POSITIV: Ordførar Kåre Martin Kleppe (H) håper kommunen får dradd i land ein avtale med Mestringshusene. (Foto: Vetle Mikkelsen)
POSITIV: Ordførar Kåre Martin Kleppe (H) håper kommunen får dradd i land ein avtale med Mestringshusene. (Foto: Vetle Mikkelsen)

Her kan det koma 35 nye arbeidsplassar

Mestringshusene snuser på ei nyetablering på Tysnes. Ordføraren er positiv.
Publisert 07.03.2019 kl. 12.00. Oppdatert 14.03.2019 kl. 07.27.

– Mestringshusene vurderte fleire behandlingsplassar i Hordaland og på Vestlandet første gong dei tok kontakt. Dette var i slutten av oktober, seier ordførar Kåre Martin Kleppe (H).

Mestringshusene er ein behandlingsinstitusjon for vaksne med rusproblem. Dei tilbyr hjelp til folk som er avhengige av både lovlege og ulovlege rusmiddel.

Tysnesing Lars Auran jobbar som terapeut hos Mestringshusene. Han har vore ein av pådrivarane for å etablera ein lokalitet på Tysnes. Ifølgje Kleppe tipsa Auran Mestringshusene om den gamle sjukeheimen i Uggdal.

– Me hadde folka frå Mestringshusene på besøk kort tid etter dei først tok kontakt, fortel ordføraren.


Held kontakten

I etterkant av det første møtet i oktober, har kommuneadministrasjonen og Mestringshusene halde kontakten. Sistnemnde var på eit nytt besøk før jul.

I januar blei det bestemt at dei skulle sjå vidare på to alternativ for den nye vestlandsetableringa; det stod mellom Tysnes og Sauda. Det er framleis situasjonen.

– No er status at me ser på kva oppussing av sjukeheimen vil kosta, seier Kleppe.

Han nemner blant anna parkeringsplassar, og at ein må sjå på kva delar av bygget Mestringshusene eventuelt vil ha bruk for.

– Når me har fått prisen på oppussing og nye parkeringsplassar, skal me nok koma fram til ein grei leigepris, legg ordføraren til.

Dersom Mestringshusene etablerer seg på Tysnes, er det i første omgang snakk om ein leigeavtale på fem år.

Sjølve forhandlinga mellom Mestringshusene og Tysnes kommune, er det administrasjonen som tar seg av, slik at ordføraren ikkje er bunden når saka skal opp til politisk behandling.


Positivt for kommunen

– Kvifor er dette positivt for kommunen?

– Det er to grunnar til det. Den eine er at det blir mellom 30 og 35 arbeidsplassar der. Det blir eit kompetansemiljø med miljøarbeidarar, psykologar og sjukepleiarar, seier Kleppe.

– Det andre er at store delar av bygget står tomt. Slik bygget står no, er det i kommunen si interesse å fylla det med aktivitet.

– Kva fordelar er det for Mestringshusene, ved å etablera seg på Tysnes?

– Me ligg med passe avstand til Bergen og Stord, så me er tett på kompetansemiljøa. Samtidig er me ikkje altfor nær bymiljøet, svarer ordføraren.

Kleppe trur òg det kan bli relevant for kommunen og Mestringshusene å kjøpa tenester av kvarandre.

– Det vil vera gunstig for begge partar, men det er noko me eventuelt må sjå på litt på sikt, seier han.

Det er likevel ikkje bombesikkert at Mestringshusene vil etablera seg i kommunen.

– Dei har sett i gang to parallelle prosessar, med Tysnes og Sauda, så det er vanskeleg å seia, seier Kleppe.

Mestringshusene kjem og orienterer formannskapet torsdag 14. mars.

– Då kan det henda me får meir kjøtt på beina, seier ordføraren.


Siste saker Gå til framsida

Vegstenging - Myrdal

Vegen til Myrdal vert stengt fredag 22. mars mellom klokka 0800 og 15.00 på grunn av vegarbeid. Gjeld for for privatbilar på strekkja ovanfor Hagen. Brann og ambulanse får passera.