VARME PLAGG: «Viljen til å hjelpa er sterk i tysnessamfunnet», skriv leiar i Frivilligsentralen, Per Verner Aase.
VARME PLAGG: «Viljen til å hjelpa er sterk i tysnessamfunnet», skriv leiar i Frivilligsentralen, Per Verner Aase.

Lesarbrev: Takk til alle som strikka varme plagg i førjulsstria

Publisert 17.02.2019 kl. 10.00.

Ynsket om å få inn heimestrikka gåver starta med oppdaginga av at nokon av flyktningeborna gjekk utan sokkar i støvlane. Dette er noko som me «innfødde» har ryggmargsrefleks på, medan våre nye naboar ikkje er vane med dette. Bygdekvinnene, sokneråd, foreiningar og private sette i gang med strikking, og resultata let ikkje venta på seg.

Frivilligsentralen fekk samla inn rundt 100 heimestrikka sokkar, vottar og huer før jul. Når ein tenkjer at det bak kvar gåve ligg mange dagar og veker med arbeid, seier det seg sjølv at viljen til å hjelpa er sterk i tysnessamfunnet. Tidlegare i haust vart det strikka oransje sjal som Kirkens Bymisjon tok initiativet til. Også her vart ei mengde sjal levert ut.

Alle gåvene er delt ut med god hjelp frå flyktningekoordinatorane, barnevern og ved at flyktningar kom innom på kontoret til Frivilligsentralen. Skulle du treffa på nokon som går med ei hue eller sjal som du kjenner igjen, kan du trygt gje ditt breiaste smil.

På språkkaféen som vert arrangert på aktivitetssenteret annankvar fredag, møtest frivillige og innvandrarar saman med flyktningekoordinatorane. Her går strikkepinnane fortare enn praten.


Siste saker Gå til framsida

Leiar: Tysnes Kraftlag er eit historisk namn som bør vidareførast

Tysnes Kraftlag er eit gamalt og godt innarbeidd namn så vel i lokalsamfunnet som utanfor kommunen sine grenser. I over 70 år har Tysnes Kraftlag eksistert som straumleverandør og netteigar på Tysnes. No har selskapet gått inn i ein ny epoke. Spørsmålet som no har meldt seg, er om selskapet bør skifta namn. Det bør det ikkje.Det var ei skikkeleg storhending som skjedde på Tysnes den...