FYRSTE GONG: For dei unge gutane var det deira fyrste deltaking på ungdommens fylkesting. T.v: Leiar for Tysnes ungdomsråd, Marius Sjøbø, og medlem Martin Fjeldstad.
FYRSTE GONG: For dei unge gutane var det deira fyrste deltaking på ungdommens fylkesting. T.v: Leiar for Tysnes ungdomsråd, Marius Sjøbø, og medlem Martin Fjeldstad.

Eit historisk ungdommens fylkesting

I helga møtte i underkant av 50 ungdommar frå heile Hordaland i Bergen for å delta på det som vert Hordaland fylkeskommune sitt aller siste ungdommens fylkesting før ein går over til Vestland i 2020.
Publisert 21.02.2019 kl. 12.00.

Blant alle dei representerte kommunane, var Tysnes ein av kommunane som stilte sterkast, med heile fem deltakarar. Leiar for Tysnes ungdomsråd, Marius Sjøbø, hadde saman med medlem Martin Fjeldstad reist den lange turen for å delta på fylkestinget. I tillegg var òg Malene Kristine Meidell Alsaker og Ida Heggland (skrivar av denne saka) representert frå ungdommens fylkesutval, og Håkon Kongsvik frå ungdommens fylkesutval sin kontrollkomité.


Tett program

Programmet starta fredag ettermiddag med opningstale av fylkesvaraordførar Pål Kårbø, saman med ein presentasjon av ungdommens fylkesutval og saker dei har jobba med det siste året. I tillegg fekk ein òg høyra foredrag frå Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjonar, som prata om ungdomsmedverknad og engasjement, og ein fekk høyra utvalsleiarane frå fylkeskommunen snakka om korleis ungdom kan vera med å påverka i det politiske arbeidet.

Gjennom heile helga var det mange moglegheiter for deltakarane til å bli kjent på tvers av kommunane, og å få inspirasjon frå andre ungdomsråd. Tradisjonen tru var laurdagskvelden fullpakka med kjekk underhaldning, frå festmiddag til sosiale leikar.


Oppe på talarstolen

For Marius og Martin var det deira fyrste gong på ungdommens fylkesting. For gutane var det mykje som fall i smak av ulike aktivitetar. Dei trekkjer både fram det sosiale og ikkje minst den god maten.

– Det har vore ei kjekk helg, sjølv om det til tider kunne bli litt lange møte, seier Martin smilande, om helga.

Dei fekk òg prøva seg på talarstolen under debattrening. Her skulle alle presentera kvar si hjartesak for dei andre deltakarane. Her peikte Marius ut det dårlege kollektivtilbodet ute i distrikta, medan Martin meinte det var svært mykje lekser i skulen.

– Det er spennande å sjå kva dei driv med i ungdommens fylkesutval, så er det òg kjekt å ta del i det sosiale her, sa ein nøgd Marius etter helga.


Historisk fylkesting

I løpet av helga skulle det vedtakast nytt planprogram for 2019, som er det programmet ungdommens fylkesutval skal jobba med gjennom året. Her var det mykje som interesserte ungdommane, blant gjengangarane som fleire tok opp var dårleg kollektivtilbod og diverse manglande kulturtilbod.

Det skulle også veljast nye medlemer til fylkesutvalet. I år var det eit val utanom det vanlege. Neste gong det er val, skal ungdommens fylkesutval gå over til å vera eit utval med medlemer frå både Hordaland og Sogn og Fjordane i nye Vestland. Då valet var over, enda det med at Tysnes framleis er godt representert, med underteikna som medlem i ungdommens fylkesting, og Malene Kristine som leiar for kontrollkomiteen.

– Eg ser fram til å arbeida vidare med ungdommens fylkesutval på ein ny måte, og vera tilgjengeleg for rettleiing og assistanse gjennom kontrollkomiteen. Det vert kjekt å kunna delta i det arbeidet eg tidlegare har sett er så viktig, sa Malene Kristine etter valet.


NYTTA HØVET: Tidlegare leiar for Tysnes ungdomsråd og medlem i ungdommens fylkesutval, Malene Kristine Meidell Alsaker, nytta høvet til å tala på talarstolen ved fleire anledningar.
NYTTA HØVET: Tidlegare leiar for Tysnes ungdomsråd og medlem i ungdommens fylkesutval, Malene Kristine Meidell Alsaker, nytta høvet til å tala på talarstolen ved fleire anledningar.

Siste saker Gå til framsida

Turlaget på Stord vitja Tysnes

Nyleg var Stord - Fitjar Turlag på sin årlege tur til Tysnes. Dei ti medlemene som tok turen denne dagen gjekk opp frå Vadla til Tysnessåto, og deretter til Hovlandsnuten via Etlådnefjellet. Deretter ned til Vasstølen og parkeringsplassen ved Skaret. – Planen var ifylgje programmet å gå enten berre til Såto eller Nuten, men i det fine veret denne dagen, var det ynskje frå gruppa om å ta...