Kristi Sandvik Pedersen. (Foto: Vetle Mikkelsen)
Kristi Sandvik Pedersen. (Foto: Vetle Mikkelsen)

– Verken i Norge eller verda er kampen vunnen

I høve den internasjonale kvinnedagen i dag, har Tysnes snakka med fire kvinner om kva dei tenkjer rundt dagen.
Publisert 08.03.2019 kl. 06.00.

Kristi Sandvik Pedersen

– Kva er ditt forhold til kvinnedagen?

– Eg tenkjer at kvinnedagen markerer ein dag som skal feirast, med tanke på kor langt me er komne, men dagen er òg ei påminning om dei sakene me ikkje er i mål med.

– Er kvinnekampen vunnen?

– Det er veldig godt å vera kvinne i Norge i dag, men verken i Norge eller verda er kampen vunnen.

– Kva saker er viktige å kjempa for?

– Ei av dei viktigaste sakene for meg er retten til personleg sikkerheit. Det er forferdeleg at kvinner rundt om i verda føler seg utrygge.

– I tillegg er arbeidsliv eit viktig område. Der er eg opptatt av lik lønn for likt arbeid og fleire kvinner i leiarstillingar.


Elisabeth Hatteberg

– Kva er ditt forhold til kvinnedagen?

– Den er viktig. Det er tendensar til at folk ikkje synest den er viktig lenger, men det er framleis mykje som må kjempast for.

– Kva saker er viktige å kjempa for?

– Lik lønn for likt arbeid og abortsaka. Og så er det dette med å tenkja på korleis kvinner i andre land har det. Dei skal òg ha rett til helsehjelp og utdanning.


Anne Merete Fjeldstad

– Kva er ditt forhold til kvinnedagen?

– Eg ser kvinnedagen som ein dag der eg kan reflektera over kva kvinnene som kom før meg har gjort, for at me skal ha dei rettane me har i dag.

– Er kvinnekampen vunnen?

– Kvinnekampen opplever eg på mange område som vunnen, men ikkje på område som for eksempel lønn og posisjonar i samfunnet.

– Kva saker er viktige å kjempa vidare for?

– Akkurat i år er det for min del abortsaka. At nokon vil rokka ved kvinner si rett til å bestemma over eige liv, meiner eg blir feil. Eg meiner i tillegg tida er overmoden for å kvitta seg med abortnemndene.


Therese Knapskaug

– Kva er ditt forhold til kvinnedagen?

– Eg har ikkje eigentleg noko spesielt forhold til den.

– Er kvinnekampen vunnen?

– Nei, på ingen måte. Tredelinga av foreldrepermisjonen er til dømes ikkje bra for oss damer.

– Kva saker er viktige å kjempa for?

– I dag er det nok foreldrepermisjonen. Me vil heller bestemma over den sjølv, enn at staten skal bestemma for oss. Ingen familiar er like.


Siste saker Gå til framsida

Debatt: Miljødiplomet til Hordaland fylkeskommune og Skyss må ned frå veggen no

I seinare tid har det vore diskutert opp og ned om ferjer til og frå Tysnes. Møte har vore organiserte og haldne, folk har fortvila forsøkt på å få svar på spørsmåla sine rundt dette temaet, men Hordaland fylkeskommune og Skyss er tause. Dei vil ikkje plagast med slikt frå distrikta.Her er det politikarane i fylkeskommunen som fylgjer opp initiativa frå sentralt hald, og har tildelt...

To løp på ei veke

Løpssesongen har starta igjen, og Pernilla Eugenie Epland er allereie godt i gang.Onsdag sprang ho 1500-meter under Trond Mohn Games i Fana. Der enda ho opp på ein sjetteplass, med tida 4.26.87.– Eg visste at desse som kom utanlandsfrå hadde ganske gode tider å visa til. Det var ikkje noko poeng for oss norske å henga oss på, seier Epland.Dermed blei løpet todelt frå...