EP-SLEPP: Karane i Symra er klare med EP, og tre nye låtar. Frå venstre: Øyvind Kleppe, Henrik Sebastian Epland, Ole Martin Hauan, Henrik Vatle og Morten Engebretsen Stokke. (Arkivfoto)
EP-SLEPP: Karane i Symra er klare med EP, og tre nye låtar. Frå venstre: Øyvind Kleppe, Henrik Sebastian Epland, Ole Martin Hauan, Henrik Vatle og Morten Engebretsen Stokke. (Arkivfoto)

Slepp tre nye låtar

Fredag kjem Symra sitt førebels største låtslepp, når EP-en «Honestly» vert gjort tilgjengeleg.
Publisert 14.02.2019 kl. 16.00.

– Det vert kjempekjekt, fortel Øyvind Kleppe.

Fredag er det nytt låtslepp for han og resten av gjengen i Symra, og denne gongen er det eit større slepp enn då singlane «Purple Sweater» og «Mona Lisa» vart gjevne ut i haust.

– Me slepp tre nye låtar som saman med dei to frå i haust utgjer EP-en «Honestly», fortel Symra-vokalisten.


EP

Forutan dei to allereie utgjevne songane, innheld EP-en tittelsporet «Honestly», samt låtane «Blowing Over» og «Contemplate». Alle dei fem låtane på EP-en vart spelt inn samtidig i 2018.

– Me har hatt desse låtane klare lenge, og no tenkte me at det var på tide å få dei ut slik at me vidare kan fokusera på å spela inn nytt materiale. No får me ut alt som er ferdig innspelt. Me ville ikkje halda det inne lenger, forklarar Kleppe.


Varierte songar

– Me har som mål å laga litt varierte låtar, seier han vidare.

Dei to føregåande låtane er ganske ulike i stil og tempo, og Kleppe fortel at dei tre neste låtane også har ulike musikalske uttrykk.

– Men ein kan framleis høyra at det er Symra, seier han.

Han trekkjer spesielt fram låten «Honestly», som eit høgdepunkt i låtkatalogen til Symra.

– «Honestly» er min personlege favoritt av songane me har laga. Det gjeld både i forhold til det tekstmessige og musikalske. Me hadde eigentleg tenkt å spara denne låten til albumet, og samtidig gje albumet namn etter denne songen.

Han har også godord å seia om dei andre låtane.

– «Blowing Over» liker eg ganske godt, og den er ganske up-beat, litt som «Purple Sweater». «Contemplate» er også ganske rocka, medan «Honestly» har ein roleg start, før den avsluttar ganske hardt. Det er den me pleier å avslutta konsertane våre med, fortel Kleppe.

Det gjorde dei også då dei spelte på Tysnesfest i fjor sommar.


Har materiale til album

Med innspeling og utgjeving av eigne låtar, har Symra teke lange steg det siste året, og Kleppe fortel at planen er å til slutt koma ut med eit fullengde-album.

– Me har over ti songar som er ferdige, inkludert dei me allereie har spelt inn. Det er desse låtane som skal utgjera albumet, seier han.

Nøyaktig når eit album er klart, er enno usikkert.

– Akkurat no jobbar me med å finna eit studio der me kan spela inn dei låtane me har igjen. Me håpar å få spelt inn i løpet av sommaren eller hausten, seier Kleppe, som avsluttar med ei oppmoding.

– Me er på Spotify, Itunes og alle andre strøymetenester, og eg håpar folk vil sjekka ut EP-en.


Siste saker Gå til framsida

Lesarbrev: Hugs valdagen den 9. september

Det er ei dårleg demokratisk innstilling å ikkje stemma ved eit val. Same om du er noko ueinig med dei ulike partia, så er det alltid eit parti det kan vera greitt å gje si stemme til. Me i Tysnes FrP meiner me har eit godt valprogram, som seier noko om det som må bli betre i Tysnes kommune.Tysnes FrP er svært opptatt av at det ikkje må bli reduksjon i talet på ferjeanløp til og frå...

Klar for kommunal praksis

Jon Agnar Leirvik skal det neste halve året bu og arbeida på Tysnes, som ein del av statsvitskapsutdanninga.