LISTETOPPANE: Frå venstre: Ole Christian Kjerrgård, Inge Malkenes, Kristin Teigland Gjerstad Kleppe, Arne Leite, Ane Vermedal og Beate Storesætre. (Alle foto: Vetle Mikkelsen)
LISTETOPPANE: Frå venstre: Ole Christian Kjerrgård, Inge Malkenes, Kristin Teigland Gjerstad Kleppe, Arne Leite, Ane Vermedal og Beate Storesætre. (Alle foto: Vetle Mikkelsen)

Desse toppar Senterparti-laget

Måndag kveld hadde Tysnes Senterparti nominasjonsmøte. Det gjekk knirkefritt føre seg.
Publisert 11.03.2019 kl. 21.06.

– Me hadde tre prinsipp, då me sette saman lista, innleia Helge Hauge, på vegner av nominasjonsnemnda i Tysnes Senterparti.

– Me skulle ha ein klar ordførarkandidat, som tydeleg viste at vedkommande ville vera ordførar. I tillegg ville me klara å nå dette med 40 prosent representasjon av kvart kjønn. Og så gjorde me det slik me har gjort det kvart val eg har vore med på, og spurde folk som ikkje er medlemmer om dei ville stå på lista, heldt Hauge fram.

Dei enda etter kvart opp med nokre få på lista, som ikkje eigentleg var medlemmer i Senterpartiet, men desse har seinare meldt seg inn.

Hauge skrytte vidare av Yngve Nesland Vevatne, som har vore leiar i nominasjonsnemnda, og arbeidet han har lagt ned det siste året.


Fornøgd med lista

– Arbeidet gjekk lettare enn sist gong, og me var raskt oppe i 20 kandidatar på lista, la Hauge til.

– Det er ei glede for nemnda å kunna presentera ei liste med ein klar ordførarkandidat. Etter Kristin (Teigland Gjerstad Kleppe, journ.merk) tok over bedrifta på Heggland såg ho det som vanskeleg å vera ordførarkandidat. Etter ein del tenking sa Arne ja. Han er nemnda sin klare kandidat, fortalte Hauge.

I tillegg var Hauge glad dei hadde nådd målet om 40 prosent representasjon av kvinner. Med 10 kvinnelege av totalt 25 kandidatar, er kvinnedelen på nøyaktig 40 prosent.

Lista blei samrøystes godkjent av nominasjonsmøtet, utan endringar.


Skrytte av laget

Så ønskte ordførarkandidat Arne Leite å seia nokre ord.

– Først vil eg takka alle for at de valde meg, byrja han.

– Me er eigentleg eit lag. Utan laget er me ingenting. Eg kunne brukt mange fotball-analogiar her, om korleis me stiller opp og liknande, sa førstekandidaten.

Han la vekt på kor viktig det er å hjelpa kvarandre når ein trør feil, og å bidra med kunnskap der ein kan.

– For min del kjem eg til å ha bruk for det. Det er grenser for kva eg har peiling på! sa Leite, med glimt i augo.

Han sa vidare at han meinte at Senterpartiet ligg godt an i valet som kjem:

– Alle har ein grunn til å samarbeida med Senterpartiet. Me ligg i sentrum, har god politikk og er løysingsorienterte, sa Leite.


Slik er lista

Her kjem heile Senterparti-lista for årets lokalval. Store bokstavar tyder at listekandidaten er kumulert.

1. ARNE LEITE (f. 1964)

2. Kristin Teigland Gjerstad Kleppe (f. 1967)

3. Inge Malkenes (f. 1971)

4. Beate Storesætre (f. 1966)

5. Ole Christian Kjerrgård (f. 1972)

6. Ane Vermedal (f. 1988)

7. Yngve Nesland Vevatne (f. 1988)

8. Synnøve Vines (f. 1981)

9. Øystein Dalland (f. 1969)

10. Solfrid Burkeland Smith (f. 1989)

11. Geir Austvik (f. 1960)

12. Heidi Renate Røssland (f. 1970)

13. Ingebrigt Vermedal (f. 1962)

14. Silje Lunde (f. 1990)

15. Nils Kåre Fjeldet Lunde (f. 1987)

16. Lars Leknes Auran (f. 1981)

17. Johanne Dalland (f. 1986)

18. Arild Storesætre (f. 1991)

19. Vilhelms Staskevics (f. 1979)

20. Terje Nesland Vevatne (f. 1992)

21. Malin Kongsvik (f. 1991)

22. Henning Konrad Hope (f. 1952)

23. Andreas Lavik Frøkedal (f. 1992)

24. Grethe Barmen (f.1963)

25. Helge Hauge (f. 1944)


Siste saker Gå til framsida

Den einaste bollebasaren i verda

To gonger i året blir det skipa til bollebasar på Jensvoll. Styreleiaren for Jensvoll bedehus trur dei har den einaste bollebasaren i heile verda.

Saknar du sofaputa di?

Denne grøne puta blei tysdag føremiddag observert einsam og forlaten i vegbanen på Onarheimsfjellet. Designet er ikkje siste skrik, så den førebelse teorien er at puta kan ha vore ein del av eit tilhengjarlass, på veg mot den sikre død i Eredalen. Men om nokon likevel skulle sakna puta, kan den hentast hos «Tysnes» i Teiglandsvegen 5. Enn så lenge har den fått ein ny sjanse.

Startar prosessen med grunnkjøp til ny barnehage

Kommunestyret har tidlegare vedtatt å byggja ny barnehage på Onarheim. Totalt sett er kostnadsramma på 36,6 millionar kroner, og allereie neste år har kommunen sett av over 13 millionar kroner til prosjektet i investeringsbudsjettet.I år er det også sett av litt midlar for å koma i gang med prosjektet, og i førre kommunestyremøtet diskuterte politikarane grunnkjøp. Politikarane gjekk...