FOLKETAL: Tal frå SSB viser at det er2.846 innbyggjarar i kommunen ved inngangen av 2019. Det er elleve færre enn for eitt år sidan. (Illustrasjon med skjermdump frå Google Maps)
FOLKETAL: Tal frå SSB viser at det er2.846 innbyggjarar i kommunen ved inngangen av 2019. Det er elleve færre enn for eitt år sidan. (Illustrasjon med skjermdump frå Google Maps)

Nedgang i folketalet i 2018

Det er færre innbyggjarar i Tysnes kommune ved inngangen til 2019, enn for eitt år sidan.
Publisert 05.03.2019 kl. 15.00. Oppdatert kl. 15.41.

Tal frå Statistisk Sentralbyrå viser at det har vorte elleve færre tysnesingar i løpet av det siste året. 1. januar 2018 var folketalet i kommunen på 2.857 personar, medan det på same tid i år budde 2.846 personar i kommunen.

Dette er fyrste gongen sidan 2013 at det ikkje er auke i folketalet i Tysnes.

Samanlikna med 2017, der folketalet auka med ti personar, var det i 2018 fleire dødsfall og mindre tilflytting til kommunen, noko som forklarar nedgangen i folketalet. I fjor vart det fødd 31 tysnesbarn, like mange som i 2017, medan 43 tysnesingar gjekk bort, elleve meir enn året før.

Også talet på innflyttarar var merkbart lågare enn i 2017. Sidan 2014 har det kvart år flytta meir enn 130 nye innbyggjarar inn i kommunen, medan det i fjor berre var 118 nye innflyttarar. Derimot var det 120 personar som flytta ut av kommunen i 2018.

Tala frå SSB viser også at 2018 starta bra, og folktalet steig til 2.862 i månadskiftet juni/juli. Det er det høgaste folketalet SSB har registrert i kommunen siden 1. juli 2001.

Tala viser også at det er flest menn i Tysnes, og dette talet auka i 2018 frå 1.440 til 1442. Talet på kvinner sokk frå 1.417 til 1.404.


Siste saker Gå til framsida

TIX til Tysnesfest 2020

Tysnesfest ligg ikkje på latsida. Dagen etter at festivalen er over, slepper dei den første artisten til neste års festival.