VIL HA OMKAMP: Folkeaksjonen mot bru over Bjørnafjorden vil ha omkamp om ferjefri E39 over Reksteren til Os.
VIL HA OMKAMP: Folkeaksjonen mot bru over Bjørnafjorden vil ha omkamp om ferjefri E39 over Reksteren til Os.

Nytt utspel frå Folkeaksjonen mot bru

Folkeaksjonen mot bru over Bjørnafjorden meiner det vil verta ti milliardar billegare å byggja ny E39 gjennom Fusa i staden for flytebru-alternativet over Bjørnafjorden.
Publisert 06.03.2019 kl. 07.37. Oppdatert kl. 07.58.

Det er NRK Hordaland som melder dette på nettsidene sine. Folkeaksjonen mot bru har bestilt ein ny rapport, utarbeidd av Asplan Viak. Rapporten tek for seg oppdaterte trafikktall for både brua og ein indre trasé om Eikelandsosen i Fusa.

– Nokon må sjå på dette på nytt, seier Knut Børgesen, leiar for folkeaksjonen til NRK Hordaland.

Dagleg leiar i Hordfast AS, Øyvind Halleraker, avviser motparten sin iver for omkamp.

– Når styresmaktene seier at omkamp ikkje er aktuelt, må me halda oss til det, seier Halleraker til NRK.


Siste saker Gå til framsida

Den einaste bollebasaren i verda

To gonger i året blir det skipa til bollebasar på Jensvoll. Styreleiaren for Jensvoll bedehus trur dei har den einaste bollebasaren i heile verda.

Saknar du sofaputa di?

Denne grøne puta blei tysdag føremiddag observert einsam og forlaten i vegbanen på Onarheimsfjellet. Designet er ikkje siste skrik, så den førebelse teorien er at puta kan ha vore ein del av eit tilhengjarlass, på veg mot den sikre død i Eredalen. Men om nokon likevel skulle sakna puta, kan den hentast hos «Tysnes» i Teiglandsvegen 5. Enn så lenge har den fått ein ny sjanse.

Startar prosessen med grunnkjøp til ny barnehage

Kommunestyret har tidlegare vedtatt å byggja ny barnehage på Onarheim. Totalt sett er kostnadsramma på 36,6 millionar kroner, og allereie neste år har kommunen sett av over 13 millionar kroner til prosjektet i investeringsbudsjettet.I år er det også sett av litt midlar for å koma i gang med prosjektet, og i førre kommunestyremøtet diskuterte politikarane grunnkjøp. Politikarane gjekk...