PRIORITERER AKTIVITET: Ballspel er ein av mange aktivitetar barna i Onarheim barnehage får vera med på. Her speler Frid Kristiansen med vesle Martin. (Foto: Vetle Mikkelsen)
PRIORITERER AKTIVITET: Ballspel er ein av mange aktivitetar barna i Onarheim barnehage får vera med på. Her speler Frid Kristiansen med vesle Martin. (Foto: Vetle Mikkelsen)

– Heilt einig i at ein treng organisert fysisk aktivitet

I Onarheim barnehage er fysisk aktivitet høgt oppe på lista over prioriteringar.
Publisert 28.02.2019 kl. 13.00. Oppdatert kl. 13.04.

– Eg er heilt einig i at ein treng organisert fysisk aktivitet i barnehagen, seier Frid Kristiansen, pedagogisk leiar i Onarheim barnehage.

Førre veke gjekk fysioterapeut Geir Austvik ut i «Tysnes», og ropte varsku om barnehelsa. Ifølgje Austvik, som sjølv har vore med på å testa førsteklassingane i ei årrekkje, har det vore ein negativ utvikling dei siste åra, når det ein ser på barna sine motoriske evner.


Klare over utviklinga

Ifølge Kristiansen er dei tilsette i barnehagen kjente med dei motoriske utfordringane til førsteklassingane.

– Er de bekymra over utviklinga?

– Eg vil ikkje seia at eg er bekymra, men me ser jo ein forskjell. Me ser at ting har endra seg over lengre tid, seier Kristiansen.

Ho nemner blant anna erfaringar med sine eigne barn, frå då dei var små. No er dei 18 og 20 år gamle.

Kristiansen trur det har blitt for lett å berre gi ungane ein iPad, eller setja dei framfor TVen.

– Derfor er det viktig at barnehagen tar ungane med ut i naturen, og har ballspel og andre aktivitetar med dei, meiner ho.


I gang med tiltak

Det er allereie iverksett førebyggjande tiltak, for å sikra at barna får nok fysisk aktivitet.

– Sånn som no, seier ho, og viser til ungeskokken som spring rundt ho og kastar ballar til kvarandre.

Barnehagen har sidan i haust samarbeidd med fysioterapeuten i kommunen om sunne aktivitetar for ungane; blant desse er ballspel høgt oppe på prioriteringslista.

I tillegg er det hengt opp plakatar rundt om i barnehagen, med forslag til aktivitetar ein kan gjera, for eksempel viss ein står i kø, eller elles ikkje har noko å gjera.

– Me har òg tilgang til ein gymsal som me bruker. Blant anna har me eit bevegelsesprogram som heiter Røris, der barna beveger seg til musikk, legg Kristiansen til.

Også gjennom språk-leiken Bravo får ungane fysisk aktivitet mellom kvar økt.


Aldri nok fysisk aktivitet

Som nemnt var fysioterapeut Geir Austvik nyleg ute i avisa, og utfordra barnehagane på dette med fysisk aktivitet. Han meinte det måtte stillast krav til fysisk aktivitet i barnehagen.

– Oppfyller de krava til Geir Austvik?

– Me er på god veg, men det er alltid bra med meir fysisk aktivitet, seier Kristiansen.

Ho meiner likevel at artiklar som den Austvik var med i, er med på å gjera dei endå meir bevisste på kor viktig fysisk aktivitet er for barna.

– Me har alltid godt av å bevega oss. Det er noko me aldri kan få nok av, legg kollega Rebekka Helgesen til.

Rett ovanfor barnehagen ligg det eit uteområde som blir kalla Skogen. Det er flittig i bruk.

– Me er mykje ute, og det meiner eg er like viktig som det andre, seier Kristiansen.

LES OGSÅ: Leiar: Viktig varsku frå fysioterapeuten


Siste saker Gå til framsida

Debatt: Miljødiplomet til Hordaland fylkeskommune og Skyss må ned frå veggen no

I seinare tid har det vore diskutert opp og ned om ferjer til og frå Tysnes. Møte har vore organiserte og haldne, folk har fortvila forsøkt på å få svar på spørsmåla sine rundt dette temaet, men Hordaland fylkeskommune og Skyss er tause. Dei vil ikkje plagast med slikt frå distrikta.Her er det politikarane i fylkeskommunen som fylgjer opp initiativa frå sentralt hald, og har tildelt...

To løp på ei veke

Løpssesongen har starta igjen, og Pernilla Eugenie Epland er allereie godt i gang.Onsdag sprang ho 1500-meter under Trond Mohn Games i Fana. Der enda ho opp på ein sjetteplass, med tida 4.26.87.– Eg visste at desse som kom utanlandsfrå hadde ganske gode tider å visa til. Det var ikkje noko poeng for oss norske å henga oss på, seier Epland.Dermed blei løpet todelt frå...