NYE LEIARAR: Marius Sjøbø (i midten) og Pia Bjøntegård Aasheim har kome godt i gang med arbeidet som leiar og nestleiar i ungdomsrådet.
NYE LEIARAR: Marius Sjøbø (i midten) og Pia Bjøntegård Aasheim har kome godt i gang med arbeidet som leiar og nestleiar i ungdomsrådet.

– Det er viktig at me får fram våre synspunkt

Dei nye ungdomsrådsleiarane har kome godt i gang med å jobba for ungdommane sine saker.
Publisert 08.03.2019 kl. 13.00.

I haust vart Marius Sjøbø og Pia Bjøntegård Aasheim valt som høvesvis leiar og nestleiar i Tysnes ungdomsråd. Måndag møttest ungdomsrådet for andre gong i 2019, og leiar Marius er nøgd med korleis leiartilværet har vore til no.

– Det har gått greitt så langt. Det er ganske kjekt å få prøva seg som leiar, seier Marius, som fortel at dei også får god hjelp av Vibeke Stoltz, som er konsulent i Tysnes kommune, til å gjennomføra møta.


Arrangement og samankomstar

Det er mykje forskjellig som står på dagsordenen for dei ferske leiarane og resten av ungdomsrådet. Måndag dreia mykje av møtet seg om innkjøp av genserar til medlemmane, og planlegging av ei påskesamling for ungdomane i kommunen.

– Det er kjekt å vera med å arrangera sosiale tilstellingar, seier nestleiar Pia.

Det vart også diskutert moglegheita for å kunna bruka 3. etasje i Grendatun som møtestad for ungdom.

– Me kan kanskje ha det som treffstad ein gong i månaden, og det kan vera ulike aktiviteter som til dømes brettspel, fortel Pia.

Både ho og Marius er opptekne av å få til sosiale treff med ungdommar frå heile kommunen.

– Når me er så spreidd rundt i kommunen som me er, så er det ikkje alltid så lett for ungdommane som bur på ulike stader å samlast, seier Marius.


Politikk

Det vert også prata om meir politiske og alvorlege tema når ungdomsrådet er samla. I fyrste møte i januar vart mellom anna busstilbodet i kommunen teke opp, og ungdomsrådet har kome med signal om at dei ynskjer betre busstilbod i helgene og utanom skuletid i kvardagane. Det vert argumentert med at det er vanskeleg å delta på aktivitetar og arrangement utan privatkøyring, og at ungdomar som mellom anna bur på Neshamn ikkje har andre busstilbod enn skuleruta.

I same møte tok også ungdomsrådet opp mangel på helsesøstertilbod ved Tysnes skule, ei sak som leiarane er meir positive til no.

– Det var ei god stund me mangla helsesøster, men no skal me ha fått ein vikar som skal vera tilgjengeleg ei stund framover. Det er veldig viktig med eit godt helsesøstertilbod, fortel Pia.

Marius fekk også eit innblikk i ungdomspolitikken då han, saman med styremedlem Martin Fjeldstad, var med på Ungdommens fylkesting i midten av februar.

– Det var gøy å vera med, og høyra korleis andre i fylket har det. Det er mange stader dei har dei same utfordringane som me har her, fortel Marius.

Både leiar og nestleiar er samde om at det er viktig med eit godt fungerande ungdomsråd i Tysnes.

– Det er viktig at me får fram våre synspunkt, og at me kan prata fritt om ulike sakar som berre må fiksast, avsluttar Marius.


UNGDOMSRÅDET: På møtet måndag var ungdomsrådet samla for andre gong i år. I tillegg til leiar Marius, nestleiar Pia og konsulent Vibeke Stoltz, var Brita Austvik, Tuva Hatteberg Olsen, Anna Haaland Haugsgjerd og Cathrine Kjøndal til stades på møtet.
UNGDOMSRÅDET: På møtet måndag var ungdomsrådet samla for andre gong i år. I tillegg til leiar Marius, nestleiar Pia og konsulent Vibeke Stoltz, var Brita Austvik, Tuva Hatteberg Olsen, Anna Haaland Haugsgjerd og Cathrine Kjøndal til stades på møtet.

Siste saker Gå til framsida

Debatt: Miljødiplomet til Hordaland fylkeskommune og Skyss må ned frå veggen no

I seinare tid har det vore diskutert opp og ned om ferjer til og frå Tysnes. Møte har vore organiserte og haldne, folk har fortvila forsøkt på å få svar på spørsmåla sine rundt dette temaet, men Hordaland fylkeskommune og Skyss er tause. Dei vil ikkje plagast med slikt frå distrikta.Her er det politikarane i fylkeskommunen som fylgjer opp initiativa frå sentralt hald, og har tildelt...

To løp på ei veke

Løpssesongen har starta igjen, og Pernilla Eugenie Epland er allereie godt i gang.Onsdag sprang ho 1500-meter under Trond Mohn Games i Fana. Der enda ho opp på ein sjetteplass, med tida 4.26.87.– Eg visste at desse som kom utanlandsfrå hadde ganske gode tider å visa til. Det var ikkje noko poeng for oss norske å henga oss på, seier Epland.Dermed blei løpet todelt frå...

Dugnad i Peralio

– Me skal ha dugnad no i helga, både for tufteparken og resten av friluftsområdet ned mot badeplassen som me held på å opparbeida, seier Vegard Aslaksen i båtlaget Njord/Tysnes.«Tysnes» har tidlegare skrive om arbeidet med å få på plass ein tuftepark og ein badeplass i området. Om dugnaden på laurdag er ein suksess, kjem båtlaget nokre steg nærmare realisering av...