BARNEHAGE PÅ REKSTEREN: Irene Hetle (t.h.) og dottera Amalie ynskjer, saman med Marit Allard Gjøvåg, å få oppstart av barnehagen på Bruntveit.
BARNEHAGE PÅ REKSTEREN: Irene Hetle (t.h.) og dottera Amalie ynskjer, saman med Marit Allard Gjøvåg, å få oppstart av barnehagen på Bruntveit.

Ynskjer ny drift i barnehagen på Reksteren

Tysnes kommune vil møta småbarnsforeldre på Reksteren for å drøfta barnehagetilbodet.
Publisert 14.03.2019 kl. 16.00.

– Det hadde vore heilt fantastisk å ha barnehage her, fortel Irene Hetle.

Ho har teke turen frå Gjøvåg til Bruntveit saman med dottera Amalie for å sjekka ut høva i kulturhuset, der det fram til 2009 var barnehagedrift i underetasjen av bygget. Då var det for få som søkte om plass i barnehagen, som dermed vart mellombels stengt, og det har sidan ikkje vore barnehagetilbod på Reksteren.


Ynskje om tilbod

Saman med Marit Allard Gjøvåg, som er leiar i Reksteren idrettslag, og foreldra til to barnehagebarn på Bruntveit, håpar Irene no at det skal verta nytt liv i barnehagedelen av kulturhuset.

– Det er flott for barn å veksa opp her ute, og det hadde vore midt i blinken å ha barnehagetilbod så nære heimstaden, seier ho.

Dottera Amalie har nettopp fylt eitt år, men har enno ikkje byrja i barnehage. Det har lang reiseveg og bilsjuke sett ein stoppar for.

– Ho vert alltid bilsjuk og kastar opp. Eg må berekna 60-70 minutt viss eg skal køyra ho til Uggdal, fortel Irene.

Med Amalie og dei to barna på Bruntveit, er det dermed ynskje om barnehagetilbod for tre barn på Reksteren. Då drifta stoppa i 2009, skreiv «Tysnes» at det minst måtte ha vore tre barn for å halda barnehagen open.


Meir attraktivt

– Det er viktig at ting vert lagt til rette for fastbuande her ute, og barnehagetilbod er med på å gjera Reksteren meir attraktivt for tilflytting, meiner Marit Allard Gjøvåg, som er engasjert i barnehagespørsmålet.

Ho håpar at ny drift i barnehagen vil vera fyrste steg på vegen mot å gjera Reksteren meir attraktivt.

– Det er flott å bu her ute, viss ein berre har dei grunnleggjande tilboda på plass. Eg vil tru at det er i kommunen si interesse å ha fastbuande her ute, fortel Marit.

Ho har også tru på at nye næringsmoglegheiter kan føra med seg nye innbyggjarar på Reksteren.

– Både planane til Lars Einar Sandtorv for Skår kai, og Ocean Forest-anlegget har spennande utviklingsmoglegheiter og potensiale for tilflyttarar. Men viss det skal flytta folk ut hit, så er det viktig med gode tenestetilbod, seier Marit.


Kontakta kommunen

For å utforska moglegheita for å få drift i barnehagen igjen, tok Reksteren idrettslag, ved Marit, i februar kontakt med kommunen. I eit brev til kommunen forklarar ho situasjonen, og at det no er tre barn som er aktuelle for å gå i barnehage på Reksteren. Marit skriv i brevet at ho ynskjer eit møte med kommunen for å høyra om det let seg gjera å starta opp igjen barnehagedrifta.

Både ho og Irene var usikre på kva respons dei ville få, men kommunen har svart at dei vil invitera Marit, samt foreldra til dei aktuelle barna, til eit møte i neste veke.

– Det er veldig positivt at dei vil møta oss og diskutera barnehagetilbodet, seier Irene.


Oppklaringsmøte

Oppvekstsjef i kommunen, Aud Kaldefoss, bekreftar at dei har lyst til å møta gjengen frå Reksteren.

– Dei har bede om eit møte, og me vil gjerne møta dei og få ei avklaring på kva dei ynskjer, fortel ho, og omtalar møtet som eit oppklaringsmøte.

Kaldefoss kan førebels ikkje seia noko om det vil vera mogeleg å få ny drift på Bruntveit, og kva som eventuelt skal til for å få barnehagen opp å gå igjen.

– Dei vurderingane har me ikkje teke enno. Fyrst vil me møta foreldra og få vita meir om kva dei tenkjer og ynskjer.

Ho er samtidig tydeleg på at det var viktig for kommunen å invitera til møte då innspelet vart lufta.

– Me tek dette absolutt på alvor, avsluttar Kaldefoss.


Siste saker Gå til framsida

To løp på ei veke

Løpssesongen har starta igjen, og Pernilla Eugenie Epland er allereie godt i gang.Onsdag sprang ho 1500-meter under Trond Mohn Games i Fana. Der enda ho opp på ein sjetteplass, med tida 4.26.87.– Eg visste at desse som kom utanlandsfrå hadde ganske gode tider å visa til. Det var ikkje noko poeng for oss norske å henga oss på, seier Epland.Dermed blei løpet todelt frå...

Dugnad i Peralio

– Me skal ha dugnad no i helga, både for tufteparken og resten av friluftsområdet ned mot badeplassen som me held på å opparbeida, seier Vegard Aslaksen i båtlaget Njord/Tysnes.«Tysnes» har tidlegare skrive om arbeidet med å få på plass ein tuftepark og ein badeplass i området. Om dugnaden på laurdag er ein suksess, kjem båtlaget nokre steg nærmare realisering av...