SOKNERÅDSVAL: Sokneprest Marit Espedalen ynskjer engasjerte sokneråd, og engasjement kring soknerådsvalet i haust. (Arkivfoto)
SOKNERÅDSVAL: Sokneprest Marit Espedalen ynskjer engasjerte sokneråd, og engasjement kring soknerådsvalet i haust. (Arkivfoto)

Lesarbrev: Kva ønskjer du for kyrkja di?

Publisert 02.03.2019 kl. 12.01.

Ynskjer du å behalda mogelegheita til dåp og kyrkjelege hendingar i kyrkja di? Ja, då er tida inne for å engasjera seg. I september skal det vera val på nye sokneråd, akkurat som det skal vera kommuneval.

Om du vil at kyrkja di skal vera i drift slik den er, så har du høve til å vera med å gjera dette mogleg denne hausten.

Det er ei kjennsgjerning at den eldre garde som har hatt det som vane å gå på gudsteneste i kyrkjene våre, vert tynna ut. Dette gjer at det kan spøkja for å oppretthalda gudstenestefrekvensen.

Om ein då ynskjer dåp, kan ein måtta gå til ei anna kyrkje enn det ein hadde fyrst på lista. Dåpen er inngangen i den kristne fellesskapen, kyrkjelyden og den verdsvide kyrkja. Og me treng engasjerte sokneråd som vil vera med å gjera kyrkja levande i bygdene våre.

I desse dagar vil valnemdene i dei tre sokna Tysnes, Onarheim og Reksteren og Uggdal sokn vera i funksjon og spørja om folk vil stå på soknerådslistene til valet. Kyrkja vår skal vera ei folkekyrkje. Valbare er alle som er døypte og som er medlemmer i Den norske kyrkja.

Så når nokon ringjer eller bankar på døra di og spør om du vil vera med og ro kyrkjeskipet vidare på reisa gjennom verda, håpar eg du takkar ja til å ta den eine åra.

Godt val!


Siste saker Gå til framsida

Leiar: Tysnes Kraftlag er eit historisk namn som bør vidareførast

Tysnes Kraftlag er eit gamalt og godt innarbeidd namn så vel i lokalsamfunnet som utanfor kommunen sine grenser. I over 70 år har Tysnes Kraftlag eksistert som straumleverandør og netteigar på Tysnes. No har selskapet gått inn i ein ny epoke. Spørsmålet som no har meldt seg, er om selskapet bør skifta namn. Det bør det ikkje.Det var ei skikkeleg storhending som skjedde på Tysnes den...