ORDFØRAR: Kåre Martin Kleppe var innom mykje ulikt, før han blei valt som ordførar. (Foto: Vetle Mikkelsen)
ORDFØRAR: Kåre Martin Kleppe var innom mykje ulikt, før han blei valt som ordførar. (Foto: Vetle Mikkelsen)

– Viss du vil bli politikar, ikkje tenk utdanning

Det var ikkje sjølvsagt kva Kåre Martin Kleppe skulle bli som vaksen. Vegen til ordførarkjeda blei til mens han gjekk.
Publisert 17.02.2019 kl. 14.00.

– Det er ei spennande tid for tiandeklassingane! seier ein blid Kåre Martin Kleppe, der han sit på kontoret på rådhuset.

For dryge ti år sidan stod han der sjølv, framfor eit val som nok er vanskeleg for mange: Kva vil du bli når du blir «stor»?

– Eg byrja på TAF marin ved Fusa vidaregåande skule. Der tok eg fagbrev som fiskeoppdrettar, eller driftsoperatør akvakultur, som det eigentleg heiter, seier 26-åringen.


Flytta til hovudstaden

På TAF (tekniske allmenne fag) fekk Kleppe sjansen til å ta realfaga, og gjekk dermed ut av vidaregåande med spesiell studiekompetanse i baklomma.

– Etter det har eg gjort mykje ulikt, men eg fann aldri heilt ut kva eg ville, seier ordføraren.

– Då eg var ferdig på vidaregånde, i 2012, byrja eg å studera økonomi og administrasjon ved Høgskulen i Oslo og Akershus. No heiter den OsloMet, så det er eigentleg like greitt at eg ikkje går der lenger, ler Kleppe.

Han gjekk eit semester på økonomi og administrasjon, og flytta heim til jul.

– Det er fleire grunnar til det. Eg var blant anna veldig skulelei etter TAF, og så treivst eg ikkje i Oslo. Eg er ikkje veldig glad i å bu i by, seier han.


Ville bli ingeniør

Vel heime jobba han som fiskeoppdrettar på Reksteren, fram til han hausten 2013 tok fatt på nytt studium.

– Eg byrja på marinteknikk ved Høgskulen i Bergen, og skulle bli ingeniør, fortel Kleppe.

Ingeniør hadde på sett og vis vore planen sidan ungdomsskulen, etter at rådgivarane på skulen fortalde at det var ingeniørmangel i Norge.

– Eg gjekk nesten eitt år i Bergen. Eg likte meg framleis ikkje i by, sjølv om Bergen var betrakteleg mykje betre enn Oslo.

I løpet av studiet fann Kleppe ut at ingeniørjobben ikkje verka like spennande som han først hadde tenkt, så han flytta tilbake til Tysnes igjen.

LES OGSÅ: Studerer i landets beste studentby


Blei lærarvikar

– Eg leita etter arbeid, men det var ikkje lett å oppdriva på den tida. Ein dag fekk eg ein telefon frå Tysnes skule, med tilbod om å vera assistentvikar for tiandeklasse nokre timar i veka, held Kleppe fram.

Det tilbodet tok han, og i løpet av den neste tida var han innom dei fleste fag og klassar, både som assistent og lærar.

– Då hadde eg endeleg funne noko eg ville gjera, så eg byrja på lærarhøgskulen på Stord. Det var første gong etter vidaregåande at eg faktisk tenkte «dette vil eg», seier han.

Det viste seg at heller ikkje lærarstudiet skulle vara:

– Det var val det året, og eg hadde sagt ja til å vera ordførarkandidat, seier Kleppe.

Tysnesingane veit korleis den historia gjekk. I 2015, 22 år gammal, blei Kåre Martin Kleppe den yngste ordføraren i Norge. Det har han ikkje angra på.


Tips til ungdommen

– Det er ingen typiske arbeidsdagar. Det er det som er fint med denne jobben. Du gjer det litt til det du vil sjølv, seier Kleppe.

Til hausten er det val igjen, og 26-åringen håper på gjenval. Viss ikkje det går slik, ventar enten jobb eller studier; akkurat det har han ikkje planlagt i detalj.

– Kva er ditt tips til ungdom som vil inn i politikken?

– Viss du vil bli politikar, ikkje tenk utdanning. Ikkje tenk på at du skal utdanna deg for å bli politikar, seier ordføraren.

– Berre engasjer deg i det du er interessert i. Det er bra for Norge og Tysnes at me har politikarar med ulike yrkesbakgrunnar.

Han trur heller ikkje det er nødvendig å vita nøyaktig kva du skal bli, når du er i tenåra.

– Eg opplevde det som eit kjempenederlag å ikkje fullføra studia, men det er faktisk heilt greitt å ikkje fullføra, viss det viser seg å ikkje passa for deg. Og om du treng eit friår, så tar du deg eit friår, seier han.

– Livet er prøving og feiling. Det var ikkje ordførar eg såg for meg å bli, då eg gjekk på ungdomsskulen. Vegen blei til mens eg gjekk.

LES OGSÅ: Vil bli pilot - Fekk omvising på Flesland


Siste saker Gå til framsida

Rune Alver kjem til OnarTun

Er du glad i klassisk musikk av den storslegne kaliberen, bør du ikkje gå glipp av konserten med Rune Alver og Lise Skjåk Dalen.

– Det finst ikkje liknande

Forfattar og lokalhistoriker Knut Rage reiser kvart år frå Tysnes til Hatlestrand for å få med seg Mytologifestivalen. I år skulle ikkje vera eit unntak.

Vel blåst på Tysnessåto

Søndag var det friluftsgudsteneste på Tysnessåta i skiftande seinsommarvêr. Initiativtakar til denne gudstenesta var tysnesingen Arne Nesse. Døveprest Inge Sørheim hadde ansvar for gudstenesta, og dei hadde med eigen tolk. Det bles friskt på toppen, så den vesle kyrkjelyden søkte ly litt nedom toppen. Der vart det preike, bøn og salmesong med eit fantastisk skue over...

Lesarbrev: Innfør gratis skulemat

Eit gratis skulemåltid kvar dag til alle elevar i den norske skulen kan vera blant dei viktigaste tiltaka for folkehelse og sosial utjamning. Vil politikarane jobba for å innføra skulematordning i vår kommune?Det er få stader sosiale skilnader kjem tydelegare til syne enn blant matpakkane til elevar i den norske skulen. Diverre er det slik at langt ifrå alle born får med seg god og sunn...