BARNEHAGE PÅ REKSTEREN: Irene Hetle (t.h.) og dottera Amalie ynskjer, saman med Marit Allard Gjøvåg, å få oppstart av barnehagen på Bruntveit.
BARNEHAGE PÅ REKSTEREN: Irene Hetle (t.h.) og dottera Amalie ynskjer, saman med Marit Allard Gjøvåg, å få oppstart av barnehagen på Bruntveit.

Ynskjer ny drift i barnehagen på Reksteren

Tysnes kommune vil møta småbarnsforeldre på Reksteren for å drøfta barnehagetilbodet.
Publisert 14.03.2019 kl. 16.00.

– Det hadde vore heilt fantastisk å ha barnehage her, fortel Irene Hetle.

Ho har teke turen frå Gjøvåg til Bruntveit saman med dottera Amalie for å sjekka ut høva i kulturhuset, der det fram til 2009 var barnehagedrift i underetasjen av bygget. Då var det for få som søkte om plass i barnehagen, som dermed vart mellombels stengt, og det har sidan ikkje vore barnehagetilbod på Reksteren.


Ynskje om tilbod

Saman med Marit Allard Gjøvåg, som er leiar i Reksteren idrettslag, og foreldra til to barnehagebarn på Bruntveit, håpar Irene no at det skal verta nytt liv i barnehagedelen av kulturhuset.

– Det er flott for barn å veksa opp her ute, og det hadde vore midt i blinken å ha barnehagetilbod så nære heimstaden, seier ho.

Dottera Amalie har nettopp fylt eitt år, men har enno ikkje byrja i barnehage. Det har lang reiseveg og bilsjuke sett ein stoppar for.

– Ho vert alltid bilsjuk og kastar opp. Eg må berekna 60-70 minutt viss eg skal køyra ho til Uggdal, fortel Irene.

Med Amalie og dei to barna på Bruntveit, er det dermed ynskje om barnehagetilbod for tre barn på Reksteren. Då drifta stoppa i 2009, skreiv «Tysnes» at det minst måtte ha vore tre barn for å halda barnehagen open.


Meir attraktivt

– Det er viktig at ting vert lagt til rette for fastbuande her ute, og barnehagetilbod er med på å gjera Reksteren meir attraktivt for tilflytting, meiner Marit Allard Gjøvåg, som er engasjert i barnehagespørsmålet.

Ho håpar at ny drift i barnehagen vil vera fyrste steg på vegen mot å gjera Reksteren meir attraktivt.

– Det er flott å bu her ute, viss ein berre har dei grunnleggjande tilboda på plass. Eg vil tru at det er i kommunen si interesse å ha fastbuande her ute, fortel Marit.

Ho har også tru på at nye næringsmoglegheiter kan føra med seg nye innbyggjarar på Reksteren.

– Både planane til Lars Einar Sandtorv for Skår kai, og Ocean Forest-anlegget har spennande utviklingsmoglegheiter og potensiale for tilflyttarar. Men viss det skal flytta folk ut hit, så er det viktig med gode tenestetilbod, seier Marit.


Kontakta kommunen

For å utforska moglegheita for å få drift i barnehagen igjen, tok Reksteren idrettslag, ved Marit, i februar kontakt med kommunen. I eit brev til kommunen forklarar ho situasjonen, og at det no er tre barn som er aktuelle for å gå i barnehage på Reksteren. Marit skriv i brevet at ho ynskjer eit møte med kommunen for å høyra om det let seg gjera å starta opp igjen barnehagedrifta.

Både ho og Irene var usikre på kva respons dei ville få, men kommunen har svart at dei vil invitera Marit, samt foreldra til dei aktuelle barna, til eit møte i neste veke.

– Det er veldig positivt at dei vil møta oss og diskutera barnehagetilbodet, seier Irene.


Oppklaringsmøte

Oppvekstsjef i kommunen, Aud Kaldefoss, bekreftar at dei har lyst til å møta gjengen frå Reksteren.

– Dei har bede om eit møte, og me vil gjerne møta dei og få ei avklaring på kva dei ynskjer, fortel ho, og omtalar møtet som eit oppklaringsmøte.

Kaldefoss kan førebels ikkje seia noko om det vil vera mogeleg å få ny drift på Bruntveit, og kva som eventuelt skal til for å få barnehagen opp å gå igjen.

– Dei vurderingane har me ikkje teke enno. Fyrst vil me møta foreldra og få vita meir om kva dei tenkjer og ynskjer.

Ho er samtidig tydeleg på at det var viktig for kommunen å invitera til møte då innspelet vart lufta.

– Me tek dette absolutt på alvor, avsluttar Kaldefoss.


Siste saker Gå til framsida

– Det finst ikkje liknande

Forfattar og lokalhistoriker Knut Rage reiser kvart år frå Tysnes til Hatlestrand for å få med seg Mytologifestivalen. I år skulle ikkje vera eit unntak.

Vel blåst på Tysnessåto

Søndag var det friluftsgudsteneste på Tysnessåta i skiftande seinsommarvêr. Initiativtakar til denne gudstenesta var tysnesingen Arne Nesse. Døveprest Inge Sørheim hadde ansvar for gudstenesta, og dei hadde med eigen tolk. Det bles friskt på toppen, så den vesle kyrkjelyden søkte ly litt nedom toppen. Der vart det preike, bøn og salmesong med eit fantastisk skue over...

Lesarbrev: Innfør gratis skulemat

Eit gratis skulemåltid kvar dag til alle elevar i den norske skulen kan vera blant dei viktigaste tiltaka for folkehelse og sosial utjamning. Vil politikarane jobba for å innføra skulematordning i vår kommune?Det er få stader sosiale skilnader kjem tydelegare til syne enn blant matpakkane til elevar i den norske skulen. Diverre er det slik at langt ifrå alle born får med seg god og sunn...