KAMP: Merete Fjelltveit Flakke og Øystein Flakke la begge ned ein innsats under treninga tysdag.
KAMP: Merete Fjelltveit Flakke og Øystein Flakke la begge ned ein innsats under treninga tysdag.

Har starta eit lågterskel volleyballtilbod

No har Lundegrend IL-medlemmer tilbod om volleyball-trening kvar veke.
Publisert 08.03.2019 kl. 17.00.

Nyleg starta Lundegrend Idrettslag opp eit lågterskeltilbod for folk som vil spela volleyball. For medlemmer av laget, vil det vera moglegheiter for å spela volleyball kvar tysdag.

«Tysnes» var innom treninga tysdag denne veka, for å sjå korleis det gjekk føre seg.


Tilbod for alle

Det var eit vidt spenn i alder blant dei frammøtte. Både unge vaksne og eldre hadde møtt opp.

Også nivået på spelarane varierte, frå erfarne volleyballspelarar til fullstendige nybegynnarar. Tilbodet er eit lågterskeltilbod for alle medlemmer av Lundegrend IL.

I første omgang er det berre eit tilbod for å trena og spela volleyball; det er ikkje planar om deltaking i konkurranse med det første.


Trening og trivsel

– Det var rett og slett ein gjeng i Lundegrend Idrettslag, som ville spela volleyball, sa Per Ingolf Økland til «Tysnes» tysdag.

Han og dei andre frammøtte la vekt på at ein på ingen måte må vera volleyballekspert for å delta.

– Det handlar om trening og trivsel, sa Øystein Flakke.

Blant dei frammøtte var òg Oddrun Gravdal, som har ein del erfaring med volleyball frå tidlegare.

– Det er kjekt å få spela volleyball igjen. Det er eit bra tiltak, sa ho.


Siste saker Gå til framsida

Debatt: Miljødiplomet til Hordaland fylkeskommune og Skyss må ned frå veggen no

I seinare tid har det vore diskutert opp og ned om ferjer til og frå Tysnes. Møte har vore organiserte og haldne, folk har fortvila forsøkt på å få svar på spørsmåla sine rundt dette temaet, men Hordaland fylkeskommune og Skyss er tause. Dei vil ikkje plagast med slikt frå distrikta.Her er det politikarane i fylkeskommunen som fylgjer opp initiativa frå sentralt hald, og har tildelt...