UNGE DOMMARAR: Signe Opdal, Siren Sundal Nilsen, Petra Sløgedal, Norunn Ebbesvik og Brita Austvik rettleia åtteåringane som spelte turnering i Tysneshallen sist laurdag.
UNGE DOMMARAR: Signe Opdal, Siren Sundal Nilsen, Petra Sløgedal, Norunn Ebbesvik og Brita Austvik rettleia åtteåringane som spelte turnering i Tysneshallen sist laurdag.

Vil satsa meir på klubbdommarar

Tysnes IL har rekruttert fleire unge handballdommarar i håp om å byggja opp eit dommarmiljø i klubben.
Publisert 23.02.2019 kl. 13.01.

– Me har i grunnen ikkje hatt noko særleg med klubbdommarar tidlegare, fortel Terje Sløgedal, som er nestleiar i Tysnes IL.

Det vil idrettslaget no endra på, og sist laurdag fekk fem nyrekrutterte dommarar ansvar for å rettleia Jenter 8-laga som spelte turnering i Tysneshallen.

– Me gjennomførte eit dommarkurs her på øya, for å gjera det enklare å rekruttera, og me vil prøva å ha fleire kurs lokalt etter kvart, seier Sløgedal.


I aksjon

Dei fem lokale dommarane som var med og dømte laurdag var Siren Sundal Nilsen, Petra Sløgedal, Norunn Ebbesvik, Signe Opdal og Brita Austvik. Til no synest dei det har vore kjekt å prøva seg som dommarar.

– Det er interessant å prøva seg som dommar, og me skjønner litt meir av dommarane sine synspunkt, fortel Petra.

– Me har byrja å dømma denne sesongen, men det er kjekt førebels, seier Signe.

– Og så er det ein grei måte å tena litt pengar på, skyt Brita inn.


Ulike aldersgrupper

Inntil dei har teke nye kurs, kan dei fem klubbdommarane dømma handball-kampar opp til Jenter 11-nivå. I helga dømte dei åtteåringar, som krev ein anna dømmestil enn for litt eldre lag.

– Me kan ikkje blåsa på alle regelbrot, og når me fyrst blåser, er det viktig at spelarane skjønner kvifor, fortel Signe.

Alle jentene viste førre helg at dei var flinke til å forklara reglane for dei unge handballspelarane undervegs i kampane.


Negativitet

Dei fortel at det er kjekt å dømma dei yngste spelarane, og at tilbakemeldingane frå foreldre og trenarar på sidelinja stort sett er positive, noko som endrar seg når alderen på spelarane vert høgare.

– Me får ofte slengt nokre kommentarar etter oss frå sidelinja, til og med i Jenter 11-klassen, fortel Signe.

Jentene trur det kan vera ein av grunnane til at det er vanskeleg å rekruttera dommarar, og at mange dommarar etter kvart sluttar.

– Ein må læra seg å stenga ute kommentarane, seier Norunn.

– Men me får skryt også, skyt Brita inn.


Vil skapa miljø

– Det er viktig for heile klubben at me har eigne dommarar, forklarar Sløgedal.

Han håper dei fem som no har teke fyrste dommarkurs, vil fortsetja å dømma og ta fleire kurs med tida.

– Me håpar dei synest det er kjekt, og at dei vil fortsetja med neste kursrekkje, seier han.

Også Sløgedal trur negative kommentarar frå sidelinja er skadeleg for rekrutteringa.

– Det er det som gjer at folk sluttar. Det er utruleg viktig at det er fair play, og at dommarane får lov til å utvikla seg.

Det vil koma idrettslaget til gode å utvikla dommarar til å dømma dei eldre aldersbestemte klassane.

– Det er dyrt å ikkja kunna stilla med eigne dommarar. Me betaler gebyr for å få inn dommarar frå andre kommunar, seier Sløgedal.

Dei fem som dømte i helga, håpar at fleire vil følgja i deira fotspor.

– Det er viktig at me har dommarar i klubben og at folk engasjerer seg, fortel Norunn.

– Og kanskje me kan inspirera fleire, avsluttar Petra.

LES OGSÅ: Storsiger for Jenter 12


I AKSJON: Signe Opdal og dei andre dommarane trivst med dømminga, og håpar fleire vil følgja på, og ta dommarkurs.
I AKSJON: Signe Opdal og dei andre dommarane trivst med dømminga, og håpar fleire vil følgja på, og ta dommarkurs.

Siste saker Gå til framsida

Lesarbrev: Hugs valdagen den 9. september

Det er ei dårleg demokratisk innstilling å ikkje stemma ved eit val. Same om du er noko ueinig med dei ulike partia, så er det alltid eit parti det kan vera greitt å gje si stemme til. Me i Tysnes FrP meiner me har eit godt valprogram, som seier noko om det som må bli betre i Tysnes kommune.Tysnes FrP er svært opptatt av at det ikkje må bli reduksjon i talet på ferjeanløp til og frå...

Klar for kommunal praksis

Jon Agnar Leirvik skal det neste halve året bu og arbeida på Tysnes, som ein del av statsvitskapsutdanninga.