ENGASJERT: Sokneprest Per Hjemdal gjekk laurdag djupt inn i Det nye testamentet for ivrige tilhøyrarar i Uggdal kyrkje.
ENGASJERT: Sokneprest Per Hjemdal gjekk laurdag djupt inn i Det nye testamentet for ivrige tilhøyrarar i Uggdal kyrkje.

– Eg elskar å driva på med dette

Interesserte tysnesingar fekk i helga besøk av sokneprest Per Hjemdal, som hadde bibelvandring for vaksne i Uggdal kyrkje.
Publisert 20.02.2019 kl. 13.49.

– Me har på ingen måte nok tid til å gå gjennom heile Det nye testamentet, sa Per Hjemdal til dei frammøtte i Uggdal kyrkje laurdag.

Han er til dagleg sokneprest i Etne, men tok i helga turen til Tysnes for å arrangera bibelvandring for vaksne. Fredag kveld vandra han gjennom Det gamle testamentet, medan det var evangelia og resten av Det nye testamentet som var fokus laurdag føremiddag.


Levande fortalt

Det var ingen tvil om at dei frammøtte fekk god innsikt i bibelen og historia kring dei bibelske hendingane. Med stor entusiasme og mykje kunnskap fortalde han laurdag føremiddag om evangelistane, apokryfe skrifter og bibelske «fun-facts», og viste prov på god forståing av både teologi og historie.

Heile bibelvandringa var samtidig knytt opp mot fysiske rørsler.

– Gjennom desse to dagane lærer me 76 ulike rørsler, som er med å skapa ein raud tråd heilt frå skapinga. Dei er enkle å læra, og skal gjera det enklare å hugsa det me har vore igjennom, fortel soknepresten i pausen av opplegget laurdag.

Han koste seg med tysnesingane både fredag og laurdag.

– Eg elskar å driva på med dette. Det er høgdepunktet i mitt virke, og det er veldig kjekt å koma hit til Tysnes, og verta teken så godt imot, seier han.

• Les også: Fylte kyrkja med song


For vaksne

Opplegget som Hjemdal hadde med til Tysnes er spesiallaga for eit vakse publikum. Til vanleg er det eit yngre publikum som får oppleva bibelvandring på Tysnes. Ein del av arbeidsoppgåvene til trusopplærar Heidi Hollekim er å ha bibelvandring for femteklassingar.

– Ein legg bibelhistoria litt annleis til rette for borna. Opplegget for vaksne er på ein måte litt meir for vidarekomne, og folk som allereie har kjennskap til bibelen, samtidig som ein kan gå litt meir inn på dei meir brutale hendingane som er skildra i bibelen, fortel ho.

Sjølv om Hjemdal si bibelvandring også kan vera interessant for folk utan særleg kjennskap til bibelen, tek den utgangspunkt i at tilhøyrane har litt forkunnskapar.

– Det er mange til stades i dag som levd eit langt liv med bibelen, men eg trur likevel folk kan få litt «a-ha»-opplevingar, slik eg sjølv har fått når eg har studert bibelhistoria. Det er utruleg kor mange lag det er i Guds ord, avsluttar Hjemdal.


Siste saker Gå til framsida

Lesarbrev: Hugs valdagen den 9. september

Det er ei dårleg demokratisk innstilling å ikkje stemma ved eit val. Same om du er noko ueinig med dei ulike partia, så er det alltid eit parti det kan vera greitt å gje si stemme til. Me i Tysnes FrP meiner me har eit godt valprogram, som seier noko om det som må bli betre i Tysnes kommune.Tysnes FrP er svært opptatt av at det ikkje må bli reduksjon i talet på ferjeanløp til og frå...

Klar for kommunal praksis

Jon Agnar Leirvik skal det neste halve året bu og arbeida på Tysnes, som ein del av statsvitskapsutdanninga.