andre a-lagssiger på rad

To mål kvar av Emre Hagen og Lasse Aarland Skulstad sørgde for nok ein siger for a-laget til Njardar/Tysnes.

Debatt: Tysnes skal vera ein servicekommune

Det er viktig å ha ein open, og lett tilgjengeleg kommune. Det å ta kontakt med kommunen skal vera ei positiv oppleving, og ein skal få den hjelpa ein har krav på. Tysnes Høgre vil gjera fleire grep for å gjera kontakten med kommunen enklare, samtidig som me opprettar system for ta imot tilbakemelding frå publikum på korleis kontakten med kommunen har vore.Tysnes Høgre vil i neste...