FOLKETAL: Tal frå SSB viser at det er2.846 innbyggjarar i kommunen ved inngangen av 2019. Det er elleve færre enn for eitt år sidan. (Illustrasjon med skjermdump frå Google Maps)
FOLKETAL: Tal frå SSB viser at det er2.846 innbyggjarar i kommunen ved inngangen av 2019. Det er elleve færre enn for eitt år sidan. (Illustrasjon med skjermdump frå Google Maps)

Nedgang i folketalet i 2018

Det er færre innbyggjarar i Tysnes kommune ved inngangen til 2019, enn for eitt år sidan.
Publisert 05.03.2019 kl. 15.00. Oppdatert kl. 15.41.

Tal frå Statistisk Sentralbyrå viser at det har vorte elleve færre tysnesingar i løpet av det siste året. 1. januar 2018 var folketalet i kommunen på 2.857 personar, medan det på same tid i år budde 2.846 personar i kommunen.

Dette er fyrste gongen sidan 2013 at det ikkje er auke i folketalet i Tysnes.

Samanlikna med 2017, der folketalet auka med ti personar, var det i 2018 fleire dødsfall og mindre tilflytting til kommunen, noko som forklarar nedgangen i folketalet. I fjor vart det fødd 31 tysnesbarn, like mange som i 2017, medan 43 tysnesingar gjekk bort, elleve meir enn året før.

Også talet på innflyttarar var merkbart lågare enn i 2017. Sidan 2014 har det kvart år flytta meir enn 130 nye innbyggjarar inn i kommunen, medan det i fjor berre var 118 nye innflyttarar. Derimot var det 120 personar som flytta ut av kommunen i 2018.

Tala frå SSB viser også at 2018 starta bra, og folktalet steig til 2.862 i månadskiftet juni/juli. Det er det høgaste folketalet SSB har registrert i kommunen siden 1. juli 2001.

Tala viser også at det er flest menn i Tysnes, og dette talet auka i 2018 frå 1.440 til 1442. Talet på kvinner sokk frå 1.417 til 1.404.


Siste saker Gå til framsida

Sjå biletdryss frå 10. klasse-showet

På plass i salen under det imponerande 80-talsshowet før helga, var mellom anna Carl Henrik Harbitz-Rasmussen. Han hadde med seg kamera, og knipsa ei rekkje gode bilete som han har delt med oss i «Tysnes». Så anten du fekk med deg showet eller ikkje; her kjem eit lite tilbakeblikk på den kjekke stunda i...