GJEKK FOR KREFTAKSJONEN: Ei gruppe frå Lunde barnehage  på Blåbærhaugen i mars i fjor. Dei gjekk til inntekt for Krafttak mot kreft 2018. (Arkivfoto: Mailinn Helland Hagen)
GJEKK FOR KREFTAKSJONEN: Ei gruppe frå Lunde barnehage på Blåbærhaugen i mars i fjor. Dei gjekk til inntekt for Krafttak mot kreft 2018. (Arkivfoto: Mailinn Helland Hagen)

Kan gå inn pengar til ny kreftaksjon

I ei heil veke, frå 11. mars, kan folk gå inn pengar til Krafttak mot kreft med å ta turen til Blåbærhaugen.
Publisert 06.03.2019 kl. 06.00.

– Ja, me har også i år fått Alsaker Fjordbruk til å sponsa kvar tur til Blåbærhaugen i perioden 11. mars til 17. mars med hundre kroner per person, fortel Astrid Nygård og Rannveig Ljostveit Helland, som er ansvarlege for Krafttak mot kreft 2019 på Tysnes.

– Set av denne veka til turar til Blåbærhaugen. Ta med vener og kollegaer, og gå for ei god sak og di eiga helse, oppmodar dei to.


Få overlever

I år er det tredje gongen Tysnes er med på den årlege innsamlinga Krafttak mot kreft.

– Resultata har vore fantastiske begge dei to tidlegare åra, og me skal klara det i år også, seier Nygård og Helland.

I år går pengane til kreftformer der få overlever. Blant desse er lungekreft og bukspyttkjertelkreft. Midlane skal brukast til å bidra til at fleire overlever, og til gode omsorgstilbod for pasientar og pårørande.


Bøsseaksjon

Søndag 17. mars vert det bøsseaksjon. På Onarheim og Tveit har bygdelaga teke på seg å organisera bøsseberarar. Men utover dette manglar dei to aksjonsleiarane fleire til å gå med bøsser kringom i kommunen.

– Dei som kan tenkja seg å vera bøsseberar, må ta kontakt, oppmodar dei to.


Digital innsamling

Nytt i år er at det er laga til ei digital innsamling på Kreftforeningen si nettside. Her kan ein gje støtte, og ein kan leggja inn kommentarar, til dømes viss nokon har hatt utlodding til aksjonen, eller selt vaflar eller frukt.

På Tysnes har ein også eit eige vippsnummer som kan nyttast.

– Innbetaling via Vipps vil ikkje visa på den digitale sida, men summen vil bli rekna med i det som blir samla inn på Tysnes, forklarar Nygård og Helland.


Siste saker Gå til framsida

To løp på ei veke

Løpssesongen har starta igjen, og Pernilla Eugenie Epland er allereie godt i gang.Onsdag sprang ho 1500-meter under Trond Mohn Games i Fana. Der enda ho opp på ein sjetteplass, med tida 4.26.87.– Eg visste at desse som kom utanlandsfrå hadde ganske gode tider å visa til. Det var ikkje noko poeng for oss norske å henga oss på, seier Epland.Dermed blei løpet todelt frå...

Dugnad i Peralio

– Me skal ha dugnad no i helga, både for tufteparken og resten av friluftsområdet ned mot badeplassen som me held på å opparbeida, seier Vegard Aslaksen i båtlaget Njord/Tysnes.«Tysnes» har tidlegare skrive om arbeidet med å få på plass ein tuftepark og ein badeplass i området. Om dugnaden på laurdag er ein suksess, kjem båtlaget nokre steg nærmare realisering av...