FOLKETAL: Tal frå SSB viser at det er2.846 innbyggjarar i kommunen ved inngangen av 2019. Det er elleve færre enn for eitt år sidan. (Illustrasjon med skjermdump frå Google Maps)
FOLKETAL: Tal frå SSB viser at det er2.846 innbyggjarar i kommunen ved inngangen av 2019. Det er elleve færre enn for eitt år sidan. (Illustrasjon med skjermdump frå Google Maps)

Nedgang i folketalet i 2018

Det er færre innbyggjarar i Tysnes kommune ved inngangen til 2019, enn for eitt år sidan.
Publisert 05.03.2019 kl. 15.00. Oppdatert kl. 15.41.

Tal frå Statistisk Sentralbyrå viser at det har vorte elleve færre tysnesingar i løpet av det siste året. 1. januar 2018 var folketalet i kommunen på 2.857 personar, medan det på same tid i år budde 2.846 personar i kommunen.

Dette er fyrste gongen sidan 2013 at det ikkje er auke i folketalet i Tysnes.

Samanlikna med 2017, der folketalet auka med ti personar, var det i 2018 fleire dødsfall og mindre tilflytting til kommunen, noko som forklarar nedgangen i folketalet. I fjor vart det fødd 31 tysnesbarn, like mange som i 2017, medan 43 tysnesingar gjekk bort, elleve meir enn året før.

Også talet på innflyttarar var merkbart lågare enn i 2017. Sidan 2014 har det kvart år flytta meir enn 130 nye innbyggjarar inn i kommunen, medan det i fjor berre var 118 nye innflyttarar. Derimot var det 120 personar som flytta ut av kommunen i 2018.

Tala frå SSB viser også at 2018 starta bra, og folktalet steig til 2.862 i månadskiftet juni/juli. Det er det høgaste folketalet SSB har registrert i kommunen siden 1. juli 2001.

Tala viser også at det er flest menn i Tysnes, og dette talet auka i 2018 frå 1.440 til 1442. Talet på kvinner sokk frå 1.417 til 1.404.


Siste saker Gå til framsida

Debatt: Miljødiplomet til Hordaland fylkeskommune og Skyss må ned frå veggen no

I seinare tid har det vore diskutert opp og ned om ferjer til og frå Tysnes. Møte har vore organiserte og haldne, folk har fortvila forsøkt på å få svar på spørsmåla sine rundt dette temaet, men Hordaland fylkeskommune og Skyss er tause. Dei vil ikkje plagast med slikt frå distrikta.Her er det politikarane i fylkeskommunen som fylgjer opp initiativa frå sentralt hald, og har tildelt...

To løp på ei veke

Løpssesongen har starta igjen, og Pernilla Eugenie Epland er allereie godt i gang.Onsdag sprang ho 1500-meter under Trond Mohn Games i Fana. Der enda ho opp på ein sjetteplass, med tida 4.26.87.– Eg visste at desse som kom utanlandsfrå hadde ganske gode tider å visa til. Det var ikkje noko poeng for oss norske å henga oss på, seier Epland.Dermed blei løpet todelt frå...

Dugnad i Peralio

– Me skal ha dugnad no i helga, både for tufteparken og resten av friluftsområdet ned mot badeplassen som me held på å opparbeida, seier Vegard Aslaksen i båtlaget Njord/Tysnes.«Tysnes» har tidlegare skrive om arbeidet med å få på plass ein tuftepark og ein badeplass i området. Om dugnaden på laurdag er ein suksess, kjem båtlaget nokre steg nærmare realisering av...