GLAD FOR TILBODA: Julie Bakke er glad for at det finst mange aktivitetstilbod som ungdom kan nytta seg av. (foto: Ida Heggland)
GLAD FOR TILBODA: Julie Bakke er glad for at det finst mange aktivitetstilbod som ungdom kan nytta seg av. (foto: Ida Heggland)

– Aktivitet er nøkkelen til fellesskap

– Det er viktig at foreldre motiverer barn til sunne val, seier Malene Tysnes og Julie Bakke.
Publisert 12.03.2019 kl. 06.00.

For nokre veker sidan kunne ein i «Tysnes» lesa om fysioterapeut Geir Austvik som var bekymra over motorikken til barna på Tysnes. To tysnesingar som tidlegare har vore, og framleis er aktive i blant anna handballmiljøet, er Malene Markhus Tysnes (19) og Julie Bakke (18). Dei trekkjer fram fleire grunnar til at ungdom sluttar å vera i aktivitet.


Aktiv barndom

Malene går siste året på idrettslinja ved Stend Vidaregåande skule. Ho synest at ungdom kring ho er svært aktive, og dei fleste driv med organisert idrett, enten organisert eller på eiga hand, så langt det lar seg gjerast ved sida av jobb og skule. Sjølv har ho tidlegare vore aktiv i handballmiljøet, men på grunn av tidlegare sjukdom har ho måtta trappa ned.

– Når eg tenker tilbake på barndomstida mi på Tysnes, var den fylt med mange aktivitetar, og me nytta særleg ballbingen mykje. I tillegg var det svært populært med fysisk aktivitet på skulen, som me hadde kvar dag.


Stor del av fritida

Ei anna som òg har brukt mykje av tida si på trening, særleg på handballbanen, er Julie Bakke. Ho spelar på damelaget til Tysnes, men brukar også mykje av tida si på eigentrening. I tillegg har ho valfaget breiddeidrett på Os gymnas.

– Eg synest at treningstilbodet i kretsen min er veldig bra, skulen tilbyr treningsrom, og i tillegg er det mange elevar som nyttar seg av treningssentera rundt skulen.

Ho trur at mykje av grunnen til at barn fell frå idretten, er fordi dei seinare utviklar andre interesser og at ein då ofte må velja mellom ein hobby framfor den andre.


Fleire sitt ansvar

Begge jentene er einige i at det er blitt færre barn som er ute og syklar i gatene no enn før, men dei òg trur at når ungane fyrst kjem seg ut for å møtast, er dette kjekkare enn over nettet.

– For meg var det å driva med aktivitet nøkkelen inn i eit større sosialt fellesskap der ein føler seg veldig inkludert, seier Malene.

Malene legg vekt på at det ikkje berre er opp til skulen og barnehagen at barna skal vera aktive.

– Det er viktig at foreldra er engasjert og motiverer barna til sunne val, og ikkje berre lar dei sitja framfor I-padar heile dagen, noko Julie òg seier seg einig i.

Eit anna problem som Julie trekkjer fram, er store avstandar på Tysnes.

– Det er naturlegvis lettare for dei som bur i dei meir sentrale delane av Tysnes å ta seg ein tur ut for å sykla med kompisar, og då er det viktig at ein legg opp til ei god organisering etter skuletid som alle kan delta i for at ein skal halda fram med idretten.

Malene legg til at jo eldre ein blir, dess lettare blir det å slutta med fritidsaktivitetar fordi ein opplever stort press.

– Alle jobbar for dei beste karakterane og samtidig vera i dei mest populære gjengane. For å oppnå dette slit ein seg gjerne ut. Då droppar ein ofte sporten på vegen.

• Les også: – Heilt einig i at ein treng organisert fysisk aktivitet


TIDLEG ENGASJERT: Malene Markhus Tysnes har drive med sport store delar av livet, og er glad for fellesskapet det har gitt. (foto: privat) 
TIDLEG ENGASJERT: Malene Markhus Tysnes har drive med sport store delar av livet, og er glad for fellesskapet det har gitt. (foto: privat) 

Siste saker Gå til framsida

Idar satsar på anleggsbransjen

Idar Ebbesvik (20) styrer gravemaskinsspakane med sikker hand på det nye parkanlegget i Fusa. Til sommaren er han ferdig med læretida hos Runes maskin.