ORDFØRAR: Kåre Martin Kleppe var innom mykje ulikt, før han blei valt som ordførar. (Foto: Vetle Mikkelsen)
ORDFØRAR: Kåre Martin Kleppe var innom mykje ulikt, før han blei valt som ordførar. (Foto: Vetle Mikkelsen)

– Viss du vil bli politikar, ikkje tenk utdanning

Det var ikkje sjølvsagt kva Kåre Martin Kleppe skulle bli som vaksen. Vegen til ordførarkjeda blei til mens han gjekk.
Publisert 17.02.2019 kl. 14.00.

– Det er ei spennande tid for tiandeklassingane! seier ein blid Kåre Martin Kleppe, der han sit på kontoret på rådhuset.

For dryge ti år sidan stod han der sjølv, framfor eit val som nok er vanskeleg for mange: Kva vil du bli når du blir «stor»?

– Eg byrja på TAF marin ved Fusa vidaregåande skule. Der tok eg fagbrev som fiskeoppdrettar, eller driftsoperatør akvakultur, som det eigentleg heiter, seier 26-åringen.


Flytta til hovudstaden

På TAF (tekniske allmenne fag) fekk Kleppe sjansen til å ta realfaga, og gjekk dermed ut av vidaregåande med spesiell studiekompetanse i baklomma.

– Etter det har eg gjort mykje ulikt, men eg fann aldri heilt ut kva eg ville, seier ordføraren.

– Då eg var ferdig på vidaregånde, i 2012, byrja eg å studera økonomi og administrasjon ved Høgskulen i Oslo og Akershus. No heiter den OsloMet, så det er eigentleg like greitt at eg ikkje går der lenger, ler Kleppe.

Han gjekk eit semester på økonomi og administrasjon, og flytta heim til jul.

– Det er fleire grunnar til det. Eg var blant anna veldig skulelei etter TAF, og så treivst eg ikkje i Oslo. Eg er ikkje veldig glad i å bu i by, seier han.


Ville bli ingeniør

Vel heime jobba han som fiskeoppdrettar på Reksteren, fram til han hausten 2013 tok fatt på nytt studium.

– Eg byrja på marinteknikk ved Høgskulen i Bergen, og skulle bli ingeniør, fortel Kleppe.

Ingeniør hadde på sett og vis vore planen sidan ungdomsskulen, etter at rådgivarane på skulen fortalde at det var ingeniørmangel i Norge.

– Eg gjekk nesten eitt år i Bergen. Eg likte meg framleis ikkje i by, sjølv om Bergen var betrakteleg mykje betre enn Oslo.

I løpet av studiet fann Kleppe ut at ingeniørjobben ikkje verka like spennande som han først hadde tenkt, så han flytta tilbake til Tysnes igjen.

LES OGSÅ: Studerer i landets beste studentby


Blei lærarvikar

– Eg leita etter arbeid, men det var ikkje lett å oppdriva på den tida. Ein dag fekk eg ein telefon frå Tysnes skule, med tilbod om å vera assistentvikar for tiandeklasse nokre timar i veka, held Kleppe fram.

Det tilbodet tok han, og i løpet av den neste tida var han innom dei fleste fag og klassar, både som assistent og lærar.

– Då hadde eg endeleg funne noko eg ville gjera, så eg byrja på lærarhøgskulen på Stord. Det var første gong etter vidaregåande at eg faktisk tenkte «dette vil eg», seier han.

Det viste seg at heller ikkje lærarstudiet skulle vara:

– Det var val det året, og eg hadde sagt ja til å vera ordførarkandidat, seier Kleppe.

Tysnesingane veit korleis den historia gjekk. I 2015, 22 år gammal, blei Kåre Martin Kleppe den yngste ordføraren i Norge. Det har han ikkje angra på.


Tips til ungdommen

– Det er ingen typiske arbeidsdagar. Det er det som er fint med denne jobben. Du gjer det litt til det du vil sjølv, seier Kleppe.

Til hausten er det val igjen, og 26-åringen håper på gjenval. Viss ikkje det går slik, ventar enten jobb eller studier; akkurat det har han ikkje planlagt i detalj.

– Kva er ditt tips til ungdom som vil inn i politikken?

– Viss du vil bli politikar, ikkje tenk utdanning. Ikkje tenk på at du skal utdanna deg for å bli politikar, seier ordføraren.

– Berre engasjer deg i det du er interessert i. Det er bra for Norge og Tysnes at me har politikarar med ulike yrkesbakgrunnar.

Han trur heller ikkje det er nødvendig å vita nøyaktig kva du skal bli, når du er i tenåra.

– Eg opplevde det som eit kjempenederlag å ikkje fullføra studia, men det er faktisk heilt greitt å ikkje fullføra, viss det viser seg å ikkje passa for deg. Og om du treng eit friår, så tar du deg eit friår, seier han.

– Livet er prøving og feiling. Det var ikkje ordførar eg såg for meg å bli, då eg gjekk på ungdomsskulen. Vegen blei til mens eg gjekk.

LES OGSÅ: Vil bli pilot - Fekk omvising på Flesland


Siste saker Gå til framsida

Stengjer vatnet

Tysnes kommune vil stengja vatnet i korte periodar for abonnentar i Våge.

Leiar: Samspelet mellom turistar og fastbuande må halda fram

Samspelet mellom turistar og fastbuande gjer Tysnes til ein god plass å bu, og ikkje minst å feriera – og det heile året. Dei siste vekene er dette samspelet blitt sett på prøve. Regjeringa har både lagt restriksjonar på fritidsreiser og sett forbod mot å opphalda seg i hytter og fritidsbustader. Det har skapt sterke reaksjonar, både for og mot.No ser det ut for at den største...