RØYSTA: Kommunestyret valde for to veker sidan ny leiar og nestleiar i tenesteutvalet. (Arkivfoto)
RØYSTA: Kommunestyret valde for to veker sidan ny leiar og nestleiar i tenesteutvalet. (Arkivfoto)

Valde ny leiar i tenesteutvalet

Bjørn Tore Malkenes fekk fritak frå leiarvervet i tenesteutvalet, og Jannike Epland Dalland tek over jobben.
Publisert 07.03.2019 kl. 15.00.

Jannike Epland Dalland (H) vart i kommunestyremøtet for to veker sidan vald som ny leiar i tenesteutvalet. Den førre leiaren, Bjørn Tore Malkenes (FrP), hadde før møtet bedd om fritak frå sitt verv, og det var opp til kommunestyret å vedta fritaket.

Malkenes fekk fritak, men saka gjekk ikkje føre seg utan diskusjonar i møtet, med koalisjonspartia Høgre, FrP, Senterpartiet og Venstre på eine sida, og Arbeidarpartiet og KrF på andre sida.


Ba om utsetjing

– Bakgrunnen for saka er at leiar for tenesteutvalet har bedd om fritak frå leiarvervet, fordi han ikkje har kapasitet til å gjera den jobben fullt ut, innleia ordførar Kåre Martin Kleppe sakshandsaminga i kommunestyret.

Deretter gjekk Ingrid Tysnes Stue (Ap) på talarstolen, og la fram eit forslag om utsetjing av saka. Ho starta innlegget sitt med å referera til kommunelova og paragraf om fritak frå verv, der det står følgjande:

«Kommunestyret og fylkestinget kan etter søknad frita, for et kortere tidsrom eller resten av valgperioden, den som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan skjøtte sine plikter i vervet.»

– Dette har me gjort før. Me har hatt to eller tre sånne søknadar i denne perioden. Eg meiner at i ein slik situasjon må kommunestyret ha ein søknad til handsaming, og gjera det fritaket før det kan veljast ny leiar i utvalet, sa Tysnes Stue, som dermed ba om utsetjing av saka til ein formell søknad om fritak var på plass.

– Søknaden er komen inn, men den er ikkje lagt med i saka. Den har eg berre attgjeve i saksutgreiinga, svarte ordføraren.

Fleire parti gjekk på talarstolen, og utsetjinga fekk lite støtte blant dei andre partia.

– Det skal vera tunge grunnar til å be om fritak, men eg trur det både er Bjørn Tore sin intensjon, og i kommunen si interesse, at tenesteutvalet har ein leiar som har tid og er motivert for oppgåva, sa Magne Skartveit (KrF), som ikkje såg problem med å handsama saka slik den låg føre.

Forslaget frå Tysnes Stue om utsetjing av saka fekk berre fem stemmer, og ikkje eingong full støtte innad i Arbeidarpartiet.


Fleire røystingar

Dermed følgde ein røysteprosess der det fyrst vart stemt for om Malkenes skulle få fritak, før ny leiar i utvalet vart vald. Kommunestyret gjekk einstemmig inn for å gje Malkenes fritak.

Deretter gjekk Egil Berge (H) på talarstolen og foreslo, på vegner av koalisjonspartia, Jannike Epland Dalland som ny leiar, og Tysnes Stue foreslo sin partikollega Else Marit Særsten som ny leiar på vegner av Ap og KrF. Epland Dalland vart valt til leiar med tolv røyster mot ni.

Sidan Epland Dalland frå før var nestleiar i tenesteutvalet, måtte det vidare veljast ny nestleiar, og her blussa debatten opp igjen mellom partia.

Fleirtalskoalisjonen foreslo at Bjørn Tore Malkenes gjekk inn i rolla som nestleiar, medan Ap og KrF foreslo Else Marit Særsten på nytt. Representantar frå både Ap og KrF gjekk på talarstolen for å argumentera for at Særsten skulle få vervet.

– Eg tør å minna om konstitueringa for tre og eit halvt år sidan, då det vart eit veldig skeivt utfall når det gjaldt leiar og nestleiar i dei forskjellige utvala. Dei fire partia som hadde fleirtal tok alt. Dette er kanskje ei anledning til å tenkja litt annleis, sa Skartveit til resten av kommunestyret.


Malkenes ny nestleiar

Han meinte også det var merkeleg at Malkenes vart foreslått som nestleiar.

– Eg synest det er litt rart at Bjørn Tore ber om fritak frå leiarjobben, og så er villig til å ta nestleiarjobben, for det kan verta at han får leiarjobben midt i ansiktet igjen for fullt når han då er nestleiar, sa Skartveit vidare.

Han fekk støtte frå Tysnes Stue.

– Bjørn Tore har bedd om fritak frå leiarvervet, og me veit ikkje kva som skjer her i verda. Plutseleg kan folk verta sjuke, eller andre ting kan skje, og då sit han der med leiarvervet igjen. Difor meiner eg at Else Marit Særsten er eit betre alternativ enn Bjørn Tore Malkenes som nestleiar for tenesteutvalet, sa Tysnes Stue.

Innlegget hennar vart etterfølgt av gruppemøte og intense diskusjonar mellom partia, og saka enda til slutt med at Malkenes vart vald som ny nestleiar i utvalet.

Ordførar Kåre Martin Kleppe ser i etterkant av møtet ingen problem med saka, verken med sjølve fritaket eller at Malkenes vart vald som nestleiar.

– Det er meir jobb å vera leiar enn nestleiar, og me legg opp til fleire møtepunkt for leiaren i tenesteutvalet. I denne situasjonen, der den sitjande leiaren følte at det var for mykje jobb å vera leiar, vart det hensiktsmessig å byta mellom leiar og nestleiar. Eg ser ingen problem med dette, seier ordføraren.


Siste saker Gå til framsida

To løp på ei veke

Løpssesongen har starta igjen, og Pernilla Eugenie Epland er allereie godt i gang.Onsdag sprang ho 1500-meter under Trond Mohn Games i Fana. Der enda ho opp på ein sjetteplass, med tida 4.26.87.– Eg visste at desse som kom utanlandsfrå hadde ganske gode tider å visa til. Det var ikkje noko poeng for oss norske å henga oss på, seier Epland.Dermed blei løpet todelt frå...

Dugnad i Peralio

– Me skal ha dugnad no i helga, både for tufteparken og resten av friluftsområdet ned mot badeplassen som me held på å opparbeida, seier Vegard Aslaksen i båtlaget Njord/Tysnes.«Tysnes» har tidlegare skrive om arbeidet med å få på plass ein tuftepark og ein badeplass i området. Om dugnaden på laurdag er ein suksess, kjem båtlaget nokre steg nærmare realisering av...