OVERVAKING: Thomas Leite er ofte på plass ved dataskjermen på kontoret, der han studerer program som overvakar mykje av det som skjer på dei mange anlegga i Alsaker Fjordbruk.
OVERVAKING: Thomas Leite er ofte på plass ved dataskjermen på kontoret, der han studerer program som overvakar mykje av det som skjer på dei mange anlegga i Alsaker Fjordbruk.

Høgtflygande droner og solide fortøyingar

Han brukar droner til å laga filmar som presenterer firmaet og anna i bygda, og med spesialbrillene på tar han turen inn i hus som enno ikkje er bygde.
Publisert 20.02.2019 kl. 06.00. Oppdatert kl. 08.45.

Thomas Leite stortrivst med dei mange og allsidige arbeidsoppgåvene han gir seg i kast med i jobben han aldri hadde tenkt å søkja på.

– Eg er og blir bygut, og hadde ingen tankar om å flytta til Tysnes, sjølv om foreldra mine hadde busett seg her og eg kjenner øya godt etter mange sommarferiar på plassen. Men no er eg her, og har aldri hatt ein betre jobb, seier Thomas.

Pappa Arne Leite gjorde han merksam på ein annonse frå Alsaker Fjordbruk, som søkte etter IT-konsulent.

– På den tida var eg av alle ting telefonseljar i Bergen, og fann ut at det kunne ikkje skada å senda inn ein søknad. Eg hadde mellom anna erfaring frå arbeid i Telenor og Atea, og hadde lyst å koma nærare gamlingane. Sjølv om det var ein stor overgang å flytta til Tysnes, der eg har fått meg leilegheit i OnarTun – tett på jobben, så har eg funne meg godt til rette. Så lenge eg har tilgang til internett, så går det meste bra, seier Leite den yngre.

• Les også: Ingen dagar er like


Fikse fiksarar

Tilgang til, og bruk av internett og anna datautstyr er ein del av kvardagen i Alsaker Fjordbruk. Der har han saman med IT-ansvarleg Øyvind Hope ansvar for at alt av datautstyr fungerer, både på huset, og ute på dei mange anlegga og båtane i milliardkonsernet.

Serviceinnstilt var eitt av fleire punkt lista opp i jobbutlysinga, og tilbakemeldinga frå dei me treffer i administrasjonsbygget på Onarheim er at karane på IT fiksar alt.

– Ja, her må me ordna opp i alt frå A til Å, frå skifting av lyspærer og batteri i brannvarslarane til å få på plass datastyrte vedlikehaldsprogram for dei ulike anlegga. Og passa på at dei som skal bruka programma får nødvendig opplæring. Denne veka skal eg mellom anna vera lærar og kursa mannskapet om bord i dei mange båtane i bruk av Naviaq som det heiter, programmet som overvakar alt frå nøter, ringar og fortøyingar til kva tid dei ulike komponentane treng vedlikehald. Dette er eit program utvikla av Naviaq i Trondheim, og som me har implementert i bedrifta her, forklarer Thomas Leite.

• Les også: Likar å jobba med menneske


Spesialist på snøbrett

Han er oppvaksen både i Stavanger og Bergen, ikkje akkurat dei byane ein knyter tettast opp mot ein idrett som snowboard. Like fullt blei Thomas fanga og fascinert av snøbrett, og har to års utdanning i idrett og som snøbrettinstruktør ved Elverum folkehøgskule.

– Det blir ikkje så store sjansane til å praktisera den idretten her på Tysnes, men det er jo ikkje så lange vegen korkje til Bergen eller snørike område om ein skulle ønskja det. Enn så lenge har eg nok av utfordringar på arbeidsplassen, der bruk av drone til å laga presentasjonsfilmar og presentasjonsmateriale som viser noko av alt det flotte me har her er noko av det spennande eg held på med. Det ligg ute filmar frå byggjefeltet Henningshagen, OnarTun med sine mange aktivitetar, den årlege laksefesten, besøk av Princess Yachtklubben, og så lagar eg timelapse av dei store utbyggingane som Alsaker er i sving med, forklarer Thomas.


Nyttig teknologi

Han tek turen opp trappa til andre etasje, og finn vegen inn på kontoret der prosjektingeniør Magnar Solheim held til i dag. Skisser og teikningar til nye prosjekt finn ein her, både på skjerm og kontorpult. Ny teknologi blir teken i bruk for å kunna ta turen innom husa som skal byggjast og sjå at alt fungerer, lenge før første spadestikk er teke. På med VR-brillene (Virtual Reality), og Solheim losar IT-konsulent Leite rundt i bygga for å sjekka det som sjekkast skal.

– Nett som på guterommet, dette?

– Ja, det er det. Eg har slike briller og slikt utstyr i leilegheiten, kjem det kjapt – og ikkje så veldig uventa – frå byguten som har flytta på landet og funne seg ein jobb der han får bruka sine kreative krefter på så mange område. Eitt av mange døme på at det ikkje berre er fagkompetanse på fisk som krevst i eit konsern som dette.

• Les også: Sol (24) fekk stjerner i augo då ho høyrde om fiskehelse


VR-BRILLER: Det ser kanskje litt rart ut, men bruk av VR-briller kan vera ein nyttig reiskap når nye bygg skal utformast.
VR-BRILLER: Det ser kanskje litt rart ut, men bruk av VR-briller kan vera ein nyttig reiskap når nye bygg skal utformast.
HØGTFLYGANDE: Thomas Leite tek gjerne i bruk drone for å fotografera det som skjer på Onarheim og Alsaker Fjordbruk.
HØGTFLYGANDE: Thomas Leite tek gjerne i bruk drone for å fotografera det som skjer på Onarheim og Alsaker Fjordbruk.
SKJERM: Med mobilen held Thomas full kontroll på kva han filmar.
SKJERM: Med mobilen held Thomas full kontroll på kva han filmar.

Siste saker Gå til framsida

Debatt: Miljødiplomet til Hordaland fylkeskommune og Skyss må ned frå veggen no

I seinare tid har det vore diskutert opp og ned om ferjer til og frå Tysnes. Møte har vore organiserte og haldne, folk har fortvila forsøkt på å få svar på spørsmåla sine rundt dette temaet, men Hordaland fylkeskommune og Skyss er tause. Dei vil ikkje plagast med slikt frå distrikta.Her er det politikarane i fylkeskommunen som fylgjer opp initiativa frå sentralt hald, og har tildelt...

To løp på ei veke

Løpssesongen har starta igjen, og Pernilla Eugenie Epland er allereie godt i gang.Onsdag sprang ho 1500-meter under Trond Mohn Games i Fana. Der enda ho opp på ein sjetteplass, med tida 4.26.87.– Eg visste at desse som kom utanlandsfrå hadde ganske gode tider å visa til. Det var ikkje noko poeng for oss norske å henga oss på, seier Epland.Dermed blei løpet todelt frå...