ØY-ENTUSIAST: Anders Källgård er over gjennomsnittet glad i øyer. (Innfelt: Pressebilete) (Foto frå Stora Godøy: Camilla Korsnes)
ØY-ENTUSIAST: Anders Källgård er over gjennomsnittet glad i øyer. (Innfelt: Pressebilete) (Foto frå Stora Godøy: Camilla Korsnes)

Svensk forfattar skreiv bok om norske øyer

For den som er over gjennomsnittet glad i øyer, vil Anders Källgård sitt nye verk vera eit velkoment tilskot i bokhylla.
Publisert 11.03.2019 kl. 06.00.

I fjor blei det borte hos söta bror utgitt ein murstein av ei bok. Den 702 sider lange boka heitte «Norges öar» og forfattaren bak var Anders Källgård.

Det er ikkje første gong Källgård sin kjærleik for øyer kjem til uttrykk. Han har tidlegare gitt ut «Sveriges öar» (2005) og «Danmark, Färörnas och Grönlands öar».

I så måte er «Norges öar» eit naturleg neste steg for forfattaren, som må kunna seiast å vera over gjennomsnittet interessert i øyer.


Sakna øyromantik

I forordet for boka, skriv Källgård at bokprosjektet hans har vekt mykje merksemd i Norge. Han har blitt intervjua både på NRK og i lokalpressa.

Merksemda forklarer han slik:

«Uppmärksamheten och förvåningen berodde nog dels på att just öar i sig inte anses vara särskilt spännande i denna nationalromantiska nation(...)»

I Norge, landet som er viden kjent for nasjonalromantikken sin, har det altså vore lite romantisering av dei mange øyene våre.

Nasjonalromantikken har i stor grad handla om bønder i innlandet, og til dels om bønder i fjordområde, men lite om folk som bur på øyer.

Likevel, trass innlandsfokuset i den norske nasjonalromantikken, finst det nok ein del øy-elskarar som vil ha glede av «Norges öar».


Blanding av sjangrar

Sjangerblanding speler ei stor rolle i boka, som kan seiast å vera eit godt døme på skjønnlitteratur og faglitteratur i skjønn foreining.

Boka kan sjåast både som ei reiseskildring, eit oppslagsverk og ein guide over norske øyer.

Kapittela er delt inn etter fylke, og har 19 kapittel, sidan boka blei skrive i 2017, før regionreforma tok skikkeleg til.

Kvart kapittel startar med eit reise-essay. I essayet frå Hordaland er forfattaren blant anna innom Espevær i Bømlo og øyer i Fitjar kommune, før han går vidare til å skriva litt om kvar øy i fylket.

Både Vattarøya, Stora Godøy og Huglo er nemnt i boka, som i all hovudsak handlar om øyer utan fastlandssamband, og der det bur folk.

Boka er eit solid verk, som hadde gjort seg godt i mange bokhyller – men ver klar over at det nok er ei bok for dei spesielt interesserte.


Siste saker Gå til framsida

Lesarbrev: Bør trø til for slitne orgel

Pensjonert organist Terje Haugom i Bjørgvin har i vår hatt ein runde og sjekka tre orgel i Tysnes prestegjeld. I «Tysnes» 2. mai hadde han ei vurdering og oppsummering av orgeltilstanden. Orgelet i Reksteren kyrkje hadde han ikkje sjekka. Haugom sin konklusjon var følgjande: «Det er et begredelig faktum at...

Leiar: Tysnes Kraftlag er eit historisk namn som bør vidareførast

Tysnes Kraftlag er eit gamalt og godt innarbeidd namn så vel i lokalsamfunnet som utanfor kommunen sine grenser. I over 70 år har Tysnes Kraftlag eksistert som straumleverandør og netteigar på Tysnes. No har selskapet gått inn i ein ny epoke. Spørsmålet som no har meldt seg, er om selskapet bør skifta namn. Det bør det ikkje.Det var ei skikkeleg storhending som skjedde på Tysnes den...