SOKNERÅDSVAL: Sokneprest Marit Espedalen ynskjer engasjerte sokneråd, og engasjement kring soknerådsvalet i haust. (Arkivfoto)
SOKNERÅDSVAL: Sokneprest Marit Espedalen ynskjer engasjerte sokneråd, og engasjement kring soknerådsvalet i haust. (Arkivfoto)

Lesarbrev: Kva ønskjer du for kyrkja di?

Publisert 02.03.2019 kl. 12.01.

Ynskjer du å behalda mogelegheita til dåp og kyrkjelege hendingar i kyrkja di? Ja, då er tida inne for å engasjera seg. I september skal det vera val på nye sokneråd, akkurat som det skal vera kommuneval.

Om du vil at kyrkja di skal vera i drift slik den er, så har du høve til å vera med å gjera dette mogleg denne hausten.

Det er ei kjennsgjerning at den eldre garde som har hatt det som vane å gå på gudsteneste i kyrkjene våre, vert tynna ut. Dette gjer at det kan spøkja for å oppretthalda gudstenestefrekvensen.

Om ein då ynskjer dåp, kan ein måtta gå til ei anna kyrkje enn det ein hadde fyrst på lista. Dåpen er inngangen i den kristne fellesskapen, kyrkjelyden og den verdsvide kyrkja. Og me treng engasjerte sokneråd som vil vera med å gjera kyrkja levande i bygdene våre.

I desse dagar vil valnemdene i dei tre sokna Tysnes, Onarheim og Reksteren og Uggdal sokn vera i funksjon og spørja om folk vil stå på soknerådslistene til valet. Kyrkja vår skal vera ei folkekyrkje. Valbare er alle som er døypte og som er medlemmer i Den norske kyrkja.

Så når nokon ringjer eller bankar på døra di og spør om du vil vera med og ro kyrkjeskipet vidare på reisa gjennom verda, håpar eg du takkar ja til å ta den eine åra.

Godt val!


Siste saker Gå til framsida

Lesarbrev: Hugs valdagen den 9. september

Det er ei dårleg demokratisk innstilling å ikkje stemma ved eit val. Same om du er noko ueinig med dei ulike partia, så er det alltid eit parti det kan vera greitt å gje si stemme til. Me i Tysnes FrP meiner me har eit godt valprogram, som seier noko om det som må bli betre i Tysnes kommune.Tysnes FrP er svært opptatt av at det ikkje må bli reduksjon i talet på ferjeanløp til og frå...

Klar for kommunal praksis

Jon Agnar Leirvik skal det neste halve året bu og arbeida på Tysnes, som ein del av statsvitskapsutdanninga.