UTVIDER: Snart blir det betre plass i Våge hamn året rundt. (Foto: Camilla Korsnes)
UTVIDER: Snart blir det betre plass i Våge hamn året rundt. (Foto: Camilla Korsnes)

Ynskjer innspel til korleis hamna i Våge kan bli betre

Publisert 08.02.2019 kl. 10.00.

For tida vert det jobba med å klargjera for at E-brygga skal bli liggande i Våge på permanent basis. Det betyr auka kapasitet til feriegjester året rundt, og no lurer Våge gjestehamn på korleis ein best mogleg kan nytta det nye arealet, og kva folk elles ynskjer av tilbod.

– Kva er viktig for dykk når de er på båttur? Her er det berre å koma med forslag, ønskje og tankar. Nokre ting kan me raskt få gjort noko med, andre ting kan kanskje koma seinare. Me treng uansett tips, skriv Våge gjestehamn på si facebookside.

Dei som kjem med forslag er med i trekkinga av gratis hamneleige i heile 2019, inkludert Tysnesfest.

– Så det kan vera lukrativt å dela ønskja sine, freistar dei.

Det er Patrick Madsen på Mandelhuset som tek imot tipsa. Vinnaren vert trekt i slutten av februar.


Siste saker Gå til framsida

Fjord1 vil møta tysnespolitikarane

Prosjektdirektør Nils Kristian Berge i Fjord1 set si lit til at politikarane i Tysnes godkjenner søknaden om nytt teknisk bygg på ferjekaien i Våge på neste møte i utval for landbruk/teknisk.

Svindel-e-post florerer

Politiet har fått inn fleire meldingar om svindel-e-post. – Me har mellom anna fått fleire henvendingar frå folk som mottek e-post med vedlagt faktura, frå bedrifter som dei ikkje har vore i kontakt med i det heile tatt, fortel Susann Rosvold, politibetjent ved Tysnes lensmannskontor. – Dette er rein svindel, og viss fleire har opplevd å få ein slik faktura, kan dei sjå bort...