MOR OG DOTTER: Iva og Maria Andronikidu er begge blitt ein integrert del av lokalsamfunnet på Tysnes. (Foto: Vetle Mikkelsen)
MOR OG DOTTER: Iva og Maria Andronikidu er begge blitt ein integrert del av lokalsamfunnet på Tysnes. (Foto: Vetle Mikkelsen)

Seks år i Norge i år: – Eg har aldri tenkt på å forlata Tysnes

1. mars 2013 forlet Iva Andronikidu eit liv i Bulgaria, til fordel for eit liv på Tysnes. Ho har ikkje sett seg tilbake.
Publisert 09.03.2019 kl. 06.00.

Dei fleste på Tysnes kjenner historia om mora og barnet som kom til Tysnes, ein tidleg vårdag i 2013. I år har dei budd på øya i seks år.

Før dei kom hit, hadde den vesle familien levd i uvisse i Bulgaria, fram til Iva ein dag såg eit innslag om Tysnes på TV.

– Eg såg ordføraren, Kjetil Hestad, på TV. Han sa at dei trong folk på Tysnes, seier Iva Andronikidu til «Tysnes».

– Me hadde det vanskeleg og utfordrande i Bulgaria.

Iva tenkte på framtida si, og framtida til dottera Maria. Ho såg ei moglegheit for eit anna liv på Tysnes, og reiste rett frå Sofia i Bulgaria til denne vesle øya i hjarta av Sunnhordland.


Utfordrande start

Med på reisa den gongen var òg venninna til Iva, Liliya Andonova.

Rådhuset var allereie stengt for dagen, då dei kom til øya. Ordføraren var ingen plass å finna, og den siste bussen til Våge hadde allereie gått.

Der stod dei, tre tilreisande frå Bulgaria, aleine i eit buss-skur i Uggdal, og visste ikkje kor dei skulle gjera av seg. Maria begynte å grina. Tre timar stod dei der, før nokre lokale forbarma seg over dei.

– Eg hugsar det veldig godt. Ei dame var på tur med kjærasten sin. Me spurde om dei visste om buss eller taxi, seier Iva.

Det enda med at dei fortalde kvinna kor dei kom frå, og kvifor dei var der den dagen. Ho budde i nærleiken, så ho henta bilen, og køyrde dei tre tilreisande heim til seg.

– Ho ringde til Kjetil Hestad. Dei køyrde oss med to bilar til Mandelhuset, og me overnatta der.

– Ordføraren sa at det ikkje var nokon jobbar her, og at me burde reisa til Bergen. Eg tenkte aldri tanken, held Iva fram.


Leita etter jobb

Dei overnatta nokre netter på Mandelhuset, før Iva gjekk til NAV og spurde om ledige hus.

– Me budde to månadar på Nymark, seier Iva.

Noko av det første Iva gjorde på Tysnes, var å skaffa seg ein bil. Ho og venninna annonserte òg på butikken, om at dei kunne jobba med kva som helst.

Venninna Liliya har seinare forlate øya.

Det var ein vanskeleg start på opphaldet på Tysnes, men Iva er krystallklar:

– Eg har aldri tenkt på å forlata Tysnes.

I den første tida var Iva innom forskjellige strøjobbar; blant anna var ho reinhaldar på Mandelhuset, og heimehjelp i helsevesenet.

– No jobbar eg 100 prosent for Alsaker. Der lagar eg mat og vaskar, fortel Iva.

Tryggleiken som kjem med fast tilsetjing set ho stor pris på.


Trivst godt

Noko av det Iva sleit mest med då ho først kom hit, var norsken. Til å byrja med var språkbarrieren eit problem, men så lausna det plutseleg:

– Etter to år begynte eg å snakka litt norsk. Eg var servitør på Mandelhuset, og hadde mykje kontakt med folk.

No snakkar ho norsk, og har ingen problem med å gjera seg forstått.

– Korleis har tysnesingane tatt imot deg?

– Eg synest tysnesingane har tatt meg veldig godt imot, heilt frå starten og fram til no. Om det ikkje var for det, hadde eg nok ikkje klart meg, seier Iva.

Ho trivst godt på øya, som dei siste åra har vore heim til ho og dottera. Ho understrekar at for ho handla det aldri berre om å finna ein jobb, men om å finna ein plass der ein kan bu, og der ein liker seg.


Aktiv dotter

Dottera Maria (14) var berre åtte då dei kom til Tysnes første gongen.

– Korleis var det å koma til ein heilt ny plass på den måten?

– Nei, altså, eg var jo så lita, så eg veit ikkje heilt. Det gjekk så fort. Eg hadde det gøy, og fekk mange nye vennar, seier Maria, og høyrest ut som om ho er både født og oppvaksen i Sunnhordland.

På fritida driv Maria med fotball og handball, i tillegg til at ho driv med musikk og teater på Stord.

– Eg liker å vera med vennar, og det er viktig for meg å vera sosial.

– Eg vil ikkje berre sitja heime og sjå på Netflix, avsluttar den blide 14-åringen.


Siste saker Gå til framsida

Rune Alver kjem til OnarTun

Er du glad i klassisk musikk av den storslegne kaliberen, bør du ikkje gå glipp av konserten med Rune Alver og Lise Skjåk Dalen.

– Det finst ikkje liknande

Forfattar og lokalhistoriker Knut Rage reiser kvart år frå Tysnes til Hatlestrand for å få med seg Mytologifestivalen. I år skulle ikkje vera eit unntak.

Vel blåst på Tysnessåto

Søndag var det friluftsgudsteneste på Tysnessåta i skiftande seinsommarvêr. Initiativtakar til denne gudstenesta var tysnesingen Arne Nesse. Døveprest Inge Sørheim hadde ansvar for gudstenesta, og dei hadde med eigen tolk. Det bles friskt på toppen, så den vesle kyrkjelyden søkte ly litt nedom toppen. Der vart det preike, bøn og salmesong med eit fantastisk skue over...

Lesarbrev: Innfør gratis skulemat

Eit gratis skulemåltid kvar dag til alle elevar i den norske skulen kan vera blant dei viktigaste tiltaka for folkehelse og sosial utjamning. Vil politikarane jobba for å innføra skulematordning i vår kommune?Det er få stader sosiale skilnader kjem tydelegare til syne enn blant matpakkane til elevar i den norske skulen. Diverre er det slik at langt ifrå alle born får med seg god og sunn...